Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Soutěž

Soutěžní otázky pro 4. - 6. třídu

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:


1. Kdo je správcem farnosti?

2. Komu jsou zasvěceny kostely a kaple ve farnosti Veverská Bítýška?

3. Jak se jmenuje děkanství, do kterého patří farnost Veverská Bítýška?

4. Kolika jazyky je psána kronika farnosti Veverská Bítýška?

5. Co se zapisuje do farní kroniky?

6. Kdo vládl v Českých zemích v době, kdy byla započata stavba kostela?

7. Který farář působil ve Veverské Bítýšce v době dostavby kostela?

8. Kdy se slavila 1. mše svatá v nově postaveném kostele?

9. Kde a koho musel žádat farář Kubečka o povolení sbírky na dostavbu kostela?

10. P. Valentin Bernard Jestřábský sloužil ve farnosti Veverská Bítýška:
a) 34 let
b) 52 let
c) 25 let

11. Kolikátým knězem v pořadí je P. Marek Hlávka (od roku 1608)?

12. Kdo provedl nadstavbu zdejší fary?

13. P. Franta Petr?
a) z darů věřících obnovil okna
b) zavedl latinskou mši
c) zrušil povinné náboženství

14. V roce 1969 přijalo svátost biřmování za P. Arnošta Korce:
a) 30 osob
b) 183 osob
c) 351 osob

15. Rodáci z Veverské Bítýšky a okolí, kteří byli vysvěceni na kněze, jsou:
a) Ehrmann, Dvořák, Orlita
b) Eichler, Holík, Opatřil
c) Rosendorf, Havlát, Kubečka

16. V 90. letech dvacátého století ve Veverské Bítýšce působili kaplani:
a) Milan Těžký, Pavel Opatřil, Jakub Holík
b) Karel Orlita, Josef Janšta, Vladislav Dvořák
c) Habrovec, Kazík

17. Kolik má náš kostel zvonů a jak se jmenují?

18. Lektor:
a) rozdává sv. přijímání
b) předčítá čtení při mši svaté
c) má při mši svaté kázání

19. Co je to presbytář?

20. Jak se nazávají předměty, ve kterých jsou ve svatostánku uchovávány velké hostie a malé hostie?

21. Sedes je:
a) latinský název pro jakékoliv sedadlo
b) sedadlo pro kněze, který předsedá bohoslužbě
c) název pro kostelní lavice

22. Ornát je:
a) svrchní liturgický oděv kněze a biskupa ke mši svaté
b) svrchní liturgický oděv jáhna
c) v jižních Čechách hovorový název oráče na poli

23. Farář je:
a) každý kněz, který dosáhl 5 let od vysvěcení
b) kněz nebo jáhen, který spravuje farnost
c) kněz, který spravuje farnost

24. Oltář je:
a) jiný název pro svatostánek
b) stůl, na kterém bývají připraveny obětní dary
c) stůl, kolem něhož se shromažďujeme při mši svaté

25. Zpovědnice je:
a) název pro ženu, která "co neví, to nepoví"
b) místnost, kde přijímáme svátost smíření
c) v anglikánské církvi farářka, která může zpovídat

26. Alba je:
a) dlouhá bílá tunika, sahající až ke kotníkům
b) německý název řeky Labe
c) hebrejsky "otče"

27. Abak je:
a) místo, odkud čteme Písmo svaté
b) název jedné knihy Starého zákona
c) malý stolek, na kterém bývají připraveny obětní dary

28. Štola je:
a) stuha, která je odznakem služby jáhna, kněze a biskupa
b) starší český název pro školu
c) stuha, která je odznakem služby kněze, biskupa a staršího ministrantaPozor, po stisku tohoto tlačítka nám budou zaslány Tvoje odpovědi. Nezapomeň nejdříve odpovědi zkontrolovat!Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.