Pátek 14.06.2024, sv. Anastáz, Roland
Hledat: Vyhledat
Rubrika Synoda 2021/2023

Popis loga Synody o synodalitě

Velký majestátní strom - plný moudrosti a světla - sahá až k nebi. Je symbolem hluboké vitality a naděje a odkazuje na Kristův kříž. Nese eucharistii, která září jako slunce. Horizontální větve otevřené jako ruce nebo křídla naznačují zároveň Ducha svatého.

Boží lid není statický: je v pohybu, což je přímý odkaz na etymologii slova synoda, které znamená "putovat společně". Lidi spojuje tatáž společná dynamika: tu jim vdechuje Strom života, od kterého vycházejí na svoji životní cestu.

Patnáct siluet vystihuje celé lidstvo v jeho rozmanitosti životních situací, generací a původu. Tento aspekt je posílený množstvím jasných barev, které jsou samy o sobě symbolem radosti. Mezi těmito lidmi, kteří jsou na stejné úrovni, není žádná hierarchie nadřízenosti či podřízenosti, jsou mladí, staří, muži, ženy, dospívající, děti, s handicapem, prostí věřící, řeholníci, rodiče, páry, svobodní; biskup a řeholnice nejsou před nimi, ale mezi nimi. Velmi přirozeně jim cestu otevírají děti a potom dospívající s odkazem na tato Ježíšova slova: "Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před chytrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým" (Mt 11,25).

Horizontální linie loga, vyjadřuje myšlenku: "Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání" probíhá zleva doprava ve směru této společné cesty, podtrhává jej a posiluje - a končí nápisem "Synoda 2021 - 2023": to je zároveň nejdůležitější bod, který shrnuje celek.


Překlad článku z www.synoda.sk


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.