Z farního života


Nový dubový kříž na Kašpárce

Marcela Petrášová
04.12.2018, Lažánky


   Více...

Sundání starého kříže na Kašpárce

Marcela Petrášová
03.12.2018, Lažánky


   Více...

Žehnání nového kříže v Plechotíně

Marcela Petrášová
02.12.2018, Lažánky


   Více...

Obnovení kříže v Plechotíně

Marcela Petrášová
01.12.2018, Lažánky

na Velký pátek 14.dubna 2017 byla lažanskými farníky uspořádána velkopáteční křížová cesta z Padělek do Plechotína, při níž byl donesen nový dubový kříž do plechotínského lesa, kde byl vztyčen na místě, na kterém původně dle historických map stával kříž (je to nejvyšší místo Plechotína u trigonometrického bodu).


   Více...

1. svaté přijímání 2012

Marcela Petrášová
03.06.2012, Lažánky

se konalo 3. června v den slavnosti Nejsvětější Trojice, které je náš místní kostel v Lažánkách zasvěcen.

K této svátosti přistoupily 4 děti z Lažánek a Holasic: Petr David, Daniel Kula, Karolína Petrášová a Tomáš Jebáček. K tomuto prvnímu svatému přijímání je připravoval náš pan farář ThLic. Marek Hlávka.

Více prozradí fotodokumentace zde.


   Více...

Slavnostní vysvěcení Boží muky sv. Huberta

09.10.2011

Novou Boží muku daly postavit Lesy města Brna v katastru Lažánek u chaty U javora poblíž Čertovy hráze směrem od Zeleného mostu k Herolticím a nechaly ji zasvětit sv. Hubertovi. Její slavnostní odhalení a posvěcení se konalo v něděli 9. října 2011.

Více napoví malá fotodokumentace zde.   Více...

1. svaté přijímání

Marcela Petrášová
20.06.2010, Lažánky

1. svaté přijímání se konalo 20. června 2010.
Přistoupilo celkem 9 dětí, z Lažánek 3 děvčata a 2 chlapci:
Markéta Nečasová, Denisa Mičánková, Eva Jebáčková, Adam Crhák, Marek Včelák. Více malá fotogalerie zde.


   Více...

Diecézní setkání mládeže 2010

27.03.2010

Tradičního diecézního setkání mládeže s o.biskupem Vojtěchem, které se konalo 27.března 2010, kdy se již po 20té mládež z brněnské diecéze sešla na Petrově v katedrále sv. Petra a Pavla, se z naší lažanské farnosti zúčastnilo 5 mladých účastníků (Vojtěch Šebetovský, Jana Zavřelová, Hana Vodová, Veronika a Tereza Petrášová).

V programu byly diskuze a přednášky ve skupinkách, poté následovala katecheze otce Vojtěcha. V polední pauze a odpoledne hrála křesťanská skupina Šatlava z Břeclavi a pokračoval odpolední program uvnitř katedrály, kde se představili noví a vyštudovaní animátoři z celé diecéze.    Více...


Svátost biřmování

Marcela Petrášová
21.10.2009, Lažánky


   Více...

Setkání se Svatým Otcem Benediktem XVI.

26.09.2009

V neděli 26. září se spousta našich farníků zúčastnila slavnostní mše svaté v Brně ve Slatině na letištní ploše, kde mši svatou sloužil Svatý Otec Benedikt XVI. Pro všechny to bylo zajisté velmi ojedinělé a příjemné setkání se Svatým Otcem (ke kterému přispělo i velmi krásné, slunečné a teplé počasí). Mezi farníky z Lažánek byla hojná účast i v zastoupení lažanských ministrantů (1 ministranta a 8 ministrantek) , tři z nich zachytil i fotograf Blesku. Více přiblíží fotodokumentace zde.


   Více...

První svaté přijímání

21.06.2009, kostel Nejsvětější Trojice v Lažánkách

   Více...

Slavnost Nejsvětější Trojice - hodová mše svatá

07.06.2009, kostel Nejsvětější Trojice v Lažánkách

Slavnostní hodové mše svaté se zúčastnili i krojovaní, kteří na slavnost zasvěcení kostela Nejsvětěší Trojici pořádali v Lažánkách krojované hody. Ty se stávají v obci tradicí a věříme, že ze 100 krojovaných jich v našem kostelíčku bude další léta jenom přibývat. Více prozradí fotodokumentace z nedělní hodové mše svaté zde.


   Více...

Velikonoční obřady

12.04.2009, Lažánky

....nám připomene pár zachycených momentů z našeho kostelíčka o velikonocích. Fotodokumentace zde.   Více...

Tříkrálová sbírka

11.01.2009, Lažánky

se konala v naší obci v neděli 11. ledna a koledníci v doprovodu dospělých osob do kasiček vybrali 24 300,- Kč, které byly odeslány na CHARITU. Sbírku v naší obci zajišťovala farnost Lažánky. Více prozradí o malých i velcích kolednících fotodokumentace zde.   Více...

Vánoční koncert

28.12.2008, Lažánky

uspořádalo 28. prosince v Lažánkách v odpoledních hodinách v sále místní tělocvičny Farní společenství dětí a mládeže Sluníčko v Lažánkách za podpory Obce Lažánky a Kolpingovy rodiny. Na kancertu zazněly vánoční písně v podání velkého a malého sboru dětí. Dobrovolné vstupné, kde bylo vybráno 9 300,- Kč + 700,- kč, bylo darováno na léky kamarádovi ze Sluníčka. Více zajisté prozradí fotodokumentace zde.   Více...

Mikulášská mše svatá

04.12.2008, kostel Nejsvětější Trojice v Lažánkách

na kterou přišel i sám biskup Mikuláš se konala ve čtvrtek 4. prosince. Děti se však sešly na lažanské faře o něco spíše, kde si nejen zazpívaly, ale společně pohrály a pobavily. Poté následovala dětská mikulášská mše, na kterou v závěru přišel i biskup Mikuláš a nejenže donesl dětem nadílku, ale některé uličníky si přímo "vychutnal" a odměnil je pytlíkem brambor. Více zajisté prozradí fotodokumentace zde.


   Více...

První neděli adventní

02.12.2008

se světí v kostelích adventní věnečky, i v lažanském kostele je již svěcení věnečků letitým zvykem a prostor před obětním stolem je vždy v obložení těchto adventních věnečků. Věřte, stejně tomu bylo i letos, jak napovídá sama fotodokumentace. Kromě tohoto pěkného zvyku se na začátku mše svaté představily „živé“ 4 svíce, které věřícím kratičce přiblížili svoji podstatu v adventní době.


   Více...

Dětská mše svatá

13.11.2008, Lažánky

se konala v lažanském kostelíčku po delší odmlce 13. listopadu, a snad proto byla účast dětí dost veliká. Dohromady jich v 17,00 hod. na místní faru přišlo 20, spolu s naším panem farářem si zahrály hru a poté se pustily s paní Silvií J., Terezkou a Veronikou k nácviku dětských písniček. Na mši svaté potom dostaly malé knížečky biblických postav, kde za každou účast na děstké mši si vlepí barevnou samolepku jedné z postav. Závěrem dětské mše, která byla moc pěkná, sbaštily děti kokina, které přinesly v obětních darech.


   Více...

Slavnost Všech svatých

05.11.2008, Lažánky

Pobožnost za zemřelé na lažanském hřbitově se konala v neděli 2.11. 2008. Více prozradí fotodokumentace zde.


   Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.