Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Živá slova

Slovo otce biskupa Vojtěcha k připravované výstavě brněnská diecéze ve fotografiích

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
22.01.2017

dopis čtený na bohoslužbě v neděli 22. ledna 2017


Milé sestry, milí bratři, moji milí diecézané,
v roce 2017 oslaví naše brněnská diecéze 240. výročí od svého založení. Diecéze není jen území, tvoří ji především lidé, kteří v ní žijí, pracují, modlí se, prožívají své radosti i bolesti. Kromě řady akcí, které mají letos přispět a rozvinout naše vědomí sounáležitosti, bych rád tuto historickou událost připomněl také výstavou nazvanou Brněnská diecéze ve fotografiích, do které jako autor může do 30. června 2017 přispět každý z vás.

Témata pro zaslané fotografie jsou dvě. Prvním tématem je Katedrála sv. Petra a Pavla – hlavní chrám diecéze, protože kostel v Brně na Petrově byl založením Biskupství brněnského dne 5. prosince 1777 povýšen na katedrálu, tedy na hlavní chrám diecéze a její viditelný symbol. Druhé téma nese název Ze života naší farnosti, protože ve farnostech žijeme jako místní rodiny církve a spojuje nás nejen bydliště, ale také řada společně prožitých událostí a akcí.

Organizační informace pro zájemce o zaslání své fotografie jsou zveřejněny na internetových stránkách Biskupství brněnského http://www.biskupstvi.cz a mají je také k dispozici Vaši duchovní správcové. Jen ještě doplňuji, že by každá fotografie měla mít název, a uvítal bych, kdyby byla doplněna popisem, krátkým komentářem, vzpomínkou nebo i příběhem, který se k ní váže.

Nejzajímavější fotografie bude možné zhlédnout od soboty 2. září 2017 na výstavě ve Žďáru nad Sázavou během 14. diecézní pouti rodin, letos zaměřené na naši diecézi, a později také v katedrále na Petrově.

Těším se na naše společné dílo a všechny vás provázím svými modlitbami.

Žehná váš biskup Vojtěch


Kontakt, na který je možné zasílat fotografie:
Diecézní muzeum, Petrov 1, 601 43 Brno
muzeum@biskupstvi.cz


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.