Pátek 14.06.2024, sv. Anastáz, Roland
Hledat: Vyhledat
Rubrika Duchovní

Rodáci

Z farnosti Veverská Bítýška vyšla celá řada duchovních.

Rodáci


Orlita, Karel

* 1970

Kněz
* 18.1.1970 Ostrava
vysvěcen 26.6.1999 v Brně
Mgr. teologie 1998

Po vyučení studoval v Olomouci bohosloví. 20. 6. 1998 vysvěcen na jáhna v Brně. Rok jáhenské služby konal ve farnosti Znojmo u sv. Mikuláše a v připojených farnostech.


Janšta, Josef

Jáhen
vysvěcen 31. 3. 1990 v Olomouci
Mgr. teologie

Trvalý jáhen v Opavě.


Dvořák, Vladislav

Kněz
vysvěcen 29.6.1974 v Brně

Rodák z Chudčic, vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v letech 1969–1973.


Ehrmann, František

1866 – 1918

Kněz
* 5.5.1866 Veverská Bítýška
† 11.2.1918 Olomouc
vysvěcen 1890 v Brně
ThDr. 1895 Vídeň

Nadaného chlapce podporoval na studiích bítýšský nadučitel Jan Dvořák. Po studiu gymnázia začal v roce 1886 studovat v Brně bohosloví. Vysvěcen byl v Brně v r. 1890. Nejprve byl kooperátorem v Loděnicích u Pohořelic, a poté od r. 1892 studoval ve Vídni a po promoci na doktora teologie v r. 1895 dále studoval ve Würzburku. Po ukončení studia se vrátil do brněnské diecéze. Biskup dr. Bauer jej jmenoval svým druhým sekretářem a prefektem chlapeckého semináře. Byl také katechetou na vyšší německé reálce a suplentem dogmatiky na bohovědném účiliěti brněnské diecéze. V roce 1904 byl biskup dr. Bauer jmenován arcibiskupem v Olomouci a dr. Ehrmann odešel s ním. V r. 1905 se stal kanovníkem. Byl asesorem k. a. konsistoře prosynodálním examinátorem, komisařem chlapeckého semináře v Kroměříži, domácím papežským prelátem, arcibiskupským radou, radou biskupské konsistoře v Brně a apoštolským protonotářem. Byl také členem církevního soudu a přísedícím při rigorosech z církevního práva. Stal se superiorem uršulinského kláštera. V roce 1915 byl benedikován na preláta a byl jmenován infulovaným prelátem kustodem a sakristou major při metropolitním chrámu sv. Václava.


Dundáček, František

Kněz


Dundáček, Alois

Kněz


Malíř, Jakub

Kněz
† asi 1763

V r. 1744 chvalkovický kaplan, r. 1758 kaplan v Králicích u Prostějova.Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.