Liturgické texty v měsíci

DatumLiturgický svátekLiturgický text
28. listopad - Ne1. neděle adventní1. čtení Jer 33,14-16
2. čtení 1 Sol 3,12-4,2
evangelium Lk 21,25-28.34-36
Homilie
30. listopad - ÚtSvátek sv. Ondřeje, apoštola1. čtení Řím 10,9-18
evangelium Mt 4,18-22
Homilie
05. prosinec - Ne2. neděle adventní1. čtení Bar 5,1-9
2. čtení Flp 1,4-6.8-11
evangelium Lk 3,1-6
Homilie
08. prosinec - StSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu1. čtení Gn 3,9-15.20
2. čtení Ef 1,3-6.11-12
evangelium Lk 1,26-38
Homilie
12. prosinec - Ne3. neděle adventní1. čtení Sof 3,14-18a
2. čtení Flp 4,4-7
evangelium Lk 3,10-18
Homilie
19. prosinec - Ne4. neděle adventní1. čtení Mich 5,1-4a
2. čtení Žid 10,5-10
evangelium Lk 1,39-45
Homilie
24. prosinec - PáSlavnost Narození Páně1. čtení Iz 9,1-6
žalm Žl 96
2. čtení Tit 2,11-14
evangelium Lk 2,11-14
Homilie
25. prosinec - SoBoží hod vánoční1. čtení Iz 52,7-10
2. čtení Žid 1,1-6
evangelium Lk 2,11-14
Homilie
27. prosinec - PoSvátek sv. Jana, apoštola a evangelisty1. čtení 1 Jan 1,1-4
evangelium Jan 20,2-8
Homilie

Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.