Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

FARNÍK 1/20

Březen 2020

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 1 Ročník 28

23.3.2020

Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. V. Krátký, A. Zavřelová, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem redakční rady.


DRAZÍ FARNÍCI

DRAZÍ FARNÍCI,
ve čtvrtek 12. března jsme takřka z minuty na minutu ztratili možnost osobního setkání při bohoslužbách a nevíme, jak dlouho bude tento stav trvat. V uplynulých dnech jsme se proto snažili vytvořit seznamy farníků, tak, aby pokud možno ke všem doputoval farní zpravodaj. Ať již v tištěné, nebo elektronické podobě. Cílem tohoto počinu je, abychom i v těchto těžkých chvílích neztratili mezi sebou kontakt.

Zpravodaj, který dostáváte do rukou, je v jiné podobě než obvykle.    Více...


STRACH DOVEDE ČLOVĚKA PARALYZOVAT

přepis zvukového záznamu promluvy

Bratři a sestry, prožíváme třetí neděli postní a toto kázání, které čtete, není proneseno v rámci mše svaté, stojím v kostele ve Veverské Bítýšce, který je prázdný. Když zavřu oči, vidím vás všechny, jak sedíte v lavicích, ať už tady v Bítýšce nebo v Chudčicích nebo v Lažánkách. Hlavním textem, který nám církev dnes předkládá, je evangelium o setkání Ježíše a samařské ženy. Je to text, který církev používala k vyučování katechumenů, tedy těch, kteří se připravovali na křest.    Více...


PAPEŽ FRANTIŠEK NA POUTI

Svatý otec František se vydal v neděli 15. 3. pěšky z baziliky Santa Maria Maggiore (Panny Marie Větší) do kostela sv. Marcela na Via del Corso v centru Říma. V bazilice Panny Marie visí obraz, který se jmenuje Salus Populi Romani (Uzdravení nebo též spása římského lidu) a v kostele sv. Marcela je zase kříž, který byl nesen Římem roku 1522 během epidemie moru.

své pěší pouti se papež František modlil za brzké ukončení pandemie koronaviru COVID- 19, za nemocné a zdravotníky.

Kdo máte možnost, podívejte se na celé video na této adrese:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zabery-z-nedelniho-vatikanu-papez-se-vydal-pesky-na-prosebnou-modlitbu-93355

   Více...

VÝTAH Z PROHLÁŠENÍ MONS. JANA GRAUBNERA, ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO, MÍSTOPŘEDSEDY ČBK

Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je v celé naší zemi omezen pohyb obyvatelstva. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu.    Více...


SALUS POPULI ROMANI A MADONA Z VEVEŘÍ

V Římě v bazilice Santa Maria Maggiore uchovávají obraz Panny Marie s názvem: Uzdravení Římského lidu. Pokud bychom chtěli vidět kopii toho obrazu, stačí zajet do Brna. Najdeme ji v kostele Nanebevzetí Panny Marie „u jezuitů“ v Brně.

K naší farnosti neodmyslitelně patří obraz Madony z Veveří. Když jsme usilovali o vrácení tohoto díla, několikrát jsem slyšel: „A k čemu vám to bude?“ Myslím, že odpověď na tuto otázku začíná být zřejmá.    Více...


Modlitba před Madonou z Veveří

Maria, Matko Boží,

chceme se připojit k věřícím mnoha generací,

kteří se s vírou modlili před obrazem Madony z Veveří.

I my přicházíme v tomto čase tísně a zkoušky,

abychom prosili o tvou přímluvu u Ježíše.

Byli jsme nuceni zastavit se v běhu našeho života,

chceme se nyní spojit s tebou a dívat se na tebe,

která se s Ježíšem v náruči díváš na nás.    Více...


INFORMACE

Pokud jste dostali zpravodaj do schránky a máte e-mailovou adresu, přihlaste se k odběru zpravodaje elektronicky na adrese: farnost.vev.bityska@seznam.cz. Ušetříte materiál, čas a práci ostatním. Bude mít také větší jistotu, že zpravodaj dostanete.

Pokud víte o někom kdo zpravodaj nedostal a má o něj zájem, sdělte adresu jeho bydliště nebo jeho elektronickou adresu na výše uvedený e-mail.

Sledujte webové stránky farnosti, www.nasefarnosti.cz, především aktuality.

Přestože se nekonají bohoslužby, je potřeba ve farních kostelech a v kapli v Chudčicích provádět alespoň minimální úklid.    Více...


PLÁNY

Pokud to půjde chtěl bych každou neděli nahrát promluvu vztahující se k nedělní liturgii. Nahrávka by měla být nejen zvuková, ale také obrazová.

Dále bychom se chtěli každou středu v 18 hod spojit v modlitbě za brzké ukončení pandemie a další úmysly. Toto spojení chceme umocnit přímým přenosem přes kanál na youtube. Bližší informace, jak přenos sledovat, uvedeme na webových stránkách farnosti během neděle.

Pokusme se zajistit, aby tento přenos mohl sledovat co největší počet našich farníků.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.