Středa 04.10.2023, sv. František z Assisi, František
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Dej mi to, já to ponesu s tebou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.04.2011, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mt 26,14-27,66;

Promluva k evangeliu čtenému venku u bočního oltáře

Dej mi to, já to ponesu s tebou2:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.55 MB]

Bratři a sestry, já chci promluvit teď, protože chci mluvit o tom evangeliu, které, aspoň doufám, že jste ho slyšeli, které jsme četli venku o tom, jak Ježíš začíná slavit svoje svátky. Přiblížili se k Betánii a k Betfage. Bet znamená hebrejsky dům. Známe dům chleba: bet-le-hem. Betfage znamená dům nezralých fíků.

Betlém je označení, řekli bychom, takové milé, místo, kde se najde chléb. Ale Betfage znamená: tam to ani nedozraje, tam nic nečekejte, tam i ta půda je špatná, tam se nedá čekat nic dobrého. Je to označení hanlivé. Ježíš tam nestojí náhodou. Ježíš začíná slavit Velikonoce tím, že říká: „Člověče, já vstupuji do toho všeho, co se ti nepovedlo, do všeho, co se ti nedaří, do všeho, z čeho ty máš strach.“ A říká: „Přiveďte osla.“ Na oslu jezdil král David. Ježíš se chce připodobnit králi Davidovi, ale chce také ukázat něco jiného. Na oslovi se nejezdí na přehlídku. Osel, to je zvíře do práce, nebo aspoň to tak bylo v té době. Na osla se nakládá. Tam to zaznělo, že prorok říká: „Tvůj král k tobě přijíždí na oslu, na mláděti osla, na mláděti soumara.

Soumar vezme na hřbet, naloží se na něj a jde se. V neděli, na Květnou neděli Ježíš sedí na tom soumarovi, ale na Velký pátek se to vymění a Ježíš se stane tím soumarem. Připadá vám to tvrdé? Ale tak to bylo, tak to je. Na Ježíše naložili kříž a k tomu kříži jsme přispěli my všichni.

Teď, když budeme poslouchat tu zprávu o umučení Ježíše Krista podle Matouše, vyslechněme ji s vděčností, že jsme na Ježíše mohli vložit všechno, všechen svůj strach, všechny svoje obavy, všechno, co se nám nepodařilo, všechny hříchy, zkrátka a dobře všechno, s čím si nevíme rady. Že jsme to na něj mohli vložit, on se nezdráhal a naopak řekl: „Dej mi to. Já to ponesu s tebou.“

Promluva k pašijím

Na kolik si ceníme Krista my?2:52
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.56 MB]

Bratři a sestry, ty pašije můžeme sledovat ze dvou pohledů. Můžeme se dívat na Ježíše Krista, na to, co se s ním děje, jak Jidáš vydává Ježíše velekněžím, velekněží vydávají Ježíše Pilátovi, Pilát vydává Ježíše lidem, lidé ho vydávají k ukřižování. A Ježíš to všechno odevzdává Otci. To je jedna ta linie, ta hlavní. A potom tady v celém tom dramatu je spoustu lidí, kteří se k tomu dramatu nějakým způsobem připojují na delší nebo kratší dobu, a vidíme, jak se k tomu ti různí lidé staví.

Co bych chtěl ještě dodat, chtěl bych připomenout dva lidi – Jidáše, Petra. „Co mi dáte? Já vám ho zradím.“ Existuje snad vykutálenější otázka? Co z toho budu mít? Zdálo by se, že ten člověk to má velmi dobře promyšlené, velmi dobře spočítané. A oni mu odpočítali třicet stříbrných. Děcka v náboženství se okamžitě ptají: „A kolik to je? Co se za to dá koupit?“ Málo, i v tehdejší době málo. Dal se za koupit otrok anebo, a to je právě to, v čem to koresponduje s Květnou nedělí, mladý oslík. Vyměnil Ježíše Krista za velmi málo.

Je to velmi smutné, ale napadá nás okamžitě otázka: A na kolik si ceníme Krista my? Na kolik mu dáme přednost nebo za co jsme ochotní ho vyměnit?

Ale to velmi málo platí i z druhé strany. Když kohout zakokrhá a Petr si vzpomene na to, co se stalo, stačilo velmi málo, aby mu bylo odpuštěno. Stačila jeho upřímná lítost a pohled na Ježíše Krista a bylo mu odpuštěno. A to je na tomto příběhu ještě to zásadnější: Člověče, přes tvoje mnohé zrady, přes tvoje mnohé pády stačí velmi málo. Ježíš Kristus tím, co prošel, tady tím bolestným příběhem, tou bolestnou skutečností ti člověče otevřel dveře k odpuštění. Nikdy na to nezapomeň a toho si važ.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Pán přichází, ať jsme nebo nejsme připraveni

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.04.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mt 26,14-27,66;

Pán přichází, ať jsme nebo nejsme připraveni1:36


Zapojit se do Velikonoc i přes různé překážky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.04.2020, Veverská Bítýška
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mt 26,14-27,66;

Zapojit se do Velikonoc i přes různé překážky7:25
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.65 MB]

Bratři a sestry, drazí farníci, vy, kteří budete poslouchat toto kázání ať už ze zvukové nahrávky na farních stránkách nebo si ho budete číst na internetu. Květnou nedělí vstupujeme do velikonočních svátků.    Více...


Kříž kvete, protože přináší odpuštění

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.03.2008, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mt 26,14-27,66;

Kříž kvete, protože přináší odpuštění6:51
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.50 MB]

Bratři a sestry, o letošních Velikonocích budeme rozjímat nad tím, čemu se říká „posledních sedm Kristových slov“. Jsou to výroky Ježíše Krista sebrané ze čtyř evangelií, které on pronesl na kříži.    Více...


Nejsi v tom sám

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
20.03.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mt 26,14-27,66;

Nejsi v tom sám3:32
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 0.77 MB]

Bratři a sestry, často se setkáváme s tím, že lidé mají rádi jasná řešení, jasné situace – ten je dobrý, ten je zlý. Všichni víme, že existuje taková literatura, většinou jsou to nějaké životopisy, bohužel často i životopisy světců, anebo i lidí, kteří pracovali kdekoliv jinde.    Více...


Kristus se vydává

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
24.03.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mt 26,14-27,66;

Drazí bratři a sestry. Slyšeli jsme pašije, které hovoří o utrpení Pána a o jeho smrti. A začali jsme tuto Květnou neděli tím vstupem Ježíše do Jeruzaléma. Oslavovali jsme našeho Krále. A jsou to takové tři momenty, tři symboly Květné neděle. První je cesta Ježíše do Jeruzaléma, kde ho čeká smrt, odsouzení. Druhým symbolem je vítání tohoto krále, to je to Hosana, to jsou ratolesti, to jsou prostřené šaty na té cestě do Jeruzaléma. A třetím tím momentem, tím obrazem této Květné neděle je Ježíš, Král, Boží Syn, Syn poslušný nebeskému Otci, který jede jako pokorný služebník na oslátku.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.