Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Živá slova

Slovo otce biskupa Vojtěcha k fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
24.09.2017

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 24. září 2017


Milé sestry, milí bratři,

v dnešním evangelním úryvku jsme slyšeli jedno z mnoha podobenství o Božím království. „Pán v něm vystupuje jako hospodář starající se o svou vinici. A od rána do večera najímá dělníky, aby byla jeho vinice ošetřena a přinášela co největší užitek. Tou vinicí je církev, diecéze, farnost, rodina…

V naší diecézi, která letos slaví 240. výročí svého založení, vás všechny ve jménu Pána vinice zvu ke všestranné pomoci na jejím obhospodařování.

Co můžeme udělat pro to, aby vinice diecéze vzkvétala a přinášela užitek?

Tím největším je bezesporu věrný život s Ježíšem Kristem, naším Pánem, a vše, co z něj vyplývá… Ovšem starost o vinici má i svou hmotnou stránku. Církev u nás není nepředstavitelně bohatá, jak je stále představována ve sdělovacích prostředcích. A naše diecéze už vůbec ne. Finanční náhrada od státu nebude stačit na dlouhodobé hmotné zajištění diecéze. Proto jsem založil Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze a nyní vás chci vybídnout k jeho podpoře. Mým cílem a prosbou je, abyste se stali trvalou součástí velké rodiny malých dárců. Takových, kteří slyší Pánova slova: Pojďte i vy pra-covat na mou vinici. Pojďte pomáhat v duchovní i hmotné oblasti. – Jak? Bližší informace o organizaci fondu, případně přihlášky budou k dispozici po skončení bohoslužby nebo je naleznete na adrese fond.biskupstvi.cz.

Váš dar do dnešní sbírky byl první příležitostí do tohoto fondu přispět. Děkuji každému, kdo přijme pozvání i nadále pomáhat. Slíbeným denárem odměny za naši spoluúčast je sám Pán a naše společenství s ním.

Ze srdce vám všem žehnám.

Váš biskup Vojtěch


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.