Středa 20.02.2019, sv. Nikefor, Oldřich
Hledat: Vyhledat

Úvod

Madona z kaple Matky Boží na Veveří

Chvalme Krista, našeho Pána, neboť on se zjevil jako světlo světa, abychom nechodili ve tmě, ale měli světlo života.

Milí návštěvníci těchto farních stránek,

možná jste zvědaví, co nebo kdo se skrývá za adresou nasefarnosti.cz. Nebudeme Vás dlouho napínat, jedná se o dvě farnosti římskokatolické církve, a to farnost Veverská Bítýška a farnost Lažánky, farnosti patří do Brněnské diecéze. Pokud nás budete hledat na mapě, najdete nás na západ od Brna v blízkosti brněnské přehrady.

Na úvodní stránku jsme záměrně umístili obraz Matky Boží z Veveří. Originál tohoto obrazu byl až do třicátých let minulého století umístěn v kapli na Veveří. Tento kostelík plnil ve středověku funkci farního kostela jednak pro osadu u hradu Veveří a také pro ostatní osady v okolí. Dnes je to farní kostel ve Veverské Bítýšce, ale až do dnešních dnů je kaple na Veveří pojítkem a duchovním centrem jednotlivých obcí v okolí.

Cílem těchto stánek je nabídnout informace z historie i současnosti jmenovaných farností a pozvat Vás k účasti na našich setkáních.

Stránky mají společné rubriky, na které se dostanete z této úvodní stránky, dále pak na jednotlivých záložkách v záhlaví najdete informace o obcích a místech patřících do našich farností.

ThLic. Marek Hlávka, farář
květen 2004Mít dobré vztahy je víc než mít dobré peníze

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
17.02.2019, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
6. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 17,5-8; 2. čtení 1 Kor 15,12.16-20; evangelium Lk 6,17.20-26;

Mít dobré vztahy je víc než mít dobré peníze10:21
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.97 MB]

Drazí přátelé, zcela přirozenou snahou každého člověka na této zemi je vyhýbat se všemu, co nám způsobuje bolest tělesnou nebo duševní. To je přirozené, to není žádný hřích. A pokud už tomu nejde zabránit, tak hledat léky, které vnesou do našich dní trochu světla a dobré nálady.    Více...Nadcházející svátky

20. únor Středa sv. Nikefor
21. únor Čtvrteksv. Petr Damiani
22. únor Pátek Svátek Stolce sv. Petra1. čtení 1 Petr 5,1-4
evangelium Mt 16,13-19
Homilie
23. únor Sobota sv. Polykarp
24. únor Neděle 7. neděle mezidobí1. čtení 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23
2. čtení 1 Kor 15,45-49
evangelium Lk 6,27-38
Homilie
25. únor Pondělísv. Valburga
26. únor Úterý sv. Alexander
27. únor Středa sv. Gabriel od Bolestné Panny MarieBiřmování 2018

21.10.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce


   Více...
Dopis národního ředitele PMD v ČR k Misijní neděli 2018

P. Mgr. Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežského misijního díla
14.10.2018

Drazí bratři a sestry,

protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci Vás pozdravit a upřímně Vám poděkovat za vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území mají na starosti pouze dva kněží, a to jednomu z nich je přes 70 let. Do mnoha míst se nedostanou ani jednou za měsíc! Obrovské vzdálenosti do místních společenství překonávají pěšky, autem nebo lodí za neustálého vedra.    Více...
Vánoce 2014

25.12.2014, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Farní sbor Veverská Bítýška

1. Ukolébavka

[MP3, stereo, 55 kHz, 2.37 MB]

1.36

2. Nám narodil se Pán

[MP3, stereo, 55 kHz, 2.36 MB]

4.49

3. Hvězda zazářila

[MP3, stereo, 55 kHz, 2.93 MB]

4.33

   Více...FARNÍK 2/14

Prosinec 2014

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 2 Ročník 22

Prosinec 2014
   Více...

Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.