Pátek 12.07.2024, sv. Jan Qualbert, Bořek
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Vrátit se k Hospodinu celým svým srdcem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.02.2024, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
POPELEČNÍ STŘEDA
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jl 2,12-18; 2. čtení 2 Kor 5,20-6,2 ; evangelium Mt 6,1-6.16-18;

Vrátit se k Hospodinu celým svým srdcem7:13Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Prostředek k hlubšímu spojení s Bohem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.02.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
POPELEČNÍ STŘEDA
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jl 2,12-18; 2. čtení 2 Kor 5,20-6,2 ; evangelium Mt 6,1-6.16-18;

Prostředek k hlubšímu spojení s Bohem7:45

Bratři a sestry, hlavními myšlenkami, které byly v dnešním evangeliu, tak byla modlitba, půst a almužna. Ovšem, řekli bychom, toto není cílem. To nejsou cíle. Tady nejde o to, aby člověk se vypracoval, jako třeba když jde o nějaké cvičení nebo něco takového, aby si člověk mohl říct: „Já jsem dobrej,“ nebo aby ho druzí chválili.    Více...


Obraťte se celým svým srdcem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.02.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
POPELEČNÍ STŘEDA
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jl 2,12-18; 2. čtení 2 Kor 5,20-6,2 ; evangelium Mt 6,1-6.16-18;

Obraťte se celým svým srdcem6:48
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.52 MB]

Bratři a sestry, v evangeliu jsme slyšeli, řekli bychom, o třech způsobech nebo o třech věcech, které by člověk měl dělat v době postní. A sice je to tedy ta almužna – dobročinnost, modlitba a půst. Ale tyto tři aktivity nejsou cílem samy o sobě.    Více...


Tři pilíře obnovy

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
18.02.2015, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
POPELEČNÍ STŘEDA
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jl 2,12-18; 2. čtení 2 Kor 5,20-6,2 ; evangelium Mt 6,1-6.16-18;

Tři pilíře obnovy10:02
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.94 MB]

Bratři a sestry, úryvek z Matoušova evangelia, který jsme vyslechli, mluví o rozdávání almužny, o modlitbě, o postu. Jsou to takové tři pilíře každé obnovy, ještě o nich letos v době postní uslyšíme, ale Ježíš se nespokojí s tím, že řekne: „Toto dělejte,“ nebo: „Dělejte něco,“ ale on vzápětí taky řekne: „Je důležité, jak to děláte – s jakým úmyslem, s jakým rozpoloženým, co od toho očekáváte.    Více...


Naučme se sebeovládáním přemáhat zlo a konat dobro

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.02.2009, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
POPELEČNÍ STŘEDA
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jl 2,12-18; 2. čtení 2 Kor 5,20-6,2 ; evangelium Mt 6,1-6.16-18;

Naučme se sebeovládáním přemáhat zlo a konat dobro10:17
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.65 MB]

Bratři a sestry, dnešní první čtení z knihy proroka Joela i evangelium mluvili o tom, že duchovní obnova, koneckonců i ten půst a všechno, co s tím souvisí, že jsou to věci, které se dotýkají vnitřku člověka.    Více...


Bohu nejde o tvůj výkon

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.03.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
POPELEČNÍ STŘEDA
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jl 2,12-18; 2. čtení 2 Kor 5,20-6,2 ; evangelium Mt 6,1-6.16-18;

Bohu nejde o tvůj výkon5:31
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.11 MB]

Bratři a sestry, začínáme nové období liturgického roku – dobu postní. Co je jejím smyslem? Jde o to, abychom se přiblížili Bohu, abychom si uvědomili, že Bůh je blízko nám. Abychom se zamýšleli nad svým životem.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.