Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat

Dopis k Misijní neděli

P. Mgr. Ing. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežského misijního díla
22.10.2006

Drazí přátelé,

anglický novinář udělal jednou poučný test. Koupil bochník chleba a na nejrušnějších křižovatkách ho nabízel kolemjdoucím za hodinu práce. A tady jsou výsledky: v německém Hamburku se mu vysmáli, v New Yorku ho zatkla policie, v Nigérii se mu nabídlo hodně lidí ochotných pracovat tři hodiny a v indickém Dillí se mu přihlásily stovky lidí, kteří byli ochotní pracovat za chleba celý den.    Více...


List českých a moravských biskupů k volbám 2006

čeští a moravští biskupové
17.05.2006

Bratři a sestry, vážení přátelé!

Žijeme v předvolební době. Všichni jsme – třeba i nedobrovolně – účastni volební kampaně v televizi a rozhlase v práci, doma v rodině. Nevyhneme se jí ani venku – velké billboardy nám vnucují svůj názor. Křesťan by neměl bezmyšlenkovitě podléhat kampani a propagandě, ale má si vytvářet svůj nezávislý úsudek: podle vlastního názoru a poznání, podle svého citlivého svědomí. Křesťan je náročný volič a nerozhoduje se podle toho, co který politik slibuje a jak se tváří, ale podle toho, co skutečně udělal, co dělá a ovšem také co nedělá.    Více...


Promluva sestry Moniky z misijní rodiny Donum Dei na mši svaté

sestra Monika, kongregace Živá voda
15.01.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Chvála Kristu, především chci prvně poděkovat Padre Marco za pozvání, i vám všem. Jsme opravdu velmi rády, že jsme se mohly účastnit společně slavení eucharistie s vámi. Ale protože čeština je tak těžká, tak musím přečíst něco o naší misijní rodině Donum Dei.

Naše duchovní rodina přišla na svět v roce 1950, založena otcem Marcelem Rousellem ve Francii. Náš otec zakladatel byl hluboce zasažen náboženskou krizí své doby a transformace společnosti přinášela hluboké změny do náboženského života lidí, a rozdílnost náboženských a světských hodnot se stávala zřejmější a skutečnější.    Více...


Dopis k Misijní neděli

P. Mgr. Ing. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežského misijního díla
23.10.2005

Drazí misijní přátelé,
v chudé farnosti na Jamajce se stalo, že při rozdávání jídla potřebným čekal v řadě také jeden chlapec. Když dostal svůj příděl, nesnědl ho, ale pečlivě zabalil do šátku. Na otázku misionáře, proč se nechoval jako ostatní, kteří se do jídla hned s chutí pustili, odpověděl: „Dnes je úterý, to je den, kdy jí moje sestra.“ Odhaduje se, že právě kvůli nedostatku potravin, pitné vody a hygienické péče umírá ve světě každou minutu 21 dětí. Kardinál Tomko doplňuje, že dnes neznají Ježíše Krista téměř dvě třetiny lidstva, a misijní hnutí přirovnává k teploměru celkového stavu víry.    Více...


Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku farnosti 2005

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
02.01.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 2. ledna 2005

Milé sestry, milí bratři, milé děti,
na začátku nového roku vám přeji, aby doba, do které jsme vstoupili, byla pro každého z vás požehnanou.

Přeji vám, aby se skrze každého z vás stal rok 2005 požehnaným také pro druhé lidi – blízké i vzdálené.

Přeji vám, abyste vůči světu i vůči Bohu zaujímali moudrý postoj Panny Marie, jak jsme si to v liturgii připomínali včera, a jak jsme slyšeli dnes, abychom jako pravé světlo přijímali Ježíše Krista.    Více...


Dopis k Misijní neděli

P. Mgr. Ing. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežského misijního díla
17.10.2004

dopis čtený na bohoslužbě 29. neděli v mezidobí

Milí přátelé,
před časem přišel do naší kanceláře malý Tomáš a přinesl plnou hrst drobných mincí s tím, že to chce darovat chudým dětem. Když nám peníze dával, zeptal se: „A jak je to hodně?“ Odpověděli jsme mu, že je to obrovský dar, protože nám dal s radostí všechno, co měl našetřené. Právě děti si vybral Pán Ježíš, když chtěl ukázat, komu patří Boží království.

Ve všech farnostech světa se opět slaví Misijní neděle a Svatý otec Jan Pavel II.    Více...


Poselství biskupů z Mariazell

30.05.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Pastýřský list biskupů z účastnických zemí Středoevropských katolických dnů, který byl čten na Boží hod svatodušní 30. května 2004 v katolických kostelích osmi středoevropských zemí.

Týden před svatodušními svátky jsme se my, biskupové z osmi zemí Evropy, sešli spolu s mnoha poutníky – ženami, muži a mladými lidmi - zde v Mariazell, jednom z velkých poutních míst střední Evropy, u Magna Mater Austriae, Magna Domina Hungarorum, Alma Mater Gentium Slavorum. V našem středu byl kardinál Angelo Sodano, vyslanec Svatého otce.    Více...


Putujeme k Matce milosrdenství

Christoph Schönborn, vídeňský arcibiskup karinál
22.05.2004, Mariazell, Rakousko

Z promluvy při poutní bohoslužbě

„Putujeme k Matce milosrdenství", zpívá se v jedné staré poutní písni. Nikdy předtím neputovalo tolik poutníků najednou sem k Matce Boží do Mariazell. Nikdy předtím se tu nesešlo tolik národů střední Evropy. A nikdy předtím mezi sebou poutníci neuvítali tolik lidí zodpovědných za církev a stát.

Písmo svaté nám dnes připomíná dvě události. Ty nám pomáhají alespoň částečně pochopit význam „Pouti národů“.

Za prvé je to svatba v Káni galilejské.    Více...


Katoličtí biskupové ke vstupu ČR do EU

čeští a moravští biskupové
25.04.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

pastýřský list čtený při bohoslužbě
3. neděle velikonoční

Sestry a bratři, vážení spoluobčané,

letošní první květen, začátek májového měsíce, je pro náš národ historickým okamžikem opětovného rovnoprávného zařazení do společenství evropských národů, do něhož svou duchovně kulturní identitou náležíme. Již od celonárodního referenda se vedou diskuse o některých stránkách tohoto kroku. Nejčastěji je kladena otázka, co vstup do Evropské unie přinese. A za ní hned druhá: jaký budeme mít v Evropské unii vliv.    Více...


Kříži Tvému se klaníme

P. Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač, řeckokatolický kněz
14.03.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

promluva při mši svaté
3. neděle postní
(přepis zvukového záznamu)

Milí bratři a sestry, drazí rodáci, téměř po 25 letech zase tady stojím u oltáře. A jak říká Otec Marek, vyšel jsem z vašich řad a dnes se do vašich řad vracím jako váš služebník. „Ne vy jste si vyvolili mě, ale já jsem si vyvolil vás,“ říká Pán Ježíš. „Kdo vás odmítá, mě odmítá.    Více...


Křesťanská naděje

Středoevropské biskupské konference
22.02.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

pastýřský list věnovaný církvi v Chorvatsku a čtený při bohoslužbě
7. neděle v mezidobí
(podle pastorační příručky České biskupské konference „Kristus - naděje Evropy. Středoevropské katolické dny 2003-2004“).

David a nepřátelé

Příběh o Davidovi tohoto muže jednak oslavuje, jednak chce ukázat, že Davidovo království nepochází z jeho vlastních sil, nýbrž z Boží přízně, a tak nám poskytuje důležité teologické náměty. V tomto příběhu jde o Davidovu věrnost Bohu.    Více...


Udělejte všechno, co vám řekne

Středoevropské biskupské konference
18.01.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

pastýřský list věnovaný církvi v Polsku a čtený při bohoslužbě
2. neděle v mezidobí
(podle pastorační příručky České biskupské konference „Kristus - naděje Evropy. Středoevropské katolické dny 2003-2004“).

1. Ježíš Kristus - pramen pravého štěstí

Jak každý z nás ví, lidé touží po štěstí. Odkud pochází tato velká touha? Kdo ji vložil do hlubin našeho srdce? Původce této touhy, která žhne v každém z nás, je vposledku Bůh. On nás stvořil k radosti.    Více...


Rodina a farnost

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
28.12.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

pastýřský list o rodině čtený při bohoslužbě
Svátek Svaté Rodiny
(podle přílohy č. 1 ACEB 11/2003)

Milé sestry, milí bratři a milé děti,

zdravím vás všechny uprostřed oslav narození Božího Syna, v den, kdy si celá církev připomíná svátek Svaté rodiny.

Občas slýchávám od kněží otázku: Na co se máme v pastoraci důkladněji zaměřit? Jaké jsou pastorační priority naší diecéze? Odpovídám slovy, která jsem před více než deseti lety řekl na setkání kněží na Zelený čtvrtek a říkám je i dnes: rodina a farnost.    Více...


Shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran

Středoevropské biskupské konference
16.11.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

pastýřský list věnovaný církvi na Slovensku a čtený při bohoslužbě
33. neděle v mezidobí
(podle pastorační příručky České biskupské konference „Kristus - naděje Evropy. Středoevropské katolické dny 2003-2004“).

Na konci liturgického roku se ve čtení dozvídáme o konci světa. Ani náš pozemský život, ani svět nejsou věčné, nýbrž spějí ke konci. Čtení z knihy proroka Daniela nám oznamuje, že se blíží nová doba: starý řád bude nahrazen královstvím Božím. Spravedliví, tj.    Více...


Dopis národního ředitele Papežského misijního díla k Misijní neděli

P. Mgr. Ing. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežského misijního díla
19.10.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

dopis čtený při bohoslužbě
29. neděle v mezidobí
(zveřejněný text)

Drazí přátelé,

na úvod chci nechat promluvit tu, která celý svůj život zasvětila misiím, a jejíž beatifikaci slavíme o letošní Misijní neděli, Matku Terezu: „Stalo se, že jsme neměly v našem dětském útulku cukr pro děti. Jeden čtyřletý chlapec zaslechl, že ‚Matka Tereza nemá cukr pro děti‘. Šel domů a řekl rodičům: ‚Nebudu jíst 3 dny cukr, protože chci dát svůj cukr Matce Tereze.‘ Po třech dnech ho k nám rodiče přivedli.    Více...


Všechny cesty církve jsou cestami ke člověku

Středoevropské biskupské konference
21.09.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

pastýřský list věnovaný církvi ve Slovinsku a čtený při bohoslužbě
25. neděle v mezidobí
(podle pastorační příručky České biskupské konference „Kristus - naděje Evropy. Středoevropské katolické dny 2003-2004“).

Evangelium vypráví o Ježíši a jeho učednících, kteří jsou na cestě do Kafarnaum. Na této cestě chce Ježíš připravit své učedníky na to, že bude zabit, ale třetí den vstane z mrtvých. Ježíš chce učedníky připravit na vyvrcholení a naplnění svého díla spásy.    Více...


Sklenka mléka

MUDr. Jiří Štolpa, magistrální rytíř maltézského řádu
12.09.2003, Prostějov

Dívám se na starou fotografii v ohmataném albu a skoro nevěřím tomu, že ten scvrklý vousáč, co ho občas vídám v zrcadle, byl jedním z těch nažehlených chlapečků v krátkých kalhotkách, kterým maminky někdy i s pomocí cukrové vody přilízly vrabčí hnízdo na hlavě do rovné pěšinky, aby na památeční fotografii od prvního svatého přijímání vypadali jak se patří. Uprostřed nás stojí mladý kněz, štíhlý, tmavovlasý s milým úsměvem a s typicky vystouplým ohryzkem krku, což zdůrazňovalo jeho mužné rysy.    Více...


Náležitosti manželství

JUDr. Michal Lamparter, pedagog na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
10.09.2003, Brno-Bystrc

Náležitosti manželství jsou výběr partnera, manželský souhlas a manželský život.

Výběr partnera představuje náplň volného času mnoha lidí. Rozhodující pro něj je, jestli mu předchází odpovědné položení a zodpovězení otázky po volbě životního stavu. Manželství není jediným životním stavem. Individuálně žijící lidé jsou cenným kořením lidské společnosti jako vědci, zapálení odborníci anebo duchovní. Život v manželství však přináší spojení s druhým člověkem na fyzické i duševní rovině.    Více...


Opravdový Otec

Marie Pohlová
06.09.2003, Veverská Bítýška

Na Otce Stanislava vzpomínám často. Přišel do naší farnosti ve stejnou dobu, kdy se do Veverské Bítýšky přivdala moje maminka. A tak jsem ho znala opravdu od narození. Z jeho rukou jsem přijala křest a stala se Božím dítětem.

Protože jsem dívka, nemohla jsem jako kluci ministrovat, ale přesto jsem je i Otce Stanislava při každé mši sv. bedlivě pozorovala. Snila jsem o tom, že se mi to snad jednou přece podaří a já budu moci Otci Stanislavovi přisluhovat.

Čas ubíhá velice rychle a tak netrvalo dlouho a začala jsem chodit do školy.    Více...


Bezvýhradná víra v Ježíše

Středoevropské biskupské konference
24.08.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

pastýřský list věnovaný církvi v Maďarsku a čtený při bohoslužbě
21. neděle v mezidobí
(podle pastorační příručky České biskupské konference „Kristus - naděje Evropy. Středoevropské katolické dny 2003-2004“).

Lidé, kteří jsou povoláni k tomu, aby ostatním hlásali evangelium, trpí často nedostatkem odvahy, neboť se jim zdá, že jejich snažení má často jen malý úspěch. Dnes je úspěch v očích mnoha lidí jediným měřítkem všech věcí: co nemá úspěch, za nic nestojí, a není tedy třeba to dělat.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.