Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

FARNÍK 2/10

Prosinec 2010

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 2 Ročník 18

Prosinec 2010

Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. V. Krátký, A. Zavřelová, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem rady.


ÚVOD

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení.
Lk 2,14

DRAZÍ FARNÍCI,

tento citát z evangelia zná hodně lidí, ale ten konec je nějaký jiný. Nepatří tam …pokoj lidem dobré vůle? Ano, toto zakončení slýcháme často, je to napsáno nad většinou betlémů, zpívá se to v koledách. A nás napadá otázka: „Jak je to správně, jak to má být?“ A nebo ještě něco jiného nás napadá: „Dejte mi s tím pokoj, mě to nezajímá!“ Myslím, že by nás to mělo zajímat.    Více...


„SAKRISTIE“ PRO DĚTI

Již několik let jsou všechny malé děti při nedělní bohoslužbě napjaté, jestli otec Marek po evangeliu řekne tu známou větu:„děti, nebojte se, sakristie bude." V tu chvíli jejich oči netrpělivě vyhlíží tetu nebo strýce, kteří ten den „sakristii" povedou.

Určitě každého napadá otázka, co se vlastně děje, když se zástup dětí odebere do sakristie a zavřou se za nimi dveře, zvláště tehdy, když se z místnosti někdy ozývá hlasitý smích či jiné zvuky.

To vše má na svědomí několik maminek a tatínků, kteří se rozhodli, že se budou snažit během kázání otce Marka přibližovat evangelium i těm nejmenším tak, aby tomu i oni rozuměli.    Více...


KNĚŽSKÉ JUBULEUM OTCE MARKA

V červnu letošního roku při mši svaté otec Marek spolu s námi děkoval za dvacet roků kněžství. Od roku 2002 působí ve farnostech Veverská Bítýška a Lažánky. Za jeho obětavou službu mu jménem farnosti a městyse Vev.Bítýška osobně poděkoval pan starosta Josef Mifek:

„Milý otče Marku,děkujeme Vám za všechnu mnohdy a mnohými neviděnou práci na poli pastorace, za práci s dětmi , mládeží, vzdělávání pro starší, přípravy rodičů na křty, snoubenců ke svátosti manželství, návštěvy nemocných, přípravu na svátost biřmování a zprostředkování přijímání svátostí.    Více...


MALÝ PŘÍSPĚVEK O LITURGICKÉ HUDBĚ

V době, kdy lidé se již nesetkávají ke společnému zpěvu a vyprávění, v kostelích nadále zastává hudba důležitou roli: k projevům radosti, modlitby i oslavy. Takže možná budeme vděčit církvi (stejně jak za dob Cyrila a Metoděje) za zachování kultury v našich zemích.

V naší farnosti se snažíme doplnit úsilí varhaníka, kantorů-ministrantů a dospělého sboru ještě pravidelně sloužící scholou z řad dětí a mladých. Navázali jsme tak na Pavlu Plachou, která vytvořila základ tohoto hudebního společenství.    Více...


FARNÍ DEN

V neděli, 19. září, jsme v naší farnosti při odpolední mši svaté děkovali Pánu Bohu za úrodu. Celá mše svatá byla doprovázena zpěvy našeho sboru. Poté jsme se odebrali na faru, kde pro nás bylo přichystáno v pořadí již 4. Farní kafování. V tento den se také tradičně soutěží „O nejlepší farní buchtu.“ Letos bylo do soutěže přihlášeno 18 různých druhů pečiva a zákusků. Každý účastník setkání mohl po ochutnávce vystavených vzorků přidělit bod zákusku, který mu nejvíce chutnal. První místo získaly řezy „Marlenka“ paní Pavly Krystkové a otec Marek jí předal putovní pohár.    Více...


OPRAVY V ROCE 2010

Veverská Bítýška

V letošním roce začaly velké opravy v objektu kostela. V jarních měsících byly na kostele posíleny okapní svody, aby nepřetékaly rýny a nedocházelo poškozování fasády kostela. Tato oprava byly financována z peněz farnosti.

Další důležitou změnou na Bítýšském kostele jsou nové hodiny. Vlastně je pořízen nový hodinový stoj. Ciferník a rafiky zůstaly původní. Podle nových hodin si můžeme všichni řídit svoje hodinky, jsou řízené signálem z Frankfurtu nad Mohanem.    Více...


VÁNOCE OČIMA NAŠICH DĚTÍ

Na začátku doby adventní se objevila myšlenka požádat děti z našich farností, aby napsaly příběh s vánoční tématikou. V tomto čísle Farníku vám předkládáme několik příspěvků. Všechna „literární dílka“ našich dětí si můžete přečíst na vývěskách v našich farních kostelích. Všem autorům děkujeme za dodané příspěvky.

Moje vánoce

Jmenuji se Petr a rád vám povím,jak jsem prožil svoje Vánoce. Když jsem se ráno probudil tak jsem se převlékl a šel na snídani. Po snídani jsem se odebral do pokoje.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.