Čtvrtek 18.07.2024, sv. Emilián, Drahomíra
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

To konejte na mou památku

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
20.03.2016, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

To konejte na mou památku3:56
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.92 MB]

Bratři a sestry, letos nás bude velikonočními svátky provázet svatý Lukáš a on ve svém vyprávění o utrpění a smrti Ježíše Krista zaznamenal některé události, některé příběhy nebo epizody v tom celkovém příběhu, které jinde nejsou. Třeba to, jak je Ježíš u Heroda, jak Ježíš mluví k těm dvěma odsouzencům, jak se ti odsouzenci chovají k Ježíšovi.

Lukáš si vůbec všímá postav, které jsou tam okolo, kolem Ježíše. Někdy jsou to postavy, které se tam dostaly, jak se říká, náhodou a nechtěly tam třeba i být, a někdy jsou to postavy, které tam tedy přicházejí cíleně. A můžeme je rozdělit na lidi, kteří nějakým způsobem chtějí Ježíšovi pomoci, stojí na jeho straně, nebo jsou to lidé, kteří stojí proti Ježíšovi, a pak jsou to lidé lhostejní. Ti první, ti jsou nám samozřejmě vzorem. A ti druzí a třetí jsou pro nás varováním, že tohle ne.

Ještě bych ale řekl jednu věc vlastně. To co jsme slyšeli teď v pašijích, to se odehrálo vlastně v pátek. Protože už bylo po západu slunce, takže podle toho izraelského počítání denní doby skončil čtvrtek, začal pátek. A Lukáš to popisuje téměř hodinu od hodiny, jak je ten den nabitý událostmi. Nám to církev předkládá už dnes, než vstoupíme do velikonočního třídenní, abychom nějakým způsobem o tom mohli rozjímat. A z těch textů vlastně, které jsme dnes slyšeli, mě oslovily tři věty.

První, s tím oslátkem: „Pán ho potřebuje.“ Pán potřebuje naši spolupráci, vyloženě o ni žádá, vyloženě o ni škemrá. Vyžaduje nebo žádá, prosí nás o to, abychom se s ním rozdělili o to, co máme, a my jsme někdy tvrdí. Mohli bychom tento týden třeba přemýšlet taky o tom, co my považujeme za potřebné, o čem se domníváme, že potřebujeme.

Druhá ta věta už je z večeřadla: „Toužebně jsem si s vámi přál jíst tohoto beránka.“ Po čem my toužíme, o čem sníme, co zase nějakým způsobem dáváme na to první místo? Ježíš chtěl být s těmi dvanácti, kteří nebyli určitě nějakými vzory. Rozhodně to nebyli nějací dokonalí lidé, ale byli to jeho učedníci. I my jsme Ježíšovi učedníci.

No, a třetí vlastně myšlenka, je to Ježíšovo slovo, kterým svým způsobem končí každá mše, myslím v tom momentě proměňování. Jsou to poslední slova: „To konejte na mou památku.“ To je to, co Ježíš vlastně tady zanechává, co tady zůstává a říká, vybízí nás k tomu, to je to, co si máme nějakým způsobem odnést.

Nechme, bratři a sestry, v sobě tyto myšlenky doznít, přemýšlejme o nich a zkusme vlastně během těchto velikonočních svátků Ježíšovi na jeho výzvy, na jeho přání odpovědět.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Ježíš přišel, aby mně pomohl být vyzrálou osobností

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.04.2019, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

Ježíš přišel, aby mně pomohl být vyzrálou osobností3:32
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.75 MB]

Slyšeli jsme, že ti učedníci na Květnou neděli, nebo Palmovou, jak se říká, volali: „Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně. Na nebi pokoj a sláva na výsostech.“ Známe to odněkud, známe to z Vánoc, a je to „na zemi pokoj,“ zpívali andělé.    Více...


Velikonoce nás vedou k radosti a k životu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.03.2013, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

Velikonoce nás vedou k radosti a k životu4:26
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.9 MB]

Bratři a sestry, vstupujeme do svatého týdne, do největších svátků křesťanského světa. Vstoupili jsme tím, že jsme vyslechli pašije, a takovými pašijemi ve zkratce je žalm, který jsme slyšeli mezi čteními, žalm dvacátý druhý, který ve druhém verši má známá slova „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil“.    Více...


Člověče, jsi povolán k životu věčnému

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.03.2010, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

Člověče, jsi povolán k životu věčnému2:11
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.36 MB]

Bratři a sestry, začínáme Svatý týden. Jsou to nejdelší a nejdůležitější svátky v církevním roce. Přestože chceme něco oslavovat, budeme mít svoje každodenní povinnosti. Budeme chodit do práce, děti ještě budou chodit do školy, běh našich domácností se nemůže zastavit.    Více...


Květná neděle v Jeruzalémě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.04.2007, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

Květná neděle v Jeruzalémě7:29
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 1.67 MB]

V těch textech, které jsme slyšeli na začátku dnešní liturgie, se mluvilo o tom, že se máme připojit k zástupu, který oslavoval Krista. A vlastně já nás všechny chci také vyzvat k takové vnitřní cestě. V roce 1884 v italském městě Aretzu v knihovně u kostela Panny Marie našli několik pergamenových listů a mezi nimi byl zachycen jeden cestopis, řekli bychom křesťanský cestopis, někdy z konce čtvrtého století (je datován asi do roku 393 po Kristu) a napsala ho nějaká řádová sestra, která se jmenovala Eterie, pocházela zřejmě z dnešní Francie, z Galie, a vydala se do Jeruzaléma, do Palestiny, aby viděla všechna ta místa, kde žil Pán Ježíš.    Více...


Radost a bolest

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.04.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

Radost a bolest4:09
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 0.82 MB]

Bratři a sestry, slavíme Květnou neděli. Vlastně v tomto svátku jsou dvě myšlenky. To, co bylo na začátku, Ježíšův vjezd do Jeruzaléma: všichni se radují, všichni jásají, vítají Ježíše a říkají si: „Tak jsme se konečně dočkali.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.