Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Náš Bůh není samotář

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
15.06.2003 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení Řím 8,14-17; evangelium Mt 28,16-20;

Bratři a sestry, minulou neděli jsme slavili Slavnost Seslání Ducha svatého nebo jak se říká lidově Boží hod svatodušní. A já jsem tady říkal, že vlastně ten svátek je pro nás těžko uchopitelný. Totéž platí o tom dnešním svátku, o dnešní slavnosti. Můžeme říct, že v mnohém ohledu je to ještě těžší než to bylo s tím minulým svátkem. Proč? Protože když vezmeme celý liturgický rok od adventu jak jsme ho doteď prožívali, tak vždycky jsme si připomínali nějakou událost. Když začneme na začátku, třeba to, že anděl přišel k Panně Marii, nebo Maria přišla k Alžbětě, nebo Josef a Maria šli do Betléma, narodil se Ježíš, přišli mudrci od východu, Hromnice, potom samotné Velikonoce, Zelený čtvrtek, Poslední večeře, Velký pátek, soud, odsouzení, smrt. A vlastně i ten svátek minulé neděle, to byla událost. Apoštolové byli ve večeřadle, modlili se, ozval se hukot, jako když se přižene silný vítr, objevily se ohnivé jazyky. Ale ten dnešní svátek, to je něco úplně jiného. To není žádná událost, to není něco, co by se stalo jednoho dne. Ten dnešní svátek vypovídá o tom, jak žije Bůh. Kdybychom to chtěli nějak přiblížit nebo řekli nějak lidově, tak bychom mohli říct, co je jádrem, podstatou jeho života. My jsme si doteď připomínali projev Boží: Bůh přišel, Bůh udělal, Bůh řekl. V tom dnešním svátku nic takového není. Tam je to, co je v Bohu vevnitř, v jeho bytí, v jeho podstatě, v jeho základu. Takže je to na jednu stranu velice těžké to nějak uchopit, ale na druhou stranu přesto o tom musíme se snažit uvažovat, a hlavně podle toho jednat. Jak jsem říkal na začátku mše svaté, my si připomínáme, že Bůh žije ve společenství tří osob. Jinými slovy: náš Bůh není samotář. To je to důležité, co nám ten dnešní svátek připomíná. Protože my jsme někdy v pokušení myslet si: „Vystačím si sám. Nepotřebuji nikoho. Ti druzí mě otravují, oni to nedělají tak, jak já bych si přál.“ Jedno lidové přísloví říká, že nejtěžší práce je s lidmi. A je to pravda asi. Ale přesto Bůh chce, abychom to podstoupili. Náš Bůh nežije sám, žije ve vztahu. A řekli bychom ještě dál, že ten náš Bůh není žádný troškař. Takový minimální vztah, nejmenší společenství, to jsou dva, a on žije ve společenství tří. Je to připomínka toho, že když Bůh něco dává, tak nerozdává skoupě, nerozdává jako šetřílek, ale rozdává skutečně hodně. A velice často nám dává víc než my čekáme, víc než si umíme představit. To je další takový moment toho dnešního svátku, dnešní slavnosti.

Bratři a sestry, my máme se snažit upravit svoje vztahy podle toho vztahu, jakým žije Bůh. Je o tom vypracovaná celá teologická disciplína, o Bohu v Trojici, o těch jednotlivých vztazích mezi Otcem, Synem a naopak, mezi Otcem a Duchem svatým, mezi Synem a Duchem svatým. Ale o to teď tady nejde. Nám jde o to, co je v základu tohoto vztahu. Je to láska. Když to slyšíme, tak si řekneme: „Aha. To znám, to už jsem slyšel. Mockrát jsem to slyšel.“ A je to pravda, že jsme to slyšeli mockrát. Ale my to potřebujeme slyšet znovu a znovu. Proč? Protože my jsme v pokušení do našich mezilidských vztahů dát jiný základ. My tam dáváme vztahy takové obchodní. Když jdu do obchodu, řeknu co chci, jaké zboží chci, oni mi řeknou, kolik to stojí, já to zaplatím, a naše vztahy jsou vyrovnané. Jak se říká, fifty fifty, nic si nedlužíme. Ale to nemohou být vztahy v našem životě. I když někteří lidé si myslí, že ano, a zkoušejí to. Jak by to vypadalo, kdyby v rodině si vedli seznam, co kdo pro koho udělal, kolik kdo komu dluží, a to by nešlo. Bratři a sestry, zkusme si představit, že by Bůh měl seznam, kolik toho udělal pro nás, pro každého z nás, pro mě. To by byl hodně dlouhý seznam. A teď si zkusme představit, že by Bůh vedl ještě jeden seznam: kolik mu toho já dlužím. Ten by byl ještě delší. Ale buďme klidní. Bůh žádný takový dlužnický seznam nemá, protože jeho vztah k nám není vztah obchodníka, ale je to vztah Otce. Otce, který má rád svoje děti. A on si moc a moc přeje, abychom my svůj život založili na těchto vztazích.

Bratři a sestry, žijeme v době a v situaci, kdy se často planě a zbytečně kritizuje, kdy často člověk aniž by přemýšlel, tak když hodnotí druhého člověka nebo jeho práci, okamžitě řekne: „To je špatně. To udělal špatně, to mělo být tak a tak.“ Přijde třetí a řekne o tom druhém zase: „To je špatně.“ Bratři a sestry, takhle shazujeme jeden druhého. Nevím jestli to zazní v přímluvách, ale dneska je tam jedna taková přímluva: abychom nesnižovali důstojnost, kterou jsme dostali od Boha. Abychom neshazovali jeden druhého. Abychom nepostavili jako základ svého života to, že já jsem někdo a ti ostatní jsou nic. I to někteří zkoušejí. Ale to nejde. To vede ke krachu. Náš Bůh postavil jako základ svého bytí něco úplně jiného. My jako křesťané ho máme napodobovat. Nejde o to, abychom se snažili nějak to tajemství Boží Trojice uchopit rozumem, to nedokážeme. Ale jde o to, abychom pochopili těchto několik základních momentů. Náš Bůh žije ve vztahu, žije ve společenství, není sám. Dává víc, než my čekáme. A jeho základem společenství, vztahu je to, že má rád. Zkusme to udělat podobně, připomínejme si tyto tři věci, i když to bude těžké, i když se nám nebude chtít do těch vztahů jít, ale uvědomme si, že na to nejsme sami, že když to Bůh po nás chce, že on nám dá určitě sílu a pomoc, abychom to zvládli. Bratři a sestry, nechtějme být samotáři, nechtějme být uzavřeni ve své slupce a nemysleme si, že si stačíme sami. Byl by to obrovský omyl. Naopak, říkejme: „Bože, i já chci žít ve vztazích, v takových vztazích, v jakých žiješ Ty.“Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Jakékoliv dobro je o spolupráci

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.05.2021 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení Řím 8,14-17; evangelium Mt 28,16-20;

Jakékoliv dobro je o spolupráci10:27

Bratři a sestry, je slavnost Nejsvětější Trojice, příští neděli budeme slavit Tělo o Krev Páně, jak se lidově říká, Boží Tělo. Potom bude svátek Božského srdce Páně, a na konec liturgického mezidobí bude svátek Krista Krále. To všechno jsou svátky, kterým říkáme ideové.    Více...


Z tradice berte víru do budoucnosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.05.2018 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení Řím 8,14-17; evangelium Mt 28,16-20;

Z tradice berte víru do budoucnosti10:00
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.23 MB]

Bratři a sestry, dnes slavíme svátek, který je odlišný od všech těch, které jsme slavili zatím, myslím třeba od začátku kalendářního roku nebo i od začátku liturgického roku. Je to svátek, kterému se říká ideový.    Více...


Přijmout to, co je dané, vyžaduje pokoru

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.05.2015 - neděle
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení Řím 8,14-17; evangelium Mt 28,16-20;

Přijmout to, co je dané, vyžaduje pokoru10:06
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.14 MB]

Budeme se zamýšlet nad tématem, které je hodně obtížné, ale je důležité, a proto ho nemůžeme pominout. Před nějakou dobou se dělal v jedné farnosti takový průzkum, o čem by měli kněží kázat, a lidé navrhovali různá témata.    Více...


Způsob Boží existence nás má inspirovat

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
03.06.2012 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení Řím 8,14-17; evangelium Mt 28,16-20;

Způsob Boží existence nás má inspirovat10:40
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.22 MB]

Bratři a sestry, zamyslíme se nad texty, které jsme slyšeli. Slavnost Boží Trojice, to je jiný svátek, než jaké jsme doposud slavili. Říkáme, že je to svátek myšlenkový, cizím slovem ideový.    Více...


Náš Bůh žije ve vztazích

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.06.2009 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení Řím 8,14-17; evangelium Mt 28,16-20;

Náš Bůh žije ve vztazích8:55
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.27 MB]

Bratři a sestry, my se pokusíme podívat na dnešní slavnost právě z té stránky, jak se náš Bůh projevuje. Všechna dnešní tři čtení jsou záměrně rozdělena. První čtení mluví o Bohu Otci, druhé čtení mluví o Duchu svatém a třetí, evangelium, mluví o Synu a je tam shrnutí vlastně celé té podstaty.    Více...


Jste Božím majetkem

P. Josef Havelka
11.06.2006 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení Řím 8,14-17; evangelium Mt 28,16-20;

Jste Božím majetkem15:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 3.32 MB]

Bratři a sestry, když se řekne slovo „majetek“, tak tomu rozumíme. Téměř každý nějakou tu trošku má, ať už je to někdo starší nebo i mladší. Ale dneska jsme slyšeli právě, že všichni, jak tady jsme v kostele, tak jsme Božím majetkem a dokonce tam bylo použito slovo „jste blaženi“, to znamená „jste šťastni, že jste Božím majetkem, že patříte Bohu“.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.