Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

FARNÍK 2/14

Prosinec 2014

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 2 Ročník 22

Prosinec 2014

Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. V. Krátký, A. Zavřelová, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem redakční rady.


DRAZÍ FARNÍCI

Při naší listopadové návštěvě Svaté země jsme navštívili mnoho krásných, zajímavých a pro naši víru důležitých míst. To všechno nás vedlo k tomu, abychom více přemýšleli o Bohu, o Ježíši Kristu a o sobě. Chtěl bych se nyní s Vámi podělit o dvě myšlenky.

Na obrázku, který vidíte vedle těchto řádků, je vchod do Baziliky Narození v Betlémě.    Více...


PO STOPÁCH JEŽÍŠE

V neděli 16.11.2014 v ranních hodinách se nás několik odvážných farníků vypravilo na letiště Václava Havla v Praze, kde jsme nastoupili na palubu letadla společnosti EL AL a nabrali směr Svatá země. V odpoledních hodinách jsme šťastně přistáli na letišti v Tel Avivu, kde nás přivítala velmi milá průvodkyně Katka. Jelikož program naší pouti byl velmi bohatý, nemeškali jsme a ještě téhož večera jsme se autobusem přesunuli do Jaffy, kde jsme sice unavení z cesty, ale celí natěšení začali nasávat atmosféru Izraele a lovit první fotografie.    Více...


OTEC BISKUP VOJTĚCH NA NÁVŠTĚVĚ V NAŠÍ FARNOSTI

V pátek 16. května tohoto roku jsme v našem kostele sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce společně slavili mši svatou ke cti sv. Jana Nepomuckého. Dalším důležitým důvodem pastorační návštěvy otce biskupa bylo požehnání kopie obrazu Madony z Veveří. Tento obraz Panny Marie s Ježíškem v náručí od letošního jara už nevídáme pouze při návštěvě kaple Matky Boží, ale z jeho krásy se můžeme těšit při každé návštěvě farního kostela. Naše farnost se tak obrátila ke svým duchovním kořenům, které jsou spojeny s bývalým farním, nyní filiálním kostelíkem Matky Boží na Veveří.    Více...


MŠE PRO MLADÉ

Jistě jste si všimli, že v posledních měsících v neděli při ohláškách nově zaznělo něco, co se jmenuje "mše pro mladé". Co to je a kde se to ve farnosti vzalo? Jak jistě víte, už mnoho let ve farnosti existují tzv. dětské mše. Ty se konají jednou za měsíc v pátek. Ale v poslední době začala generace dětí z těchto mší dorůstat a moc nových nechodilo. A mše konstruované pro malé děti už nám nemohly přispět tak jako dřív. Z tohoto důvodu jsme se rozdělili - na stávající dětské - sem chodí mladší děti a nově vznikly mše pro mladé asi od 12 let.    Více...


NOVÁ ČESKÁ MADONA

Následující text byl otištěn v německých novinách „Prager Presse“ v roce 1932 a byl nalezen při hledání dokumentů o obrazu Madony z Veveří.


Před nedávnem jsem podrobil přesné prohlídce a přezkoušení jeden obraz, o jehož existenci jsem už delší čas věděl. K svému radostnému překvapení jsem zjistil, že se jedná o českou Madonu asi z poloviny 14. století. Obraz visí nad oltářem v kapli hradu Veveří na Moravě. Rokový rám spolu s pozlaceným věncem z paprsků a dvěma plechovými korunami zakrývají částečně obraz, takže jeho krása se ukáže teprve potom, když je oproštěn od těchto rušivých okras a vyňat z rámu.    Více...


POŘAD BOHOSLUŽEB V DOBĚ VÁNOČNÍ 2014 - 2015

Mše svaté:

24. 12. v 16.00 v Chudčicích

ve 20.00 v Lažánkách

ve 22.00 ve Vev. Bítýšce

25. 12. v 7.50 v Lažánkách

v 10.00 ve Vev. Bítýšce

26. 12. v 7.50 v Lažánkách

v 10.00 ve Vev. Bítýšce

31. 12. v 16.00 v Lažánkách

v 17.00 ve Vev. Bítýšce

1. 1. 2015 v 10.00 ve Vev. Bítýšce

v 17.00 v Lažánkách

Mše svatá 24. 12. v 16 hod v Chudčicích je určena především pro rodiče s dětmi, ale přijít může každý kdo má zájem.    Více...


DATA OSLAV, POUTÍ A DALŠÍCH AKCÍ V ROCE 2015

11. 2. Bítýška, udělování svátosti nemocných

12. 2. Lažánky, udělování svátosti nemocných

18. 2. Popeleční středa

29. 3. Květná neděle, pobožnost křížové cesty ke Třem křížům

5. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání – Velikonoce

květen Chudčice, mše svatá, připomínka posvěcení zákl. kamene kaple

31. 5. Nejsvětější Trojice, Lažánky, poutní mše svatá

30. 5. Noc kostelů

7. 6. Slavnost Těla a krve Páně

21. 6. první svaté přijímání

28. 6. Tři kříže, poutní mše svatá

farní tábor pro děti a mládež

26.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.