Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

FARNÍK 1/14

Duben 2014

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 1 Ročník 22

Duben 2014

Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. V. Krátký, A. Zavřelová, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem redakční rady.


DRAZÍ FARNÍCI

Blíží se Velikonoce, svátky našeho vykoupení a spásy. Na Velký pátek se budeme opět dívat na kříž a budeme rozjímat o Kristově smrti. Tomuto tématu se nevyhnul, ani autor obrazu Madony z Veveří, za Ježíškovu hlavu umístil znamení kříže.

Následující řádky jsou výtahem z připravované brožury o symbolice obrazu Madony z Veveří. Přijmete je jako rozjímání o kříži, které nás má připravit na slavení velikonočních svátků.    Více...

ZVONY V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V LAŽÁNKÁCH

Ve věži lažáneckého kostela jsou tři zvony.

První, největší a zároveň nejmladší zvon – bronzový- je zasvěcený Panně Marii.Váží cca 530 kg. Plášť zvonu je hladký bez zdobení. Od čepce (horní část zvonu) oddělen nápisem: “AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINUS TECUM BENEDICTA TV IN MVLIERIBUS ET 1734”. (Zdrávas Maria milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami a 1734).

   Více...

ANKETA PRO DĚTI

Dětem z našich farností jsme položili následující otázky týkající se mší svatých určených pro ně a jejich rodiče:

  1. Co víš o době, kdy žil Mojžíš?
  2. Chtěl bys v té době žít?
  3. Líbí se ti dětské mše?
  4. Proč chodíš na dětské mše?
  5. Líbí se ti scénky a písničky?

Z odpovědí jsme vybrali následující:

Respondent A -1)) Mojžíš, když se narodil, faraón nařídil, aby zabíjeli děti hlavně chlapce. Bál se,aby nebylo Izraelitů moc.Jedna žena dala Mojžíše k řece a našla ho princezna a dala ho zpátky ženě, která ho tam dala.    Více...


POŘAD BOHOSLUŽEB VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH 2014

13. 4. Květná neděle: v 7.50 v Lažánkách

v 9. 30 ve Vev. Bítýšce

ve 14.30 křížová cesta Chudčice – Tři kříže

16. 4. Příležitost k přijetí svátosti smíření školní děti a mládež:

fara Bítýška od 14,30 do 16,00

17. 4. Zelený čtvrtek: v Lažánkách v 16.30 mše svatá, v 17,45 adorace

ve Vev.    Více...


KAPLE MATKY BOŽÍ NA VEVEŘÍ

Cestujeme-li z Brna kolem přehrady do Veverské Bítýšky, velmi snadno poznáme, kdy se už nacházíme na území naší farnosti. Všichni víme, že je to tehdy, když po pravé straně zahlédneme krásnou románsko-gotickou stavbu kaple Matky Boží, která na svém místě stojí už více než 800 let a která zde přečkala nejen dobré, ale i zlé časy, jež našemu národu historie připravila.    Více...


FARNÍ KAVÁRNA OTEVÍRÁ

Milí přátelé, dovolte abych vás pozval na otevření naší Nedělní kavárny ve farním centru na Hvozdecké ulici, které se uskuteční na druhou neděli velikonoční 27. dubna ve 14. hod odpoledne.

Farní kavárna - to není jen místo, kde si můžete dát kávu nebo zákusek, to je především místo, kde se můžete v pravidelných termínech setkávat s přáteli, kam můžete plánovat rodinná setkání, užívat si volné odpoledne s dětmi. Bude otevřena pro vás všechny a vaše přátele.

V Nedělní kavárně se o vás postarají dobrovolníci, kteří vám nabídnou občerstvení a budou dohlížet na pořádek v areálu farního centra.    Více...


DATA OSLAV, POUTÍ A DALŠÍCH AKCÍ V ROCE 2014

Pravidelně každý druhý pátek v měsíci v kostele v Bítýšce připravujeme mši svatou pro rodiče dětmi. Sraz dětí bývá v 16 hod na faře v Bítýšce. V měsíci dubnu bude tato mše svatá mimořádně v pátek 25.

15. 4. farní zájezd do Žďáru nad Sázavou na pašijovou hru „Co se stalo s Ježíšem“.

27. 4 Veverská Bítýška farní centrum, otevření farní kavárny

4. 5. Chudčice, mše svatá, připomínka posvěcení základního kamene kaple

16. 5. Veverská Bítýška, mše svatá a žehnání obrazu Madony z Veveří

23.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.