Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

FARNÍK 2/13

Prosinec 2013

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 2 Ročník 21

Prosinec 2013

Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. V. Krátký, A. Zavřelová, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem redakční rady.


DRAZÍ FARNÍCI


Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.


Při každé mši svaté nás kněz po proměňování vyzve, abychom vyznali ústřední body své víry. Obnovená liturgie po II. vatikánském koncilu umožňuje střídání odpovědí na výzvu kněze: „Tajemství víry.“

Jde především o odstranění mechanického a jednotvárného opakování naučených odpovědí. Naopak máme přemýšlet o tom, co říkáme. Prožíváme dobu církevního roku, která se jmenuje příchod, latinsky advent.    Více...


SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE 2013

V sobotu 8. 6. 2013 přijalo ve farním kostele sv.Jakuba ve Veverské Bítýšce svátost biřmování 17 farníků. Svátost udělil Th.Lic. Václav Slouk, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, při mši svaté v 10. 00 hodin. V úvodu jej osobně přivítal starosta obce p. Josef Mifek.

Biřmovance připravoval otec Th.Lic. Marek Hlávka. Příprava probíhala ve dvou skupinách. Skupina mladších začala s přípravou na podzim 2010 a skupina zralejších se připravovala necelý rok. Přípravu absolvoval i bratr Zdeněk Máčka, který v den udělování svátosti biřmování ležel po tragické autonehodě v nemocnici.    Více...


ROK VÍRY - VÍRA V ŽIVOTĚ

Vzhledem k tomu, že právě skončil rok víry, položili jsme několika z Vás následující anketní otázku: Já a víra, jak mi víra pomáhá?


Víra, to je pro mě být si jista existenci Boha. Důvěřovat v toho, který sám sebe zpřítomnil v Ježíši Kristu. S Kristem nejsem nikdy sama ve starostech, bolestech i radostech. Je úžasné věřit, že pro Něho mám cenu, i když mám někdy dojem, že jsem bezcenná.

P. K.


Věřím v jednoho Boha - modlíme se ve Vyznání víry.    Více...


TÁBOR 2013


Letošní tábor na faře patřil k mým největším zážitkům z prázdnin. Denní program byl téměř stejný jako na každém táboře, až na celotáborovou hru. Letošní téma bylo PEVNOST BOYARD. Byli jsme rozděleni do tří týmů: žlutí, zelení a my červení. Každý den jsme plnili úkoly Boyarda (krutého a zlomyslného strážce, kterému patří pevnost). Úkoly byly velmi podobné jako v opravdové pevnosti, takže někdy byly i docela těžké.    Více...


OHLÉDNUTÍ ZA CYRILEM A METODĚJEM

Těm z vás, kteří jsou pravidelnými čtenáři časopisu Farník, jistě v jednom z předchozích vydání neunikla zmínka o pátečních bohoslužbách pro rodiče a děti. Tyto bohoslužby jsou připravovány každý měsíc.

Cílem těchto bohoslužeb v minulém školním roce bylo přiblížit dětem život a dílo slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, v letošním kalendářním roce jsme totiž oslavili 1150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu. Součástí každé dětské mše bylo krátké herecké vystoupení, na základě kterého byl dětem zadán úkol, určený ke splnění doma.    Více...


OPRAVY BÍTÝŠKA

Když jsem si napsal osnovu pro následující řádky, uvědomil jsem si, že velká část oprav se v letošním roce odehrávala v prostoru kůru a věže farního kostela.

Hned v lednu letošního roku začala oprava stropů a podlah dvou místností přiléhajících ke kůru farního kostela. Místnosti mají krásná pojmenování: notárna a měchárna, z názvů je patrné, k čemu obě místnosti slouží. Kromě not a varhaních měchů je zde uložen betlém a další věci potřebné k výzdobě a provozu kostela. Mezi jiným také nové stupínky pro zpěváky farního sboru.    Více...


OPRAVY CHUDČICE

Byla dokončena obnova omítek na soklu kolem vstupních dveří do kaple, oplechování parapetů a bylo osazeno zábradlí na schodišti před kaplí. Věřím, že tento prvek ocení zejména starší farníci. Uvnitř kaple byl obložen kachličkami prostor kolem výlevky a bylo nainstalováno malé umyvadlo.

Tyto práce bylo nutné dokončit, abychom mohli postoupit dále. Nyní se musíme rozhodnout, co budeme řešit dříve, zda začneme dláždit prostor před kaplí, nebo zda budeme zateplovat střechu a půdu kaple.    Více...


OPRAVY LAŽÁNKY

Díky dotaci z obecního úřadu jsme v letošním roce mohli pokračovat ve výměně dveří a oken ve farním kostele. Konkrétně se jednalo o vstupní dveře do kostela pod kůrem a jedno okno v téže předsíňce kostela. Dveře jsou vyrobeny z dubového dřeva a jsou opatřeny pro zvýšení bezpečnosti dvěma zámky. Stylem a provedením kopírují tyto nové dveře, dveře osazené v roce 2012. Tento vchod kostela má svoji symboliku. Právě těmito dveřmi do kostela vcházejí ženich, nevěsta a ostatní hosté při svatební mši.    Více...


PŘÍSTAVBA LAŽÁNECKÉHO KOSTELA V ROCE 1933

Na podzim letošního roku dokončily studentky Pedagogické fakulty MU v rámci oborové praxe dokumentaci archivních materiálů farnosti Lažánky. Při tom byla nalezena složka dopisů a výkresů z roku 1933 vztahující se k rozšíření lažáneckého kostela. Chcete vědět, jak se zjistí optimální velikost kostela pro určitou obec? Vypočítá se to, je na to vzorec, čtěte dál.

Celou rekonstrukci, včetně nových lavic, zpovědnice, kazatelny a dalšího vybavení

projektoval Ing. arch. Karel Náhůnek. Budu citovat z dopisu poslanému okresnímu úřadu v Tišnově, dopis je nadepsán takto: Přístavba farního kostela v Lažánkách: Odůvodnění rozšíření kostela.

   Více...

DATA OSLAV, POUTÍ A DALŠÍCH AKCÍ V ROCE 2014

Pravidelně každý druhý pátek v měsíci v kostele v Bítýšce připravujeme mši svatou pro rodiče dětmi. Sraz dětí bývá v 16 hod na faře v Bítýšce.

13. 2. Lažánky, udělování svátosti nemocných

14. 2. Bítýška, udělování svátosti nemocných

5. 3. Popeleční středa

20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání – Velikonoce

květen Chudčice, mše svatá, připomínka posvěcení zákl. kamene kaple

8. 6. Slavnost Seslání Ducha svatého

15. 6. Lažánky, poutní mše svatá slavnost Nejsvětější Trojice

23.    Více...


POŘAD BOHOSLUŽEB V DOBĚ VÁNOČNÍ 2013 - 2014

Mše svaté:

24. 12. v 16.00 v Chudčicích

ve 20.00 v Lažánkách

ve 22.00 ve Vev. Bítýšce

25. 12. v 7.50 v Lažánkách

v 10.00 ve Vev. Bítýšce

26. 12. v 7.50 v Lažánkách

v 10.00 ve Vev. Bítýšce

31. 12. v 15.45 v Lažánkách

v 17.00 ve Vev. Bítýšce

1. 1. 2014 v 10.00 ve Vev. Bítýšce

v 17.15 v Lažánkách

Mše svatá 24. 12. v 16 hod v Chudčicích je určena především pro rodiče s dětmi, ale přijít může každý, kdo má zájem.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.