Úvod

Madona z kaple Matky Boží na Veveří

Chvalme Krista, našeho Pána, neboť on se zjevil jako světlo světa, abychom nechodili ve tmě, ale měli světlo života.

Milí návštěvníci těchto farních stránek,

možná jste zvědaví, co nebo kdo se skrývá za adresou nasefarnosti.cz. Nebudeme Vás dlouho napínat, jedná se o dvě farnosti římskokatolické církve, a to farnost Veverská Bítýška a farnost Lažánky, farnosti patří do Brněnské diecéze. Pokud nás budete hledat na mapě, najdete nás na západ od Brna v blízkosti brněnské přehrady.

Na úvodní stránku jsme záměrně umístili obraz Matky Boží z Veveří. Originál tohoto obrazu byl až do třicátých let minulého století umístěn v kapli na Veveří. Tento kostelík plnil ve středověku funkci farního kostela jednak pro osadu u hradu Veveří a také pro ostatní osady v okolí. Dnes je to farní kostel ve Veverské Bítýšce, ale až do dnešních dnů je kaple na Veveří pojítkem a duchovním centrem jednotlivých obcí v okolí.

Cílem těchto stánek je nabídnout informace z historie i současnosti jmenovaných farností a pozvat Vás k účasti na našich setkáních.

Stránky mají společné rubriky, na které se dostanete z této úvodní stránky, dále pak na jednotlivých záložkách v záhlaví najdete informace o obcích a místech patřících do našich farností.

ThLic. Marek Hlávka, farář
květen 2004Ježíš postavil most mezi člověkem a Bohem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.04.2019, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
VELKÝ PÁTEK
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 52,13-53,12; ž. Žl 31; 2. čt. Žid 4,14-16; 5,7-9; evang. Jan 18,1-19,42;

Ježíš postavil most mezi člověkem a Bohem13:22
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.84 MB]

Bratři a sestry, všechny tři texty, které jsme slyšeli, nebo můžeme říci včetně žalmu, tedy všechny čtyři texty mluví o stejné události, ale každý ten text z trochu jiného úhlu. Nás samozřejmě nejvíc zaujmou pašije.    Více...Otevřený kostel

20.04.2019

Na Bílou sobotu bude otevřený kostel od 8 do 17 hodin.

Změny v termínech bohoslužeb

Mše svaté v Bítýšce ve Svatém týdnu:

Zelený čtvrtek: 18:30

Velký pátek: 17:15

Bílá sobota: 20:15

V neděli bude mše svatá normálně v 9:30.

Nadcházející svátky

20. duben Sobota ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Velikonoční vigilie)1. čtení Gn 1,1-2,2
2. čtení Gn 22,1-18
evangelium Lk 24, 1-12
Homilie
21. duben Neděle ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (ve dne)1. čtení Sk 10,34a.37-43
žalm Žl 118
2. čtení Kol 3,1-4
evangelium Jan 20,1-9
Homilie
22. duben PondělíPondělí velikonočního oktávu1. čtení Sk 2,14.22-33
žalm Žl 16
evangelium Mt 28,8-15
Homilie
23. duben Úterý Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka1. čtení Sk 13,46-49
evangelium Jan 10,11-16
Homilie
24. duben Středa sv. Jiří
25. duben ČtvrtekSvátek sv. Marka, evangelisty1. čtení 1 Petr 5,5b-14
evangelium Mk 16,15-20
Homilie
26. duben Pátek sv. Richarius
27. duben Sobota sv. ZitaBiřmování 2018

21.10.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce


   Více...
Dopis národního ředitele PMD v ČR k Misijní neděli 2018

P. Mgr. Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežského misijního díla
14.10.2018

Drazí bratři a sestry,

protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci Vás pozdravit a upřímně Vám poděkovat za vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území mají na starosti pouze dva kněží, a to jednomu z nich je přes 70 let. Do mnoha míst se nedostanou ani jednou za měsíc! Obrovské vzdálenosti do místních společenství překonávají pěšky, autem nebo lodí za neustálého vedra.    Více...
Vánoce 2014

25.12.2014, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Farní sbor Veverská Bítýška

1. Ukolébavka

[MP3, stereo, 55 kHz, 2.37 MB]

1.36

2. Nám narodil se Pán

[MP3, stereo, 55 kHz, 2.36 MB]

4.49

3. Hvězda zazářila

[MP3, stereo, 55 kHz, 2.93 MB]

4.33

   Více...FARNÍK 2/14

Prosinec 2014

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 2 Ročník 22

Prosinec 2014
   Více...

Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.