Úterý 25.02.2020, sv. Valburga, Liliana
Hledat: Vyhledat

Nejnovější články

Rubrika obsahuje výpis všech článků farností Veverské Bítýšky a Lažánek seřazených podle data poslední aktualizace od nejnovějších po nejstarší.


Ježíš nabízí cestu, jak nerozmnožovat zlo

(aktualizováno 23.02.2020 v 12:06, vytvořeno 23.02.2020 v 12:05)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.02.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
7. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Lv 19,1-2.17-18; ž. Žl 103; 2. čt. 1 Kor 3,16-23; evang. Mt 5,38-48;

Ježíš nabízí cestu, jak nerozmnožovat zlo8:18
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.86 MB]

Bratři a sestry, s určitou nadsázkou se říká, že téměř na každé stránce Starého zákona je alespoň jeden mrtvý. Té krve je tam opravdu hodně, přesto myšlenky, o kterých dneska mluvil Pán Ježíš, už nacházíme ve Starém zákoně.    Více...


Hrát s Bohem fér

(aktualizováno 16.02.2020 v 14:19, vytvořeno 16.02.2020 v 14:17)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.08.2019, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
21. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 66,18-21; 2. čtení Žid 12,5-7.11-13; evangelium Lk 13,22-30;

Hrát s Bohem fér10:22
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.23 MB]

Bratři a sestry, jakkoliv se to nezdá, tak ten dnešní evangelní úryvek byl o tom, co máme, eventuelně co nemáme dělat, řekli bychom, v běžné dny našeho života.

Třeba taková první věc, o které ten úryvek mluví, je to, že Ježíš má program, má cíl.    Více...


Identita Ježíšova učedníka

(aktualizováno 10.02.2020 v 12:05, vytvořeno 10.02.2020 v 12:00)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
09.02.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 58,7-10; ž. Žl 112; 2. čt. 1 Kor 2,1-5; evang. Mt 5,13-16;

Identita Ježíšova učedníka11:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.52 MB]

Bratři a sestry, když bychom dnes hledali jedno slovo, jednu myšlenku, která spojuje všechny texty, které jsme teď právě vyslechli, tak to všechno můžeme shrnout do slova identita. Jde o to, aby Ježíšův učedník měl svou identitu.    Více...


Bůh o tobě ví a zná tě tvým jménem a pečuje o tebe

(aktualizováno 09.02.2020 v 16:21, vytvořeno 09.02.2020 v 16:17)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2020 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Bůh o tobě ví a zná tě tvým jménem a pečuje o tebe10:26
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.30 MB]

Bratři a sestry, Ježíš, ačkoliv je to Boží Syn, tak se připodobnil nám ve všem. My jsme o Vánocích uvažovali nad tou myšlenkou, že se zařadil do té lidské společnosti. Tak se zařadil i co se týče požadavků Mojžíšova zákona.    Více...

Změny v termínech bohoslužeb

(aktualizováno 09.02.2020 v 15:32, vytvořeno 16.12.2007 v 19:08)

V neděli 16. února bude mše svatá v Bítýšce posunuta na 17:00.


Těžiště Ježíšova působení spočívá ve slově

(aktualizováno 02.02.2020 v 21:48, vytvořeno 02.02.2020 v 21:43)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.01.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 8,23b-9,3; ž. Žl 27; 2. čt. 1 Kor 1,10-13.17; evang. Mt 4,12-23;

Těžiště Ježíšova působení spočívá ve slově8:34
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.89 MB]

Bratři a sestry, svatý otec František, když vyhlásil neděli Božího slova, tak v tom listu říká, že ta třetí neděle v mezidobí není vybrána náhodou. Že mu tam šlo právě o to, že je to v blízkosti týdne modliteb za jednotu křesťanů, a tedy to Boží slovo je to, co křesťany spojuje.    Více...


Nebuďte lhostejní, tím dáváte prostor zlu

(aktualizováno 02.02.2020 v 20:34, vytvořeno 02.02.2020 v 20:22)
P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.01.2020 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Zjevení Páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 60,1-6; 2. čtení Ef 3,2-3a.5-6; evangelium Mt 2,1-12;

Nebuďte lhostejní, tím dáváte prostor zlu10:12
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.18 MB]

Bratři a sestry, v době, kdy se narodil Pán Ježíš, pohané věřili, že když se narodí člověk, tak že se na nebi objeví nová hvězda, a že když zemře, tak se ta hvězda zase ztratí. My dnes víme že to není pravda, ale pořád si ceníme ty moudré lidi, kteří viděli nějaké znamení na obloze, zajímali se o to a položili si tu otázku: „A co to znamená třeba pro náš národ, pro naše město a co to znamená konkrétně pro mě?“ Byli lidé, kteří nebyli lhostejní.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.