Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat

Homilie

Homilie, kázání, je část bohoslužby, ve které kněz nebo jáhen obvykle podávají výklad přečteného Slova Božího.

Uvedené homilie souvisí s naší farností a většinou byly proneseny ve farním kostele sv. Jakuba při nedělní nebo sváteční bohoslužbě. Texty nejsou původní, jde o přepisy zvukových nahrávek kázání.

Texty homilií z minulých let ve formátu PDF si můžete stáhnout zde:

Homilie 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 05 04 03 02 01


Objevit Boží dobrotu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
18.02.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 9,8-15; 2. čtení Mk 1,12-15; evangelium 1 Petr 3,18-22;

Objevit Boží dobrotu7:18


Vrátit se k Hospodinu celým svým srdcem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.02.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
POPELEČNÍ STŘEDA
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jl 2,12-18; 2. čtení 2 Kor 5,20-6,2 ; evangelium Mt 6,1-6.16-18;

Vrátit se k Hospodinu celým svým srdcem7:13


Společenství v plnosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.02.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Job 7,1-4.6-7; 2. čtení 1 Kor 9,16-19.22-23; evangelium Mk 1,29-39;

Společenství v plnosti10:27


Jeden den Vykupitele

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.01.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 18,15-20; 2. čtení 1 Kor 7,32-35; evangelium Mk 1,21-28;

Jeden den Vykupitele8:52


Boží slovo máme vždycky s sebou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.01.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jon 3,1-5.10; 2. čtení 1 Kor 7,29-31; evangelium Mk 1,14-20;

Boží slovo máme vždycky s sebou6:34


Vánoce jsou začátkem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.01.2024 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Křest páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 42,1-4.6-7; 2. čtení Sk 10,34-38; evangelium Mk 1,7-11;

Vánoce jsou začátkem8:05


Hodnota rodiny

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.12.2023 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Rodiny
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 15,1-6;21,1-3; 2. čtení Žid 11,8.11-12.17-19; evangelium Lk 2,22-40;

Hodnota rodiny10:15


K dárku patří námaha a obětavost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.12.2023 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Boží hod vánoční
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 52,7-10; 2. čtení Žid 1,1-6; evangelium Lk 2,11-14;

K dárku patří námaha a obětavost7:41


Slavit Vánoce opravdově

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2023 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně - večerní vigilie
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 9,1-6; 2. čtení Tit 2,11-14; evangelium Lk 2,11-14;

Slavit Vánoce opravdově11:25


Neboj se!

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.12.2023 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mal 3,1-4; evangelium Lk 1,57-66;

Neboj se!6:16


Čím jsem?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.12.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-2a.10-11; 2. čtení 1 Sol 5,16-24; evangelium Jan 1,6-8.19-28;

Čím jsem?4:31


Lidé, buďte k sobě dobří

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
10.12.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 40,1-5.9-11; 2. čtení 2 Petr 3,8-14; evangelium Mk 1,1-8;

Lidé, buďte k sobě dobří8:02


Prožijme adventní dobu intenzivně

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
03.12.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 2. čtení 1 Kor 1,3-9; evangelium Mt 13,33-37;

Prožijme adventní dobu intenzivně4:14


Žena každý den začíná s úsměvem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.11.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31; 2. čtení 1 Sol 5,1-6; evangelium Mt 25,14-30;

Žena každý den začíná s úsměvem9:41


Dělejme dobro, dokud můžeme, a dělejme ho s vytrvalostí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.11.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
32. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 6,12-16; 2. čtení 1 Sol 4,13-18; evangelium Mt 25,1-13;

Dělejme dobro, dokud můžeme, a dělejme ho s vytrvalostí11:20


Znát Boží jméno

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.11.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
31. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mal 1,14b-2,2b.8-10; 2. čtení 1 Sol 2,7b-9.13; evangelium Mt 23,1-12;

Znát Boží jméno12:53


Živí mohou pomoci mrtvým očistit se

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.11.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Živí mohou pomoci mrtvým očistit se5:29


Budujeme si most mezi nebem a zemí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2023 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Budujeme si most mezi nebem a zemí8:39


Lásku k Bohu a lásku k člověku nelze oddělit

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.10.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 22,20-26; 2. čtení 1 Sol 1,5c-10; evangelium Mt 22,34-40;

Lásku k Bohu a lásku k člověku nelze oddělit7:35


Přinášet dobrou úrodu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
08.10.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
27. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 5,1-7; ž. Žl 80; 2. čt. Flp 4,6-9; evang. Mt 21,33-43;

Přinášet dobrou úrodu10:35Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.