Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Ohlášky

Nadcházející svátky

21. únor Středa sv. Petr Damiani
22. únor ČtvrtekSvátek Stolce sv. Petra1. čtení 1 Petr 5,1-4
evangelium Mt 16,13-19
Homilie
23. únor Pátek sv. Polykarp
24. únor Sobota sv. Modest
25. únor Neděle 2. neděle postní1. čtení Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
2. čtení Mk 9,2-10
evangelium Řím 8,31b-34
Homilie
26. únor Pondělísv. Alexander
27. únor Úterý sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
28. únor Středa sv. Roman

Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.