Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

FARNÍK 2/11

Prosinec 2011

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 2 Ročník 19

Prosinec 2011

Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. V. Krátký, A. Zavřelová, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem rady.


ÚVOD

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor, do města Judova. (Lk 1, 39)


Drazí farníci,

chci Vás pozdravit a nabídnout několik myšlenek pro tento předvánoční čas. Stále ještě prožíváme dobu adventní, ale svátky narození Spasitele jsou již velmi blízko. Často slýcháme různé rady a návody, jak prožít tento čas přípravy, radí nám, abychom se zastavili, zklidnili, ztišili se, ale je to vůbec možné? Vždyť máme tolik povinností a neodkladných záležitostí, které musíme vyřídit.    Více...


CESTA DO SVATÉ ZEMĚ

Milí farníci, ráda bych se s vámi podělila o dojmy z poutní cesty do Svaté země, kterou jsem absolvovala 22.- 31. října 2011. Tuto cestu jsem vyhrála v soutěži Katolického týdeníku. Pouť organizovala cestovní kancelář Křížek, duchovního vedení se ujal P. Petr Prokop Siostrzonek. Byla to skutečně cesta duchovní obnovy, posílení víry a mnohdy jsme si také uvědomili chyby ve svých postojích a ve svém smýšlení.

Pouť jsme zahájili v Břevnovském klášteře mší svatou a požehnáním na cestu. Do Tel Avivu jsme přiletěli brzy ráno, přesedli jsme do klimatizovaného autobusu, který nás dovezl na kraj pouště – Wádí Quet.    Více...


VÝLET DO ŘÍMA

Říjnový týden, který jsme coby poutnická skupina z farností Veverská Bítýška a Lažánky strávili v Římě, jistě nezklamal žádného z 12 účastníků a věřím, že pro každého z nás byl příjemným zážitkem. Viděli jsme celou řadu pamětihodností a díky otci Markovi jsme měli možnost dostat se i na taková místa, jako je například budova Vatikánského rozhlasu (kde jsme paní radaktorce Janě Gruberové předali jako poděkování za prohlídku knížku o Veverské Bítýšce), vatikánské zahrady nebo vykopávky pod bazilikou sv.    Více...


A ještě jednou do Říma...

Dne 12. 10. 2011 večer jsme nastoupili do letadla směr Řím. Většina z nás letěla poprvé, ale strach jsme měli všichni. Byla tma, tak jsme toho moc neviděli. Asi po hodině a půl letadlo i s námi přistálo na letišti Řím-Fiumicino. Potom jsme jeli vlakem Leonardo expres z letiště do centra. Tam jsme zjistili, že metro už nejezdí - zavírají ve 21 hodin. Unavení jsme se posadili na kufry a čekali a čekali a čekali... a čekali. Jízdní řád v Římě neexistuje, když autobus náhodou přijede, všichni jsou radostně překvapeni.    Více...


JAK BYLO NA SVĚTOVÉM SETKÁNÍ MLÁDEŽE S PAPEŽEM BENEDIKTEM XVI. V MADRIDU

Světového setkání mládeže s Benediktem XVI. v Madridu jsem se zúčastnila s brněnskou farností Židenice. Odjížděli jsme v pondělí 8. srpna. Program celého setkání byl rozdělen na dvě části: Předprogram v diecézích Španělska a Setkání v Madridu.

PŘEDPROGRAM – TARRAGONA

Tarragona je městečko v katalánské diecézi (Katalánsko je část Španělska), kde jsme se všemi českými poutníky strávili první týden Světového setkání. Z Tišnova jsme tam dorazili po 48hodinové cestě v autobuse, která obsahovala devítihodinovou přestávku ve Francii.    Více...


AŽ PŘÍŠTĚ BUDEŠ MÍT POCIT, ŽE S TEBOU BŮH NIC NESVEDE, VZPOMEŇ SI, ŽE….

Noe se občas opil do němoty,

Abraham byl příliš starý,

Sára byla neplodná,

Izák byl přehnaně důvěřivý,

Jákob byl úskočný,

Lea byla ošklivá,

Josef Egyptský prožil těžkou šikanu,

Mojžíš měl zráňo z dětství,koktal a byl agresivní,

Gedeon měl strach a chtěl utéct,

Rachab byla prostitutka,

Jeremiáš a Timotej byli příliš mladí,

David měl na kontě cizoložství a úkladnou vraždu,

Jonáš utekl před Hospodinem,

Noemi byla vdova,

Jób přišel o rodinu, o majetek a propadl depresi,

Jan Křtitel byl bezdomovec a pojídal hmyz,

Svatý Josef neměl odjakživa mariánskou úctu – chtěl Marii poslat pryč,

P.    Více...


FARNÍ KNIHA Veverská Bítýška

V minulém čísle Farníku jsme uvedli záznam o velké povodni, která městečko zasáhla v létě roku 1747. Dnes přinášíme pokračování záznamů z Farní knihy z 18. století. [Překlad textů psaných v latině.]

Roku 1733 vypukl požár u Lukáše Valentina na t. zv. Benitkách. Vyhořelo tehdy celé náměstí, včetně školy. Hořet začala i střecha fary, ale díky Bohu, byl oheň včasným zásahem mlynářů uhašen. Stodola s částí obilí však shořela celá. Ta stodola stála tenkrát při cestě až za městečkem a nová potom byla postavena u farních stavení.    Více...


PÁTÉ FARNÍ KAFOVÁNÍ

V neděli 18. září 2011 ve 14 hod jsme slavili mši svatou, při níž jsme poděkovali Pánu Bohu za letošní úrodu. Pak nás otec Marek všechny pozval do nově otevřeného Farního centra, kde se uskutečnilo v pořadí již páté farní kafování se soutěží O nejlepší farní buchtu. Každý měl možnost si prohlédnout centrum, ochutnat vzorky buchet přinesených do soutěže a hlasovat pro tu nejlepší. Pak následovala ta nejdůležitější část odpoledne, kdy otec Marek novému centru požehnal a poděkoval všem, kdo se na jeho budování podíleli, zejména hlavnímu sponzorovi.    Více...


MŮJ NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK V ROCE 2011

První svaté příjímání. Ráno jsme se probudili, nastrojili a šli do kostela. Prošli jsme kostelem až do zákristie. Počkali jsme, až všichni došli, a obešli jsme kostel. Potom jsme všichni vkročili do kostela a prošli k oltáři. U oltáře jsme poklekli a usedli na svá místa. Mše svatá probíhala dobře, a dokonce i čtení, prostě nádherná atmosféra. Sbor zpíval, varhany hrály, krásnější to už být nemohlo. Ještě před koncem jsme se seřadili a přišla ta očekávaná chvíle, přijímání Těla Kristova. Na konci se předal panu faráři dárek za to, že nás tak krásně připravoval.    Více...


Pořad bohoslužeb

Svátost smíření advent 2011

19. 12. od 16,00 do 16,30 kaple Maršov

od 16,45 do 18,00 kostel Lažánky

20. 12. od 15,00 do 16,00 na faře ve Vev. Bítýšce, školní děti

21. 12. od 16,00 do 16,30 kaple Chudčice

od 16,45 do 18,00 kostel Vev. Bítýška

Pořad bohoslužeb v době vánoční 2011 - 2012

Mše svaté:

24. 12. v 16.00 v Chudčicích

ve 21.00 v Lažánkách

ve 23.    Více...


Data oslav, poutí a dalších akcí v roce 2012

9. 2. Lažánky, udělování svátosti nemocných

10. 2. Bítýška, udělování svátosti nemocných

22. 2. Popeleční středa

8. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání – Velikonoce

květen Chudčice, mše svatá, připomínka posvěcení zákl. kamene kaple

26. 5. Výlet pro mládež z tišnovského děkanátu

1. 6. Noc kostelů

3. 6. Nejsvětější Trojice, Lažánky, poutní mše svatá

10. 6. Slavnost Těla a Krve Páně

17.    Více...


Opravy kostela ve Veverské Bítýšce

Zvony.

Téměř před dvěma roky utichly zvony našeho farního kostela, nyní jsme se dočkali a dva z nich zase můžeme slyšet. Předcházela tomu náročná rekonstrukce zvonové stolice. Zvony, které vidíte na obrázku, byly původně vedle sebe a věž jim byla poměrně těsná. Nyní jsou umístěny nad sebou, mají více místa, ale hlavně nepůsobí rozkmitávání zvonové stolice.    Více...


Opravy kaple v Chudčicích

V letošním roce se podařilo zrealizovat velkou část rekonstrukce vstupního schodiště do kaple. Jak asi všichni víte, chtěli jsme mít před kaplí takovou dlažbu, která by byla bezpečná a neklouzala, když prší. Jak také všichni vědí, dlouho jsme museli šetřit, ale výsledek stojí za to. Na celé podestě před kaplí byly v první řadě obnoveny izolace, potom byla celá podesta vyspádována tak, aby dešťová voda netekla ke kapli nebo nezůstávala v kalužích na schodech.    Více...


Opravy kostela v Lažánkách

V letošním roce pokračovaly práce na zdvojení oken ve farním kostele v Lažánkách. Nutno dodat, že se jedná o pět největších oken v celém kostele. Dvě z nich jste mohli vidět ještě před montáží, stála opřená u zpovědnice, další dvě budou dodána ještě do konce tohoto koku a všechna čtyři okna budou okamžitě nainstalována na svá místa. Montáž těchto oken nebude vzhledem k jejich velikosti jednoduchá a k tomu, že mají být usazena do výše 3,5 m nad zemí.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.