Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

Farník 1/2007

Březen 2007
Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 1 Ročník 15

Březen 2007

Ježíš jim řekl: „Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím.“ Tu řekli Židé: Čtyřicet šest let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech?“ On však mluvil o chrámu svého těla. Jan 2,19-21


Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. A. Dvořáková, V. Krátký, A. Zavřelová, Ing. L. Králík, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem rady.


DRAZÍ FARNÍCI

Myslím, že tento evangelní úryvek vystihuje velmi dobře situaci, ve které se nacházíme. Nebojte se, nebudeme nic bourat, ale naopak obnovovat.

Oba naše farní kostely (v Bítýšce i v Lažánkách) procházejí náročnou opravou, v Lažánkách je to rekonstrukce střechy, v Bítýšce elektroinstalace. Jde nám o to, aby dílo našich předků, které budovali déle než biblických 46 let, se zachovalo a sloužilo těm, co přijdou po nás. Jde nám o to, abychom měli duchovní centrum našich obcí místo, kde můžeme společně děkovat i prosit našeho Otce.    Více...


MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍMI PRÁZDNINAMI

Stejně jako loni, tak i o letošních jarních prázdninách, měly děti z Lažánek možnost využít svou faru nejen k společným hrám, ale i k společným večerům - nocím na naší faře. Scházely se zde po tři dny odpoledne a většina z nich zde ve spacácích přenocovávala až do rána. To pak noční atmosféru fary vyplnily nejen různě smyšlené hororové příběhy, ale i vtipy, které nedovolily téměř žádnému v klidu usnout a spát. A každý, kdo se rozhodl zde s dětmi přenocovat (jako např. náš pan farář), určitě toho mnoho do rána nenaspal.    Více...


MINISTRANTI – RYTÍŘI PÁNĚ

Být ministrantem. Je to sen mnoha mladých kluků a holek. Co je však k této službě tolik táhne? Co je na tom tolik zajímá? Když se zamyslíme nad vlastním slovem „ministrant“ a začneme ho rozebírat, pátrat v jeho historii, dostaneme se až k počátku dějin lidstva. Samostatné slovo ministrant totiž vzniklo z latinského ministrare, což v překladu znamená sloužit, pomáhat nebo přisluhovat. Již z těchto slov vyplývá důležitost a také odpovědnost. Zastavme se a nahlédněme do významů těchto slov.    Více...


VÝLET DO 18. STOLETÍ

V letošním roce si připomínáme 230. výročí založení Brněnské diecéze. Znamená to, že k jejímu vzniku došlo v roce 1777. Možná že někoho při této příležitosti napadlo: Co to tenkrát bylo za dobu? Za jakých historických okolností k této události došlo? Zkusme si tedy na tuto otázku aspoň stručně odpovědět.

Patřili jsme tenkrát pod Císařství rakouské a vládla nám Marie Terezie Habsburská (1740-1780), od roku 1743 korunovaná česká královna. Jak se na trůn dostala? Nebylo přece obvyklé, aby na trůn usedla žena.    Více...


BULA PAPEŽE PIA VI.

Jmenování Matyáše Františka hraběte Chorinského prvním biskupem brněnské diecéze


Pius, biskup služebník služebníků Božích, ctihodnému bratru arcibiskupovi olomouckému pozdrav a apoštolské požehnání.

Přispívá to k dovršení Tvé spásy a cti, jestliže provázíš svou přízní a vhodnou ochranou, se zřetelem na Boží milost, církevní osoby, zejména nositele biskupské hodnosti.    Více...


VZOREK DIALEKTU

Vápenický dialekt, zaznamenaný v roce 1929 občany Lažánek a uložený v báni kříže věže kostela Nejsvětější Trojice.

Jelikož pozorujeme, že krásný lažánecký dialekt se teď vybrušuje a mizí, že jenom dosud starci mluví věrně po „ Vápenicko“ , přinášíme do památky následovné :

   Více...

CO SE DĚJE V SAKRISTII ?

Možná jste si všimli, že na nástěnce visí arch papíru s křížem uprostřed, který nosíme s dětmi do sakristie a něco tam nalepujeme.

Ústředním motivem letošní postní hry je kříž, s dětmi si povídáme o jednotlivých dnech velikonočního svatého týdne, co znamenají a jak je prožíváme. A samozřejmě zbude i chvilička na písničku, hádanku nebo ukazovací říkanku. Během každého týdne se děti snaží namalovat obrázek o tom, co si zapamatovaly, jak vidí například Zelený čtvrtek,Velký pátek či Bílou sobotu ony.    Více...


Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2007

1. 4. Květná neděle v 8.00 v Lažánkách

v 9. 30 ve Vev. Bítýšce

v 15.00 křížová cesta Chudčice

5. 4. Zelený čtvrtek v 17.00 v Lažánkách

v 18.30 ve Vev. Bítýšce

6. 4. Velký pátek v 17.00 v Lažánkách

v 18.30 ve Vev. Bítýšce

7. 4. Velikonoční vigilie v 18.    Více...


Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,

děkujeme ti za všechny dary a milosti,

kterými jsi zahrnul nás

i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,

ať v rozdílnosti našich služeb

zůstaneme věrni svému poslání

stávat se uprostřed dnešní společnosti

znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Krtistem

a navzájem mezi sebou,

aby tě skrze nás ostatní poznávali-

jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,

patronů svatého Petra a Pavla

i všech dalších světic a světců

spojených s brněnskou diecézí i s celou církví

o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.