Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

FARNÍK 1/13

Březen 2013

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 1 Ročník 21

Březen 2013

Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. V. Krátký, A. Zavřelová, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem redakční rady.


DRAZÍ FARNÍCI

Původně jsem chtěl na tomto místě psát úplně o jiných věcech, ale pod dojmem událostí, které nás obklopují a které se nás dotýkají, jsem se rozhodl změnit téma.

Po nečekaně krátkém konkláve byl ve středu 13. 3. večer zvolen papežem argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František I.

Když bylo oznámeno jméno nového papeže, většina lidí na náměstí svatého Petra v Římě, ale i u televizních přijímačů na celém světě si položila otázku: „A to je kdo?“ Vzápětí se na balkónu svatopetrské baziliky objevil starší, ale velice sympatický muž.    Více...


DĚTSKÉ MŠE V NAŠÍ FARNOSTI

I v letošním školním roce patří v našem kostele sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce každý druhý pátek v měsíci mši pro rodiče a děti. Takováto mše samozřejmě stojí všechny aktéry mnoho úsilí a neobejde se bez řádných příprav − dětský pěvecký sbor pod vedením Karla Trnavského a Lucie Krézkové secvičuje písně, kterými doprovází mši svatou, otec Marek společně s autorkou tohoto článku stojí každý měsíc před úkolem připravit krátké dramatické vystoupení, na které se děti mohou těšit místo kázání.    Více...


Cyril a Metoděj – úkoly pro děti

ZÁŘÍ

  1. Zjisti, kteří význační lidé se narodili nebo žili v naší farnosti. Co o nich víš?
  2. Zeptej se rodičů, koho znázorňují obrazy a sochy v našem kostele.
  3. Napiš a pošli někomu dopis nebo pohled s pozdravem. Nebo nakresli obrázek a někomu ho daruj.
  4. Víš, jaké jsi dostal od Boha dary? Na co jsi šikovný? Napiš si to. Napiš také to, na co je šikovný tvůj bratr/sestra.

ŘÍJEN

  1. Máš už svůj vzor? Jestli ne, najdi si ho.    Více...

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

12.ledna 2013 proběhla ve Veverské Bítýšce, Chudčicích a Hvozdci tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádala Charita ve spolupráci s místní organizací Junáka. Celkem se zúčastnilo 55 dětí – „králů“ a 18 dospělých asistentů.

Celkový výnos sbírky činil 92 447,- Kč. Z toho ve Vev.Bítýšce – 60 894,- Kč, v Chudčicích - 21 050,- Kč a ve Hvozdci – 10 503,- Kč.

Koledníci měli připravené občerstvení ve farním centru, kterého v důsledku nepříznivého počasí rádi využili.

Charita vřele děkuje všem koledníkům, vedoucím skupin i těm, kdo se postarali o občerstvení a jako projev vděčnosti dostali od oblastní Charity Tišnov poukázky do Wellness centrum v Kuřimi.    Více...


TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – dojmy některých účastníků

V neděli 6. ledna 2013 jsme jeli do Brna na Tříkrálový koncert. Autobus vypravila Charita Tišnov. Z Veverské Bítýšky jely 3 skupinky koledníků, v Moravských Knínicích a v Kuřimi přistoupili ještě další koledníci.

Koncert probíhal na Hudební scéně Městského divadla. V půl šesté už jsme seděli v hledišti, měli jsme na sobě Tříkrálové oblečení a na hlavách koruny. Hlediště bylo ve chvilce zaplněné a byla to fakt podívaná, protože to byla samá hlava korunovaná!

V 18 hodin začínal koncert a také přímý přenos České televize .    Více...


UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Univerzity třetího věku poskytují příležitost pro vzdělávání seniorů. První Univerzita třetího věku vznikla u nás při Palackého univerzitě v Olomouci v roce 1986. V Brně vznikl tento typ školy až v roce 1990, vzdělání nabízejí všechny brněnské vysoké školy.

Já jsem se na základě letáčku přihlásila do kurzu Spirituální dimenze člověka – Živá teologie na Univerzitu třetího věku Masarykovy univerzity v Brně. Přednášky se konají jednou za 14 dní v pátek, v budově Fakulty sociálních studií nebo v budově bývalé Lékařské fakulty.    Více...


P. ALOIS FIALA, život a působení

Následující řádky jsou vyňaty z bakalářské práce studentky Pedagogické fakulty MU Brno Venduly Odehnalové, která píše o P. Fialovi diplomovou práci. Pokud by někdo ze čtenářů byl ochoten tuto práci obohatit svými vzpomínkami, svědectvím nebo dobovými dokumenty, budeme vděčni. Otec Marek

Dětství a studentská léta

Alois Fiala se narodil 5. ledna 1903 v Novém Městě na Moravě. O tom, kde strávil své mládí, můžeme bohužel jen uvažovat. Z tohoto období jeho života totiž nemáme žádné dochované materiály.    Více...


Data oslav, poutí a dalších akcí v roce 2013

4. 5. Setkání mládeže tišnovského děkanátu v Doubravníku

5. 5. Chudčice, mše svatá, připomínka posvěcení zákl. kamene kaple

26. 5. Nejsvětější Trojice, Lažánky, poutní mše svatá

2. 6. Slavnost Těla a krve Páně

8. 6. Biřmování Bítýška

16. 6. První svaté přijímání

23. 6. Tři kříže, poutní mše svatá

oslavy svatých Cyrila Metoděje

7. 7. – 13. 7.farní tábor pro děti a mládež

28. 7. Svatého Jakuba, Bítýška, poutní mše svatá

18.    Více...


Prázdninový tábor

Vzhledem k oslavám příchodu sv. Cyrila a Metoděje a dalším okolnostem bude farní prázdninový tábor letos skromnější. Pobyt proběhne ve dnech 7. až 13. 7., to je od neděle odpoledne do následující soboty odpoledne. Místem pobytu bude farní centrum ve Veverské Bítýšce. Pokud se děti domnívají, že to na faře dobře znají, tak se pletou, je zde spousta zákoutí a míst, kde ještě nikdy nebyly, a nyní dostanou příležitost vše důkladně prozkoumat. Téma letošního tábora bude velmi dobrodružné, a sice: Klíče od pevnosti Boyard.    Více...


Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2013

24. 3. Květná neděle v 7.50 v Lažánkách

v 9. 30 ve Vev. Bítýšce

ve 14.30 křížová cesta Chudčice

25. 3. Příležitost k přijetí svátosti smíření: Chudčice od 17,00 do 17,30

26. 3. Příležitost k přijetí svátosti smíření: Maršov od 15,30 do 16,00

Lažánky od 16,00 do 17,00

Bítýška od 17,15 do 18,30

28.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.