Pátek 14.06.2024, sv. Anastáz, Roland
Hledat: Vyhledat
Rubrika Živá slova

Slovo otce biskupa Vojtěcha ke sbírce na církevní školství

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
07.09.2014

Milé sestry a bratři,

na neděli 14. září 2014 vyhlašuji sbírku na podporu církevního školství. V naší diecézi máme sedmnáct katolických škol a školských zařízení různých typů.Od nového školního roku v Brně navíc zahajuje provoz Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna.

Církevní školy mají své velké přednosti, kvůli kterým je rodiče vyhledávají a s důvěrou svěřují své děti do jejich péče. Poskytují možnost stovkám žáků seznámit se s křesťanstvím, a zprostředkují setkání s církví, které je pro ně často překvapivě jiné, než nabízí obvyklý mediální obraz o církvi. Katolické školy v naší diecézi nabízejí nejen možnost vzdělávání na vysoké úrovni, ale také vstřícnou atmosféru a snahu vychovávat žáky s důrazem na křesťanské principy a předávání morálních hodnot, bez nichž by naše společnost nemohla fungovat. To jsou aspekty, které se od církve očekávají a které také chceme naplňovat. Církevní školy jsou financovány dotacemi z ministerstva školství, ale tyto dotace bohužel nepokrývají veškeré jejich potřeby. Navíc jste jistě v poslední době zaznamenali snahu některých politiků výrazně snížit financování církevních škol z prostředků státního rozpočtu.

Podporu církevního školství však můžete vyjádřit nejen finančním příspěvkem, ale také pomocí při propagaci církevních škol ve Vašem okolí. A především modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat v dnešní společnosti své jedinečné poslání.

Děkuji Vám všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomůžete, a děkuji těm z Vás, kteří přispěli do sbírky na církevní školství v roce 2013, výnos činil 2.027.000 Kč.

V modlitbě provází a žehná

Váš biskup Vojtěch


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.