Čtvrtek 18.07.2024, sv. Emilián, Drahomíra
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Radost a bolest

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.04.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

Radost a bolest4:09
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 0.82 MB]

Bratři a sestry, slavíme Květnou neděli. Vlastně v tomto svátku jsou dvě myšlenky. To, co bylo na začátku, Ježíšův vjezd do Jeruzaléma: všichni se radují, všichni jásají, vítají Ježíše a říkají si: „Tak jsme se konečně dočkali. Přišel ten, na kterého jsme čekali, Zachránce, Vykupitel. Už je tady.“ A čekali, že je nějakým způsobem zachrání. Ale oni si tu záchranu představovali nějak úplně jinak. Oni si představovali, že bude nějaké povstání, armáda, nová vláda a takhle podobně, Římani že budou vyhnáni a já nevím, co ještě. Netrvalo to ani týden a Vykupitel svoje poslání splnil. Zachránil Židy, zachránil celý svět. Ale udělal to úplně jiným způsobem, jinak, než oni to čekali. Položil život jako poslední zločinec, jako ten největší vyvrhel, jako ten, který byl opuštěný úplně od všech.

Bratři a sestry, tato kombinace těch dvou myšlenek, té radosti i bolesti nás má přivést k tomu, abychom si uvědomili, co to je radost, abychom za radost děkovali, abychom věděli, že to není samozřejmé, když máme důvod k radosti, když se setkáváme s [jinými] lidmi a můžeme to oslavit. S bolestí, s tou se známe velice dobře. Každý z nás nese ve svém životě nějaký kříž, nějakou bolest. A zase, když si to uvědomíme, tak si máme také uvědomit, že Ježíš to nesl přede mnou: „Aha, já tady na to nejsem sám. On ví, co to je. On ví, co to je opuštěnost, on ví, co to je bolest. A jemu to mohu svěřit. A od něho mohu očekávat pomoc.“ Jak jsme teď slyšeli ty pašije, tak tam je celá škála postav, lidí upřímných, lidí prospěchářských, lidí zbabělých, prostě tam najdeme úplně všechno. Jsou tam také ženy, které mluví s Ježíšem. To setkání netrvalo ani 5 minut. Ty ženy mají opravdový zájem, je jim ho líto. oni tak nějak podvědomě cítí, že tady došlo k nějakému spiknutí, že [nic Ježíš] neprovedl, ale že se ho naopak chtějí zbavit. Je jim toho líto. Tohle je všechno krásné, všechno pravdivé. Problém spočívá v tom, že když ten průvod přejde, oni na to zapomenou.

Bratři a sestry, Velikonoce, to nemá být jenom pár dnů v roce, kdy my budeme, jak se říká, citově naměkko, ale Velikonoce, to jsou svátky, ze kterých potom máme žít celý rok. Tam máme hledat sílu, tam máme hledat odvahu k nesení kříže, k snášení bolesti. Ale tam také máme najít radost, tam také máme najít všechno to, co potřebujeme, co potřebujeme každý den. Nebuďme tedy jako ty ženy v tom chvilkovém zájmu. Bůh má zájem o každého z nás. Ten zájem je trvalý. Mějme my, každý z nás, trvalý zájem o našeho Boha.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Ježíš přišel, aby mně pomohl být vyzrálou osobností

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.04.2019, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

Ježíš přišel, aby mně pomohl být vyzrálou osobností3:32
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.75 MB]

Slyšeli jsme, že ti učedníci na Květnou neděli, nebo Palmovou, jak se říká, volali: „Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně. Na nebi pokoj a sláva na výsostech.“ Známe to odněkud, známe to z Vánoc, a je to „na zemi pokoj,“ zpívali andělé.    Více...


To konejte na mou památku

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
20.03.2016, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

To konejte na mou památku3:56
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.92 MB]

Bratři a sestry, letos nás bude velikonočními svátky provázet svatý Lukáš a on ve svém vyprávění o utrpění a smrti Ježíše Krista zaznamenal některé události, některé příběhy nebo epizody v tom celkovém příběhu, které jinde nejsou.    Více...


Velikonoce nás vedou k radosti a k životu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.03.2013, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

Velikonoce nás vedou k radosti a k životu4:26
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.9 MB]

Bratři a sestry, vstupujeme do svatého týdne, do největších svátků křesťanského světa. Vstoupili jsme tím, že jsme vyslechli pašije, a takovými pašijemi ve zkratce je žalm, který jsme slyšeli mezi čteními, žalm dvacátý druhý, který ve druhém verši má známá slova „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil“.    Více...


Člověče, jsi povolán k životu věčnému

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.03.2010, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

Člověče, jsi povolán k životu věčnému2:11
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.36 MB]

Bratři a sestry, začínáme Svatý týden. Jsou to nejdelší a nejdůležitější svátky v církevním roce. Přestože chceme něco oslavovat, budeme mít svoje každodenní povinnosti. Budeme chodit do práce, děti ještě budou chodit do školy, běh našich domácností se nemůže zastavit.    Více...


Květná neděle v Jeruzalémě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.04.2007, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 50,4-7; ž. Žl 116; 2. čt. Flp 2,6-11; evang. Lk 22,14-23,56;

Květná neděle v Jeruzalémě7:29
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 1.67 MB]

V těch textech, které jsme slyšeli na začátku dnešní liturgie, se mluvilo o tom, že se máme připojit k zástupu, který oslavoval Krista. A vlastně já nás všechny chci také vyzvat k takové vnitřní cestě. V roce 1884 v italském městě Aretzu v knihovně u kostela Panny Marie našli několik pergamenových listů a mezi nimi byl zachycen jeden cestopis, řekli bychom křesťanský cestopis, někdy z konce čtvrtého století (je datován asi do roku 393 po Kristu) a napsala ho nějaká řádová sestra, která se jmenovala Eterie, pocházela zřejmě z dnešní Francie, z Galie, a vydala se do Jeruzaléma, do Palestiny, aby viděla všechna ta místa, kde žil Pán Ježíš.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.