Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat

Liturgické texty v měsíci

DatumLiturgický svátekLiturgický text
22. únor - ČtSvátek Stolce sv. Petra1. čtení 1 Petr 5,1-4
evangelium Mt 16,13-19
Homilie
25. únor - Ne2. neděle postní1. čtení Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
2. čtení Mk 9,2-10
evangelium Řím 8,31b-34
Homilie
03. březen - Ne3. neděle postní1. čtení Ex 20,1-17
žalm Žl 19
2. čtení 1 Kor 1,22-25
evangelium Jan 2,13-25
Homilie
10. březen - Ne4. neděle postní1. čtení 2 Kron 36,14-16.19-23
2. čtení Ef 2,4-10
evangelium Jan 3,14-21
Homilie
17. březen - Ne5. neděle postní1. čtení Jer 31,31-34
2. čtení Žid 5,7-9
evangelium Jan 12,20-33
Homilie
19. březen - ÚtSlavnost sv. Josefa Snoubence Panny Marie1. čtení 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16
žalm Žl 89
2. čtení Řím 4,13.16-18,22
evangelium Mt 1,16-18.22
Homilie

Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.