Liturgické texty v měsíci

DatumLiturgický svátekLiturgický text
11. červen - Ne10. neděle mezidobí1. čtení Oz 6,3-6
2. čtení Řím 4,18-25
evangelium Mt 9,9-13
Homilie
16. červen - PáSlavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova1. čtení Dt 7,6-11
2. čtení 1 Jan 4,7-16
evangelium Mt 11,25-30
Homilie
17. červen - SoPamátka Neposkvrněného Srdce Panny Marie1. čtení Iz 61,9-11
2. čtení 1 Sam 2,1.4-8
evangelium Lk 2,41-51
Homilie
18. červen - Ne11. neděle mezidobí1. čtení Ex 19,2-6a
2. čtení Řím 5,6-11
evangelium Mt 9,36-10,8
Homilie
24. červen - SoSlavnost Narození sv. Jana Křtitele1. čtení Iz 49,1-6
2. čtení Sk 13,22-26
evangelium Lk 1,57-66.80
Homilie
25. červen - Ne12. neděle mezidobí1. čtení Jer 20,10-13
2. čtení Řím 5,12-15
evangelium Mt 10,26-33
Homilie
29. červen - ČtSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů1. čtení Sk 12,1-11
2. čtení 2 Tim 4,6-8.17-18
evangelium Mt 16,13-19
Homilie
02. červenec - Ne13. neděle mezidobí1. čtení 2 Král 4,8-11.14-16a
2. čtení Řím 6,3-4.8-11
evangelium Mt 10,37-42
Homilie
03. červenec - PoSvátek sv. Tomáše, apoštola1. čtení Ef 2,19-22
evangelium Jan 20,24-29
Homilie
05. červenec - StSlavnost sv. Cyrila a Metoděje1. čtení Iz 61,1-3
2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7
evangelium Lk 10,1-12.17-20
Homilie
09. červenec - Ne14. neděle mezidobí1. čtení Zach 9,9-10
žalm Žl 145
2. čtení Řím 8,9.11-13
evangelium Mt 11,25-30
Homilie

Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.