Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

Farník 2/08

Prosinec 2008

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 2 Ročník 16

Prosinec 2008

Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. A. Dvořáková, V. Krátký, A. Zavřelová, Ing. L. Králík, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem rady.


DRAZÍ FARNÍCI

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce

Článek, který jste právě začali číst, se nazývá úvodník a má Vás naladit a povzbudit ke čtení dalších článků v tomto vydání našeho farního věstníku. Vzhledem k tomu, že jsem jeho napsání odkládal na poslední možný termín, měl jsem možnost si přečíst většinu příspěvků, které najdete na dalších stánkách (můj příspěvek vznikl jako jeden z posledních). Po jejich přečtení jsem nevěděl, jestli se mám radovat nebo být smutný. Když pominu poděkování (která potěšila), tak to vypadalo, že jsme ve farnosti pořád něco slavili a hlavně pořád jedli.    Více...


Biřmování

V sobotu 25.10.2008 přijalo v chrámu Páně ve Veverské Bítýšce svátost biřmování 18 farníků. Svátost zde podruhé v tomto století udělil otec biskup Vojtěch Cikrle při mši svaté v 10.00 hodin. V úvodu jej osobně přivítal starosta obce Josef Mifek za farnost a Ivo Jebáček za biřmovance.

Počáteční nervozitu a strach nás biřmovanců rozptýlil pan biskup až v okamžiku, kdy se rozhodl vyzkoušet místo nás otce Marka Hlávku. Překvapením byla slova pana faráře o tom, že naše otázky při pravidelných přípravách na biřmování jej inspirovaly k hlubšímu zamyšlení nad pro něho jednoduchými otázkami víry.    Více...


Poděkování otci Markovi

Milý otče Marku,
když jsem byla požádána, jestli bych nenapsala do Farníku poděkování za rodiče biřmovaných dětí, moc se mi nechtělo, vlastně vůbec. Potom jsem si říkala, jak těžko se shání každý příspěvek, jak se každý vymlouvá a nikomu se nechce nic psát. Ale využít příležitost Ti poděkovat ještě jednou vlastně stojí za to. Sám nás přece neustále vybízíš, abychom se naučili nejenom prosit, ale i děkovat. A tak Ti, milý Marku, ještě jednou děkuji za všechny rodiče, pro jejichž děti jsi dva roky připravoval smysluplný program na sobotní večery, za rodiče, jejichž děti jsi přivedl k oltáři našeho kostela, aby jim otec biskup udělil svátost biřmování.    Více...


Farní kafování podruhé

Tak jsme se po roce všichni opět sešli. Nejdřív v kostele na mši svaté, která byla poděkováním za letošní úrodu a poté všichni zamířili na faru. Jak jsme slyšeli v kázání, byl pro obdobu společného setkání používán výraz „ Agape“. Nedalo mi to a trošku jsem za tímto výrazem zabrouzdala na internetu a tohle jsem našla. Význam tohoto slova je například jedním z několika řeckých výrazů pro lásku. Množné číslo agapai je výrazem pro „hody lásky“ (společné stolování), jež v počátcích křesťanství provázely bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti o chudé.    Více...


Recept na vítěznou farní buchtu 2008

Kynuté ořechové šneky

Těsto :

20 dkg hladké mouky, špetka soli


14 dkg másla


2 dkg droždí + 2 polévkové lžíce mléka

+ 2 polévkové lžíce cukru - kvásek

- vypracujeme těsto a dáme na 1 hod. do ledničky


Nádivka : 15 dkg pískového cukru + 2 bílky - vyšleháme tuhý sníh,


Přidáme 20 dkg mletých ořechů, mohou být i hruběji mleté.


Těsto rozdělíme na dva díly, každý díl rozválíme na obdélník asi 25 x 55 cm.    Více...


Farní den

Farní den začal mší svatou v kostele sv. Jakuba. Mše byla slavnostní, vykuřovalo se a zpěváci zpívali. Moc se nám líbila. Po mši šli všichni na faru, kde bylo přichystáno hodně sladkostí. Chvíli jsme hráli hry. V půl čtvrté začínalo divadlo. Divadlo se hrálo na farní půdě a pohádka se jmenovala: „O líném vodníkovi“. Byla o tom, jak do vodníkova rybníka přišla zlá čarodějnice Kykymóna. Chtěla předělat rybník na moře. Vodník ji ale pomocí kouzelné zlaté ploutvičky vyhnal.

Po divadle jsme ochutnali buchty, které byly přinášeny do soutěže.    Více...


Zprávy z Chudčic

Léto je dávno za námi, ale děti dodnes vzpomínají na zážitky z dvoudenního putování „ Po stopách Mojžíšových“ a celodenní hry „ Po stopách sv. Anežky České,sv. Františka a sv. Kláry“.Velkým zážitkem byla nejen Františkova stavba kostela sv. Damiána (viz foto), ale také návštěva u sestry Kláry, které děti doručily dopis od sv. Anežky.

Pokračováním tohoto společenství je pro šest letošních prvňáčků výuka náboženství v kulturním domě v Chudčicích s paní katechetkou Martou Šancovou.Patří za to velký dík jí i otci Markovi.    Více...


Spolu s anděly chvalme Pána

Advent končí a my máme za sebou období příprav na Ježíšovo narození.Všichni se těšíme na vánoční oslavy a nejvíce samozřejmě naše děti. Celý advent se pečlivě připravovaly a namáhaly si hlavičky, jak udělat svým rodičům, sourozencům a kamarádům radost.

V letošním roce jsme si pro adventní přípravu vybrali motiv anděla.V Písmu svatém je na mnoha místech řeč o andělech, zvláště v souvislosti s Ježíšovým narozením a dětstvím je to patrné. Dětem se motiv Božího posla velice líbil a s nadšením plnily úkoly v duchu „andělských ctností“.    Více...


Pořad bohoslužeb v době vánoční 2008 - 2009

Mše svaté:

21. 12. v 8.00 v Lažánkách

v 9.30 ve Vev. Bítýšce

24. 12. ve 22.00 v Lažánkách

ve 24.00 ve Vev. Bítýšce

25. 12. v 8.00 v Lažánkách

v 9.30 ve Vev. Bítýšce

26. 12. v 8.00 v Lažánkách

v 9.30 ve Vev. Bítýšce

28. 12. v 8.00 v Lažánkách

v 9.30 ve Vev. Bítýšce

31. 12. v 16.    Více...

Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.