Pátek 24.05.2024, sv. Vincent Lerinský, Jana
Hledat: Vyhledat

Úvod

Lažánky

Farnost Lažánky

Farnost Lažánky se nachází necelých 25 km západně od Brna u Veverské Bítýšky.

Náš kostel – původně gotická stavba ze 14 století – je zasvěcen Nejsvětější Trojici.

Mše svatá se zde koná každý čtvrtek a neděli za účasti kolem 120 – 140 věřících.

Ke kostelíku přiléhá farní budova, která slouží k pronájmu k ubytování.

V naší farnosti se konají také každým rokem Tříkrálové sbírky. Ve farnosti jsou během roku pořádány 1 - 2 poutní zájezdy. p>

Dále je nutné naši farnost přiblížit i po stránce pracovní. Jedná se o dlouholeté práce na opravách kostela – jak vnějších tak i vnitřních a dále budovy fary. Velmi významná a dlouhodobá je také rekonstrukce střechy tohoto kostela, která si vyžádala již velkou finanční částku. Na financování této nákladné rekonstrukce se podílejí nejen věřící z naší lažanské farnosti a všichni občané Lažánek,ale i z Holasic a farnosti Maršov.


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.