Neděle 04.12.2022, sv. Jan Damašský, sv. Barbora, Barbora
Hledat: Vyhledat

Liturgické texty v měsíci

DatumLiturgický svátekLiturgický text
04. prosinec - Ne2. neděle adventní1. čtení Iz 11,1-10
2. čtení Řím 15,4-9
evangelium Mt 3,1-12
Homilie
08. prosinec - ČtSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu1. čtení Gn 3,9-15.20
2. čtení Ef 1,3-6.11-12
evangelium Lk 1,26-38
Homilie
11. prosinec - Ne3. neděle adventní1. čtení Iz 35,1-6a.10
žalm Žl 146
2. čtení Jak 5,7-10
evangelium Mt 11,2-11
Homilie
18. prosinec - Ne4. neděle adventní1. čtení Iz 7,10-14
žalm Žl 24
2. čtení Řím 1,1-7
evangelium Mt 1,18-24
Homilie
24. prosinec - SoSlavnost Narození Páně1. čtení Iz 9,1-6
žalm Žl 96
2. čtení Tit 2,11-14
evangelium Lk 2,11-14
Homilie
26. prosinec - PoSvátek sv. Štěpána, prvomučedníka1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60
evangelium Mt 10,17-22
Homilie
27. prosinec - ÚtSvátek sv. Jana, apoštola a evangelisty1. čtení 1 Jan 1,1-4
evangelium Jan 20,2-8
Homilie
28. prosinec - StSvátek sv. Mláďátek, mučedníků1. čtení 1 Jan 1,5-2,2
evangelium Mt 2,13-18
Homilie
30. prosinec - PáSvátek sv. Rodiny1. čtení Sir 3,3-7.14-17a
žalm Žl 128
2. čtení Kol 3,12-21
evangelium Mt 2,13-15.19-23
Homilie
01. leden - NeSvátek sv. Rodiny1. čtení Sir 3,3-7.14-17a
žalm Žl 128
2. čtení Kol 3,12-21
evangelium Mt 2,13-15.19-23
Homilie

Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.