Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Živá slova

Slovo otce biskupa Vojtěcha k zahájení Svatého roku milosrdenství

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
06.12.2015

Milé sestry, milí bratři,

v úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež František v tento den slavnostně otevře Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Jak sám říká: jde o „bránu Milosrdenství a každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději“ (pozn.: bula Misericordiae vultus, čl. 3).

Mimořádný Svatý rok milosrdenství se má slavit nejen v Římě, ale i ve všech místních církvích. Papežem je nabídnuta možnost otevřít Svatou bránu i v jednotlivých diecézích, a to především v katedrále, ale i v dalších významných svatyních. V naší diecézi bude těchto bran celkem pět.

Svatý rok milosrdenství v naší diecézi zahájíme v neděli 13. prosince 2015 pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla, která bude spojena s převzetím Betlémského světla. Po zahájení v Denisových sadech v 9.00 hodin vyjde ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu otevření Svaté brány a slavnostním vstupu do chrámu bude mše svatá pokračovat obvyklým způsobem. Méně slavnostním způsobem budou otevřeny i další čtyři brány v diecézi, a to:

v kostele sv. Anny v Žarošicích
(obřad otevření Svaté brány proběhne ve středu 16. prosince v 18.00 hodin),

v kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří
(obřad otevření Svaté brány proběhne v pátek 18. prosince v 18.00 hodin),

v kostele sv. Kříže ve Znojmě
(obřad otevření Svaté brány proběhne v sobotu 19. prosince v 10.00)

v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou
(obřad otevření Svaté brány proběhne v neděli 20. prosince. v 9.00).

Všechna tato místa se mají stát příležitostí setkat se s Boží milosrdnou láskou. Ve jmenovaných kostelích bude posílena zpovědní služba, protože po splnění obvyklých podmínek je zde možné celoročně získávat plnomocné odpustky.

Řadu aktivit nabízejí také otcové pallotini, kteří působí u kostela Božího milosrdenství a sv. Faustyny ve Slavkovicích a jejichž posláním je šíření úcty k Božímu milosrdenství. Jsou také iniciátory projektu Nikodémova noc, který již překročil hranice České republiky (www.nikodemovanoc.cz)

Váš biskup Vojtěch


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.