Pátek 24.05.2024, sv. Vincent Lerinský, Jana
Hledat: Vyhledat

Liturgické texty v měsíci

DatumLiturgický svátekLiturgický text
26. květen - NeSlavnost Nejsvětější Trojice1. čtení Dt 4,32-34.39-40
2. čtení Řím 8,14-17
evangelium Mt 28,16-20
Homilie
30. květen - ČtSlavnost Těla a krve Páně1. čtení Ex 24,3-8
2. čtení Žid 9,11-15
evangelium Mk 14,12-16.22-26
Homilie
31. květen - PáSvátek Navštívení Panny Marie1. čtení Sof 3,14-18
evangelium Lk 1,39-56
Homilie
02. červen - Ne9. neděle mezidobí1. čtení Dt 5,12-15
2. čtení 2 Kor 4,6-11
evangelium Mk 2,23-3,6
Homilie
07. červen - PáSlavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova1. čtení Oz 11,1.3-4.8c-9
2. čtení Ef 3,8-12.14-19
evangelium Jan 19,31-37
Homilie
08. červen - SoPamátka Neposkvrněného Srdce Panny Marie1. čtení Iz 61,9-11
2. čtení 1 Sam 2,1.4-8
evangelium Lk 2,41-51
Homilie
09. červen - Ne10. neděle mezidobí1. čtení Gn 3,9-15
2. čtení 2 Kor 4,13-5,1
evangelium Mk 3,20-35
Homilie
11. červen - ÚtPamátka sv. Barnabáše, apoštola1. čtení Sk 11,21b-26; 13,1-3
evangelium Mt 10,7-13
Homilie
16. červen - Ne11. neděle mezidobí1. čtení Ez 17,22-24
2. čtení 2 Kor 5,6-10
evangelium Mk 4,26-34
Homilie
23. červen - Ne12. neděle mezidobí1. čtení Job 38,1.8-11
2. čtení 2 Kor 5,14-17
evangelium Mk 4,35-41
Homilie
24. červen - PoSlavnost Narození sv. Jana Křtitele1. čtení Iz 49,1-6
2. čtení Sk 13,22-26
evangelium Lk 1,57-66.80
Homilie

Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.