Čtvrtek 27.06.2019, sv. Cyril Alexandrijský, Ladislav
Hledat: Vyhledat

Úvod

Madona z kaple Matky Boží na Veveří

Chvalme Krista, našeho Pána, neboť on se zjevil jako světlo světa, abychom nechodili ve tmě, ale měli světlo života.

Milí návštěvníci těchto farních stránek,

možná jste zvědaví, co nebo kdo se skrývá za adresou nasefarnosti.cz. Nebudeme Vás dlouho napínat, jedná se o dvě farnosti římskokatolické církve, a to farnost Veverská Bítýška a farnost Lažánky, farnosti patří do Brněnské diecéze. Pokud nás budete hledat na mapě, najdete nás na západ od Brna v blízkosti brněnské přehrady.

Na úvodní stránku jsme záměrně umístili obraz Matky Boží z Veveří. Originál tohoto obrazu byl až do třicátých let minulého století umístěn v kapli na Veveří. Tento kostelík plnil ve středověku funkci farního kostela jednak pro osadu u hradu Veveří a také pro ostatní osady v okolí. Dnes je to farní kostel ve Veverské Bítýšce, ale až do dnešních dnů je kaple na Veveří pojítkem a duchovním centrem jednotlivých obcí v okolí.

Cílem těchto stánek je nabídnout informace z historie i současnosti jmenovaných farností a pozvat Vás k účasti na našich setkáních.

Stránky mají společné rubriky, na které se dostanete z této úvodní stránky, dále pak na jednotlivých záložkách v záhlaví najdete informace o obcích a místech patřících do našich farností.

ThLic. Marek Hlávka, farář
květen 2004Boží Trojice je bytí, které se stará a odnímá od nás náš strach

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.06.2019 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čt. Př 8,22-31; ž. Žl 8; 2. čt. Řím 5,1-5; evang. Jan 16,12-15;

Boží Trojice je bytí, které se stará a odnímá od nás náš strach7:39
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.59 MB]

Bratři a sestry, když přemýšlíme o Nejsvětější Trojici, tak ta nejčastější odpověď je: „To je tajemství.“ Tedy to znamená, že nejsme schopni svým rozumem, jak se říká, úplně tomu celému přijít na kloub.    Více...Tradiční pouť v kapli Matky Boží na Veveří

11.08.2019


Farnost Veverská Bítýška srdečně zve natradiční pouť


v kapli MATKY BOŽÍ na VEVEŘÍv neděli 11. srpna 2019

   Více...

Nadcházející svátky

27. červen Čtvrteksv. Cyril Alexandrijský
28. červen Pátek Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova1. čtení Ez 34,11-16
2. čtení Řím 5,5b-11
evangelium Lk 15,3-7
Homilie
29. červen Sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie1. čtení Iz 61,9-11
2. čtení 1 Sam 2,1.4-8
evangelium Lk 2,41-51
Homilie
30. červen Neděle 13. neděle mezidobí1. čtení 1 Král 19,16b.19-21
2. čtení Gal 5,1.13-18
evangelium Lk 9,51-62
Homilie
01. červenec Pondělísv. Theobald
02. červenec Úterý sv. Ota
03. červenec Středa Svátek sv. Tomáše, apoštola1. čtení Ef 2,19-22
evangelium Jan 20,24-29
Homilie
04. červenec Čtvrteksv. ProkopBiřmování 2018

21.10.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce


   Více...
Dopis národního ředitele PMD v ČR k Misijní neděli 2018

P. Mgr. Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežského misijního díla
14.10.2018

Drazí bratři a sestry,

protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci Vás pozdravit a upřímně Vám poděkovat za vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území mají na starosti pouze dva kněží, a to jednomu z nich je přes 70 let. Do mnoha míst se nedostanou ani jednou za měsíc! Obrovské vzdálenosti do místních společenství překonávají pěšky, autem nebo lodí za neustálého vedra.    Více...
Vánoce 2014

25.12.2014, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Farní sbor Veverská Bítýška

1. Ukolébavka

[MP3, stereo, 55 kHz, 2.37 MB]

1.36

2. Nám narodil se Pán

[MP3, stereo, 55 kHz, 2.36 MB]

4.49

3. Hvězda zazářila

[MP3, stereo, 55 kHz, 2.93 MB]

4.33

   Více...FARNÍK 2/14

Prosinec 2014

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 2 Ročník 22

Prosinec 2014
   Více...

Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.