Sobota 21.05.2022, sv. Ondřej Bobola, Monika
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Doba adventní nabízí nový začátek

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
03.12.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 33,14-16; 2. čtení 1 Sol 3,12-4,2; evangelium Lk 21,25-28.34-36;

Doba adventní nabízí nový začátek7:04
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 1.51 MB]

Bratři a sestry, vždycky vlastně, když stojíme na začátku něčeho nového, tak si říkáme, jak to prožít, jak se mám k té situaci postavit. Doba adventní se přímo nabízí, jako takový nový začátek, takže dnes se pokusím předestřít několik myšlenek, z kterých si můžete vybrat, jak tu dobu adventní prožít. Průvodcem nám bude svatý Pavel se svým listem Soluňanům.

Ten list nebo tady ten úryvek, který jsme dnes četli, je vybrán velmi příhodně. Je to totiž takové pohlazení. Apoštol Pavel založil církevní obec v Soluni a šel dál. Ale pořád, pořád je má rád. Má k nim takový velmi osobní vztah, a tak, nejspíš v Korintě, se rozhodl, že jim napíše. Píše jim jaksi osobně, můžeme říct, že je v duchu vidí před sebou, před očima. Vidí jejich život, jejich snahu, jejich námahy, jejich starosti - každodenní starosti, každodenní námahy – a chce je povzbudit, chce je pohladit a říká jim: „Já to vím, myslím na vás, myslím na vás s láskou. Ale ví to ještě někdo, někdo mnohem důležitější – ví to Bůh. A taky na vás myslí, taky na vás myslí s láskou a není Mu jedno, co prožíváte.“

A teď jim říká: „Je toho u vás mnoho dobrého, opravdu se snažíte a mějte na paměti, že je to dobře. A když je něco dobrého, tak to může být ještě lepší.“ Říká jim, že má Pán rozhojnit jejich lásku jednoho k druhému a má posílit jejich srdce. Vlastně jim říká: „Víte, když se k sobě budete chovat hezky, když budete myslet jeden na druhého, když budete brát ohled jeden na druhého, tak ty starosti ponesete lehčeji. Bude vám lehčeji, když to ponesete společně. Tak, jako se Ježíš přidal k nám, k tomu nešení našich starostí a podepřel nás, tak podpírejte jeden druhého.“

Když mluví Pavel o srdci člověka, tak tím má na mysli něco jiného, než my. My Evropané, když mluvíme o srdci, tak ho chápeme jako sídlo citu a naopak hlavu chápeme jako sídlo rozumu a vůle. Kdežto na východě chápou srdce jako sídlo rozumu, vůle. V srdci člověka dochází k rozhodnutí, co bude dělat nebo nebude dělat.

Takže Pavel říká: „Ať je vám Pán oporou, podporou ve vašem rozhodování, protože vůbec se rozhodnout, i to někdy bývá velmi těžké. A potom jít a udělat to, to je ještě mnohdy daleko těžší. Takže ať vám Pán dá odvahu rozhodnout se a rozhodovat se neustále pro všechno dobré, krásné. Ať to poznáte a ať to podporujete.“

Pavel postupuje tady v té své výzvě velmi diplomaticky: „Nakonec vás bratři prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši.“ Neříká to stylem rozkazovacím, neříká: za prvé musíte udělat ..., za druhé ..., za třetí ..., čtvrté, páté přikázání a takhle. Ale chce je získat, chce je nadchnout pro to: prosíme vás, napomínáme vás. Říká to způsobem, který je pro ně přijatelným, my bychom dnes řekli „stravitelným“.

Bratři a sestry, to celé, co jsme dneska četli, je část požehnání, které apoštol Pavel svolává na Soluňany. To požehnání má tři části, my jsme z toho dnes slyšeli druhou a třetí část. Co to znamená žehnat? Svolávat pomoc Boží, přát někomu dobré, přát mu, aby mu Bůh pomáhal, aby ten člověk cítil Boží pomoc, Boží podporu. Tenhle prvek, tenhle rozměr se trošku vytratil z našeho života. My se samozřejmě snažíme, je to potřebné, je to dobré, ale je taky potřebné a dobré nezapomínat na to, že všechno dobré, co jsme zvládli, je nejenom proto, že máme šikovné ruce a dobrou hlavu, ale proto, že nám Bůh žehná, protože On nám dal ty ruce i tu hlavu.

Bratři a sestry, žehnejme teď v adventě víc jeden druhému. Nemusí jít jenom o nějaký formální úkon, ale může jít o takové přání, když se ráno rozcházíme nebo když se zase třeba večer sejdeme. Provázejme jeden druhého tak, jako provázel apoštol Pavel Soluňany. Je od nich daleko, ale myslí na ně, píše jim s láskou.

Když přijdeme teď v době adventní do většiny obchodů, tak už tam budou hrát koledy a budou nám vlastně vnucovat vánoční atmosféru. Ale Vánoce začnou v noci ze čtyřiadvacátého na pětadvacátého. Teď je advent, nenechme si ten advent ukrást, nenechme se o něj ošidit. Budeme podnikat různé přípravy, různé věci, které je potřeba nachystat na Vánoce. Dělejme to a dělejme to tak, jako to dělal svatý Pavel, když psal Soluňanům. Mysleme na ty konkrétní lidi, kvůli kterým to děláme, pro které to děláme a mysleme na ně s láskou, s náklonností. A potom to naše snažení, to vnější snažení bude mít i takový, troufám si říct, duchovní a vnitřní rozměr. A už to nebude jenom vnější snažení, ale bude v tom něco daleko víc.

Nechme se ve svém životě inspirovat svatým Pavlem v jeho vztahu k Soluňanům a snažme se, aby i v našem životě Pán stále víc a víc rozhojňoval lásku jednoho k druhému i ke všem lidem.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Tři rozměry adventu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.12.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 33,14-16; 2. čtení 1 Sol 3,12-4,2; evangelium Lk 21,25-28.34-36;

Tři rozměry adventu9:29
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.13 MB]

Bratři a sestry, začínáme nový liturgický rok. Začínáme ho tradičně dobou adventní. Prožívat dobu adventní není vůbec jednoduché, protože v adventu je spojeno vícero myšlenek a mnoha lidem se to potom plete a my máme rádi, když je to jednoduché, jasné.    Více...


Těšit se na setkání jednoho s druhým

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.11.2015, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 33,14-16; 2. čtení 1 Sol 3,12-4,2; evangelium Lk 21,25-28.34-36;

Těšit se na setkání jednoho s druhým10:31
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.38 MB]

Bratři a sestry, vlastně dnes prožíváme první den nového liturgického roku a ne, že bych vás chtěl nějak zkoušet, ale položil bych otázku, kdy jsme naposledy slyšeli evangelium, které jsem teď přečetl? No, bylo to před čtrnácti dny.    Více...


Cílem je setkání se Synem člověka

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.12.2012, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 33,14-16; 2. čtení 1 Sol 3,12-4,2; evangelium Lk 21,25-28.34-36;

Cílem je setkání se Synem člověka13:09
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.82 MB]

Začínáme prožívat advent. Jak všichni víme, advent je přípravou na Vánoce a Vánoce často označujeme jako nejmilejší nebo nejkrásnější svátky v roce. A je to pravda, protože o Vánocích si připomínáme narození dítěte.    Více...


Usilovat o spravedlnost v každodenním životě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.11.2009, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 33,14-16; 2. čtení 1 Sol 3,12-4,2; evangelium Lk 21,25-28.34-36;

Usilovat o spravedlnost v každodenním životě7:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.19 MB]

Bratři a sestry, jenom několik málo myšlenek k dnešní první adventní neděli. Úryvek z knihy proroka Jeremiáše, který jsme slyšeli, ten výrok samotný byl pronesen někdy kolem roku 535 před narozením Pána Ježíše.    Více...


Zkusme projevit svou lásku

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.11.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 33,14-16; 2. čtení 1 Sol 3,12-4,2; evangelium Lk 21,25-28.34-36;

Zkusme projevit svou lásku8:15
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.58 MB]

Bratři a sestry, dnešní Lukášovo evangelium bylo takové docela hrozivé, až nás možná zamrazilo v zádech při všech těch slovech, kdy se tam mluvilo o všech možných úkazech, katastrofách, a je tam taková velice naléhavá výzva, co máme dělat, abychom obstáli před Synem člověka.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.