Pátek 12.07.2024, sv. Jan Qualbert, Bořek
Hledat: Vyhledat

Boží slovo máme vždycky s sebou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.01.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jon 3,1-5.10; 2. čtení 1 Kor 7,29-31; evangelium Mk 1,14-20;

Boží slovo máme vždycky s sebou6:34


Vánoce jsou začátkem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.01.2024 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Křest páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 42,1-4.6-7; 2. čtení Sk 10,34-38; evangelium Mk 1,7-11;

Vánoce jsou začátkem8:05


Hodnota rodiny

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.12.2023 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Rodiny
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 15,1-6;21,1-3; 2. čtení Žid 11,8.11-12.17-19; evangelium Lk 2,22-40;

Hodnota rodiny10:15


K dárku patří námaha a obětavost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.12.2023 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Boží hod vánoční
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 52,7-10; 2. čtení Žid 1,1-6; evangelium Lk 2,11-14;

K dárku patří námaha a obětavost7:41


Slavit Vánoce opravdově

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2023 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně - večerní vigilie
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 9,1-6; 2. čtení Tit 2,11-14; evangelium Lk 2,11-14;

Slavit Vánoce opravdově11:25


Neboj se!

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.12.2023 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mal 3,1-4; evangelium Lk 1,57-66;

Neboj se!6:16


Čím jsem?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.12.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-2a.10-11; 2. čtení 1 Sol 5,16-24; evangelium Jan 1,6-8.19-28;

Čím jsem?4:31


Lidé, buďte k sobě dobří

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
10.12.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 40,1-5.9-11; 2. čtení 2 Petr 3,8-14; evangelium Mk 1,1-8;

Lidé, buďte k sobě dobří8:02


Prožijme adventní dobu intenzivně

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
03.12.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 2. čtení 1 Kor 1,3-9; evangelium Mt 13,33-37;

Prožijme adventní dobu intenzivně4:14


Žena každý den začíná s úsměvem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.11.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31; 2. čtení 1 Sol 5,1-6; evangelium Mt 25,14-30;

Žena každý den začíná s úsměvem9:41


Dělejme dobro, dokud můžeme, a dělejme ho s vytrvalostí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.11.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
32. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 6,12-16; 2. čtení 1 Sol 4,13-18; evangelium Mt 25,1-13;

Dělejme dobro, dokud můžeme, a dělejme ho s vytrvalostí11:20


Znát Boží jméno

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.11.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
31. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mal 1,14b-2,2b.8-10; 2. čtení 1 Sol 2,7b-9.13; evangelium Mt 23,1-12;

Znát Boží jméno12:53


Živí mohou pomoci mrtvým očistit se

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.11.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Živí mohou pomoci mrtvým očistit se5:29


Budujeme si most mezi nebem a zemí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2023 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Budujeme si most mezi nebem a zemí8:39


Lásku k Bohu a lásku k člověku nelze oddělit

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.10.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 22,20-26; 2. čtení 1 Sol 1,5c-10; evangelium Mt 22,34-40;

Lásku k Bohu a lásku k člověku nelze oddělit7:35


Přinášet dobrou úrodu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
08.10.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
27. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 5,1-7; ž. Žl 80; 2. čt. Flp 4,6-9; evang. Mt 21,33-43;

Přinášet dobrou úrodu10:35


Přiznat si, že potřebuji pomoc

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.10.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
26. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 18,25-28; 2. čtení Flp 2,1-11; evangelium Mt 21,28-32;

Přiznat si, že potřebuji pomoc8:25


Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2023 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo9:29


Radujte se, že Pán je velkorysý

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.09.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
25. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 55,6-9; 2. čtení Flp 1,20c-24.27a; evangelium Mt 20,1-16a;

Radujte se, že Pán je velkorysý8:20


Odložte lhostejnost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
10.09.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
23. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 33,7-9; 2. čtení Řím 13,8-10; evangelium Mt 18,15-20;

Odložte lhostejnost7:47Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.