Středa 04.10.2023, sv. František z Assisi, František
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Nejsi v tom sám

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
20.03.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mt 26,14-27,66;

Nejsi v tom sám3:32
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 0.77 MB]

Bratři a sestry, často se setkáváme s tím, že lidé mají rádi jasná řešení, jasné situace – ten je dobrý, ten je zlý. Všichni víme, že existuje taková literatura, většinou jsou to nějaké životopisy, bohužel často i životopisy světců, anebo i lidí, kteří pracovali kdekoliv jinde. Prostě se tam líčí to, jak ten člověk měl už od malička jasné, čím bude, co bude dělat, a cílevědomě si šel tady tou cestou za tím a nic ho nemohlo od té cesty nijak odradit, všechny překážky hravě zvládal, všechno překovával „levou rukou“, prostě bylo to jasné. On byl dobrý. Na druhé straně zase byli jiní, kteří byli špatní. V pašijích jsme teď slyšeli něco úplně jiného. Pašije, to je Boží slovo, a Boží slovo nám připomíná, že neexistuje v životě taková jasná situace, že není žádný člověk, který by byl stoprocentně zlý, a není člověk, který by byl stoprocentně dobrý. V našem životě se to neustále prolíná. Nejlépe to asi popsal apoštol Pavel, když říká: „Mám dobré úmysly, chci konat dobro, ale ve mně je také zlo a já často konám věci, které konat nechci.“ Vidíme to na Petrovi, jak na jedné straně dokáže nadšeně říkat: „Kdyby utekli všichni, já zůstanu.“ Ale potom jak strachy zapírá. Dokonce to vidíme i na Jidášovi, který na jedné straně okamžitě vezme peníze, ale na druhé straně je tam s lítostí hodí zpátky, protože se v něm hnulo svědomí. Pilát? Pilát by chtěl také soudit spravedlivě, ale v okamžiku, kdy mu začnou vyhrožovat, že si na něho budou stěžovat jeho nadřízeným, tak toho nechá a začne se starat jenom o sebe, o svoje místo.

Bratři a sestry, pašije nám připomínají, že do této rozkolísanosti, do této naší slabosti, ale třeba i do této touhy hledat dobro a často neschopnosti to dobro prosadit, sestoupil Boží syn. Že On byl mezi těmito lidmi, že On je mezi námi. Je s námi, kdy to dobro hledáme, ale je s námi i tenkrát, když to dobro zapíráme a opouštíme. Je s námi tenkrát, když se v nás hne svědomí, je s námi tenkrát, když říkáme: „Pane, já tě budu následovat,“ ale i tenkrát, když říkáme: „Neznám toho člověka,“ a je s námi i tenkrát, když potom nad tím pláčeme.

Bratři a sestry, je s námi. Dneska si odnesme tady toto – ať jsem jakkoliv rozkolísaný, ať jakkoliv bolestně a těžko hledám dobro a pravdu, Boží syn je se mnou. Je tady se mnou, aby mě podržel, je tady se mnou, aby mi řekl: „Nejsi v tom sám, já jsem šel tou cestou před tebou.“Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Pán přichází, ať jsme nebo nejsme připraveni

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.04.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mt 26,14-27,66;

Pán přichází, ať jsme nebo nejsme připraveni1:36


Zapojit se do Velikonoc i přes různé překážky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.04.2020, Veverská Bítýška
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mt 26,14-27,66;

Zapojit se do Velikonoc i přes různé překážky7:25
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.65 MB]

Bratři a sestry, drazí farníci, vy, kteří budete poslouchat toto kázání ať už ze zvukové nahrávky na farních stránkách nebo si ho budete číst na internetu. Květnou nedělí vstupujeme do velikonočních svátků.    Více...


Dej mi to, já to ponesu s tebou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.04.2011, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mt 26,14-27,66;

Promluva k evangeliu čtenému venku u bočního oltáře

Dej mi to, já to ponesu s tebou2:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.55 MB]

Bratři a sestry, já chci promluvit teď, protože chci mluvit o tom evangeliu, které, aspoň doufám, že jste ho slyšeli, které jsme četli venku o tom, jak Ježíš začíná slavit svoje svátky.    Více...


Kříž kvete, protože přináší odpuštění

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.03.2008, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mt 26,14-27,66;

Kříž kvete, protože přináší odpuštění6:51
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.50 MB]

Bratři a sestry, o letošních Velikonocích budeme rozjímat nad tím, čemu se říká „posledních sedm Kristových slov“. Jsou to výroky Ježíše Krista sebrané ze čtyř evangelií, které on pronesl na kříži.    Více...


Kristus se vydává

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
24.03.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mt 26,14-27,66;

Drazí bratři a sestry. Slyšeli jsme pašije, které hovoří o utrpení Pána a o jeho smrti. A začali jsme tuto Květnou neděli tím vstupem Ježíše do Jeruzaléma. Oslavovali jsme našeho Krále. A jsou to takové tři momenty, tři symboly Květné neděle. První je cesta Ježíše do Jeruzaléma, kde ho čeká smrt, odsouzení. Druhým symbolem je vítání tohoto krále, to je to Hosana, to jsou ratolesti, to jsou prostřené šaty na té cestě do Jeruzaléma. A třetím tím momentem, tím obrazem této Květné neděle je Ježíš, Král, Boží Syn, Syn poslušný nebeskému Otci, který jede jako pokorný služebník na oslátku.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.