Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

FARNÍK 1/10

Březen 2010

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 1 Ročník 18

Březen 2010

Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. A. Dvořáková, V. Krátký, A. Zavřelová, Ing. L. Králík, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem rady.


ÚVOD

Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Mk 15,15


Tato krátká věta popisuje, co se stalo na Velký pátek s Ježíšem a Barabášem. Trochu už se zapomíná na toho, který je zde jmenován jako první, na Piláta. Pilát musel vybrat, musel volit, koho propustí, koho odsoudí.

Volba je téma, které je v textech Velikonočních obřadů přítomné téměř na každém místě. Ježíš volí, kdy a kde chce s učedníky slavit večeři beránka, v Getsemanské zahradě volí definitivně cestu utrpení a smrti.    Více...


PROŽÍVÁME ROK KNĚŽÍ

Při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianneye vyhlásil papež Benedikt XVI. na období od 19. června 2009 do 19. června 2010 Rok kněží. Tématem či heslem tohoto roku je „Věrnost Kristova, věrnost kněze“.

Rok kněží zahájil papež modlitbou nešpor loni o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ukončen pak bude přesně o rok později Světovým setkáním kněží na náměstí svatého Petra ve Vatikánu.

Při této příležitosti si můžeme položit otázky: Co znamená Rok kněží pro nás? Co znamená kněz v mém životě? Právem převládá názor, že Rok kněží je dobrou příležitostí pochopit, jak důležitá je role a poslání kněze v církvi a v současné společnosti vůbec.    Více...


VZPOMÍNKA NA R.D. JIŘÍHO BÍLKA

Působil ve Veverské Bítýšce 1951 – 1958. Kronika z této doby je psána věcně a stručně.

Farnost v této době měla 3 200 katolíků. Bylo omezeno vyučování náboženství na 1 hodinu týdně pro jednotlivé ročníky a od roku 1952 se výuka náboženství na školách stává nepovinnou .

V roce 1954 byl na věž kostela vytažen nový zvon a byla opravena kaple v Chudčicích.

Z náboženského života byly zajímavé „Promluvy“ pro dívky, jinochy, muže a ženy. Zvláštní péče byla věnována ministrantům, kterých bylo v roce 1955 celkem 12.    Více...


MODLITBA BENEDIKTA XVI.

při návštěvě chrámu Panny Marie Vítězné v Praze dne 26.září 2009

   Více...

PŮL STOLETÍ VARHANICÍ

Letos v únoru o první neděli postní oslavila paní Magda Balabánová 50. výročí varhanické služby v našem chrámě svatého Jakuba. Hrát na varhany začala po smrti místního varhaníka pana Bohumila Mytýzka v roce 1960. Při příležitosti tohoto jejího výročí jí redakční rada položila několik otázek, jak vzpomíná na své začátky a uplynulá léta za varhanami.

ROZHOVOR S PANÍ MAGDOU BALABÁNOVOU

Kdo vás oslovil a nabídl vám tuto službu?

Nabídku mi učinil páter Arnošt Korec, který byl tady v Bítýšce administrátorem.    Více...


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka se konala 9.ledna v naší farnosti již podesáté. Ve spolupráci s místní organizací Junák se utvořilo ve Veverské Bítýšce 12,ve Hvozdci 2, v Chudčicích 4 a v Maršově 4 skupiny koledníků.

Akce začala již v pátek, kdy při mši svaté otec Marek koledníkům požehnal a popřál jim,

A jak sbírka dopadla? Zde jsou výsledky:

   Více...

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

  • letního a zimního oblečení
  • lůžkovin, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
  • domácí potřeby _ nádobí, skleničky vše nepoškozené, dobře zabalené
  • peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky

Sbírka se uskuteční ve dnech 16 a 17. dubna .

Kam a kde můžete věci nosit, bude ještě upřesněno a oznámeno místním rozhlasem. Věci prosíme dávejte do krabic nebo pevných igelitových pytlů.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.