Pátek 08.12.2023, Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu, Květoslava
Hledat: Vyhledat

Liturgické texty v měsíci

DatumLiturgický svátekLiturgický text
08. prosinec - PáSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu1. čtení Gn 3,9-15.20
2. čtení Ef 1,3-6.11-12
evangelium Lk 1,26-38
Homilie
10. prosinec - Ne2. neděle adventní1. čtení Iz 40,1-5.9-11
2. čtení 2 Petr 3,8-14
evangelium Mk 1,1-8
Homilie
17. prosinec - Ne3. neděle adventní1. čtení Iz 61,1-2a.10-11
2. čtení 1 Sol 5,16-24
evangelium Jan 1,6-8.19-28
Homilie
24. prosinec - Ne4. neděle adventní1. čtení 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16
2. čtení Řím 16,25-27
evangelium Lk 1,26-38
Homilie
25. prosinec - PoBoží hod vánoční1. čtení Iz 52,7-10
2. čtení Žid 1,1-6
evangelium Lk 2,11-14
Homilie
26. prosinec - ÚtSvátek sv. Štěpána, prvomučedníka1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60
evangelium Mt 10,17-22
Homilie
27. prosinec - StSvátek sv. Jana, apoštola a evangelisty1. čtení 1 Jan 1,1-4
evangelium Jan 20,2-8
Homilie
28. prosinec - ČtSvátek sv. Mláďátek, mučedníků1. čtení 1 Jan 1,5-2,2
evangelium Mt 2,13-18
Homilie
31. prosinec - NeSvátek sv. Rodiny1. čtení Gn 15,1-6;21,1-3
2. čtení Žid 11,8.11-12.17-19
evangelium Lk 2,22-40
Homilie
01. leden - PoSlavnost Panny Marie, Matky Boží1. čtení Nm 6,22-27
žalm Žl 67
2. čtení Gal 4,4-7
evangelium Lk 2,16-21
Homilie
06. leden - SoSlavnost Zjevení Páně1. čtení Iz 60,1-6
2. čtení Ef 3,2-3a.5-6
evangelium Mt 2,1-12
Homilie
07. leden - NeKřest páně1. čtení Iz 42,1-4.6-7
2. čtení Sk 10,34-38
evangelium Mk 1,7-11
Homilie

Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.