Úterý 25.02.2020, sv. Valburga, Liliana
Hledat: Vyhledat

Úvod

Madona z kaple Matky Boží na Veveří

Chvalme Krista, našeho Pána, neboť on se zjevil jako světlo světa, abychom nechodili ve tmě, ale měli světlo života.

Milí návštěvníci těchto farních stránek,

možná jste zvědaví, co nebo kdo se skrývá za adresou nasefarnosti.cz. Nebudeme Vás dlouho napínat, jedná se o dvě farnosti římskokatolické církve, a to farnost Veverská Bítýška a farnost Lažánky, farnosti patří do Brněnské diecéze. Pokud nás budete hledat na mapě, najdete nás na západ od Brna v blízkosti brněnské přehrady.

Na úvodní stránku jsme záměrně umístili obraz Matky Boží z Veveří. Originál tohoto obrazu byl až do třicátých let minulého století umístěn v kapli na Veveří. Tento kostelík plnil ve středověku funkci farního kostela jednak pro osadu u hradu Veveří a také pro ostatní osady v okolí. Dnes je to farní kostel ve Veverské Bítýšce, ale až do dnešních dnů je kaple na Veveří pojítkem a duchovním centrem jednotlivých obcí v okolí.

Cílem těchto stánek je nabídnout informace z historie i současnosti jmenovaných farností a pozvat Vás k účasti na našich setkáních.

Stránky mají společné rubriky, na které se dostanete z této úvodní stránky, dále pak na jednotlivých záložkách v záhlaví najdete informace o obcích a místech patřících do našich farností.

ThLic. Marek Hlávka, farář
květen 2004Ježíš nabízí cestu, jak nerozmnožovat zlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.02.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
7. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Lv 19,1-2.17-18; ž. Žl 103; 2. čt. 1 Kor 3,16-23; evang. Mt 5,38-48;

Ježíš nabízí cestu, jak nerozmnožovat zlo8:18
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.86 MB]

Bratři a sestry, s určitou nadsázkou se říká, že téměř na každé stránce Starého zákona je alespoň jeden mrtvý. Té krve je tam opravdu hodně, přesto myšlenky, o kterých dneska mluvil Pán Ježíš, už nacházíme ve Starém zákoně.    Více...Nadcházející svátky

25. únor Úterý sv. Valburga
26. únor Středa POPELEČNÍ STŘEDA1. čtení Jl 2,12-18
2. čtení Žalm 51
3. čtení 2 Kor 5,20-6,2
evangelium Mt 6,1-6.16-18
Homilie
27. únor Čtvrteksv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
28. únor Pátek sv. Roman
29. únor Sobota
01. březen Neděle 1. neděle postní1. čtení Gn 2,7-9; 3,1-7
2. čtení Řím 5,12-19
evangelium Mt 4,1-11
Homilie
02. březen Pondělísv. Simplicius
03. březen Úterý sv. KunhutaBiřmování 2018

21.10.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce


   Více...
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „NEBOJTE SE!“

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
26.05.2019

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 26. května 2019


Milé sestry, milí bratři,

loďka církve pluje v těchto časech po rozbouřených vodách. Je zmítána větrem a vlnami, které vyvolávají strach a pochybnosti a kladou řadu otázek: Má to vše Bůh ve svých rukou? Je to tak, jak si přeje? Jak se může dívat na viny, skandály a hříchy, z nichž ani jediný nemůžeme zlehčovat? Jak se může dívat na nemoci, utrpení, rozbitá manželství a války všeho druhu?

Zde je třeba říct základní věc: Bůh nemá zálibu ve zlu ani v žádném hříchu.    Více...
Vánoce 2014

25.12.2014, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Farní sbor Veverská Bítýška

1. Ukolébavka

[MP3, stereo, 55 kHz, 2.37 MB]

1.36

2. Nám narodil se Pán

[MP3, stereo, 55 kHz, 2.36 MB]

4.49

3. Hvězda zazářila

[MP3, stereo, 55 kHz, 2.93 MB]

4.33

   Více...FARNÍK 2/14

Prosinec 2014

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 2 Ročník 22

Prosinec 2014
   Více...

Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.