Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat

Duchovní


Faráři

Soupis katolických farářů veversko-bítýšských začíná současným zdejším farářem P. ThLic. Markem Hlávkou a končí farářem P. Jiřím Havranským, který nastoupil do farnosti v roce 1638 a je připomínán jako první katolický farář po období, kdy zde načas převládalo protestantství. O farářích před Havranským máme jen kusé zprávy. Letopočty uvedené u jednotlivých farářů ohraničují jejich působení ve farnosti, čísla v závorce pak označují tradiční pořadí jejich úřadu počínaje Havranským. Pro dřívější doby je základním pramenem informací publikace Karla Eichlera Paměti panství Veverského (1891). Viz také tablo a seznam farářů.

   Více...

Kaplani

Ve farnosti působili mnozí kooperátoři, kaplani.

   Více...

Rodáci

Z farnosti Veverská Bítýška vyšla celá řada duchovních.

   Více...

Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.