Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

Farník 2/2007

Říjen 2007
Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 2 Ročník 15

Říjen 2007

6. října, na slavnost sv. Růžence v novém kostele už byly konány služby Boží, a sice sloužil v něm na oltáři provisorním první ranní mši svatou farář Fr. Kubečka.


Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. A. Dvořáková, V. Krátký, A. Zavřelová, Ing. L. Králík, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem rady.


Milí farníci

Téměř půl roku přemýšlím o tom, co všechno se událo ve farnosti Veverská Bítýška mezi roky 1771 až 1782. Tedy od okamžiku, kdy farář Wolf v roce 1771 začal stavět nový kostel, až do okamžiku, kdy farář Kubečka mířil v neděli 6. října roku 1782 do nového kostela, aby zde poprvé slavil mši svatou. Na co asi myslel? A co se honilo hlavou bítýšských farníků, když i oni šli na tuto mši svatou? Spěchali nebo se ostýchali, šli rádi nebo s obavami, jak to všechno dopadne? Každý asi podle své povahy, dnes už to nezjistíme.    Více...


VÝZNAMNÉ VÝROČÍ KOSTELA SLAVÍ CELÁ OBEC

Na říjen letošního roku připadá 225. výročí postavení a posvěcení kostela ve Veverské Bítýšce. Je to pro naši obec významná událost. Měli bychom vzpomenout a poděkovat těm, kteří se zasloužili o to, že kostel sv. Jakuba máme přímo v centru naší obce.

Na prvním místě to byl farář Wolf, který ač už mu bylo bezmála 70 roků, se pustil do náročné stavby. Zemřel, když byl kostel zbudován do své poloviny. V rozestavěném díle pokračoval pan farář Kubečka, který dostal kostel pod střechu.    Více...


O VÝSTAVBĚ KOSTELA SV. JAKUBA

Farní kostel sv. Jakuba Staršího ve Veverské Bítýšce je nepřehlédnutelnou dominantou obce. Těžko si dokážeme představit jeho jinou podobu. A přece, ne vždy vypadal tento kostel, jako vypadá dnes. Zásadnějším změnám po celou dobu podléhal interiér i vnější podoba kostela. Tak bychom asi v minulosti postrádali dnešní charakteristickou kopuli věže. K největším stavebním úpravám však docházelo na počátku výstavby.

Nám známý kostel není původním bítýšským kostelem. Přímým jeho předchůdcem byl starý kostel sv.    Více...


Kronika farnosti veverskobítýšské

Rok 1782 (str. 484 – 486)

Léta Páně 1782, dne 6. října na svátek sv. Růžence sloužil první ranní mši svatou v novém farním kostele důstojný pán Tomáš František Kubečka, který zde byl farářem devátým rokem. Zbudování tohoto kostela ho stálo mnoho starostí a obětí.

První slavnou mši svatou sloužil nejdůstojnější pán Josef Bedřich Troppe, farář kuřimský, doktor a auditor brněnské konzistoře. Spolu s ním sloužili důstojný pán František Beygl, farář deblínský, a důstojný pán Jan Friedel, kooperátor veverskobítýšský, který také pronesl v novém kostele za hojné účasti věřícího lidu první kázání přijaté s velkou chválou a dojetím.    Více...


Vznik farnosti

Nejstarší zmínky o faře ve Veverské Bítýšce pocházejí z roku 1481.Tato fara byla kanonickou prebendou kostela sv.Petra v Brně.Veverská Bítýška se tehdy nazývala „Byteška“ a patřila k nedalekému hradu Veveří s kaplí Matky Boží. Z té doby pochází i zmínky o kostele, který byl pravděpodobně zasvěcen Jakubovi Staršímu.

Časem se středem farnosti stal kostel . Kaple Matky Boží na Veveří pro svou odlehlost ztratila na významu. Sloužila do roku 1830 jen jako hřbitovní kaple přilehlého hřbitova.    Více...


SOUTĚŽ „Co víš o farnosti sv. Jakuba?“

V rámci oslav 225. výročí dokončení stavby a posvěcení farního kostela sv. Jakuba Staršího proběhla soutěž pro naše nejmenší farníky. Již z názvu soutěže je patrné, že se jednalo o vědomostní soutěž, kde šlo hlavně o historii naší farnosti a našeho „oslavence“- farního kostela.

Soutěžit se dalo v části výtvarné, která byla rozdělena do tří kategorií - první do 6 let, druhá od 6 do 8 let a třetí od 9 do 10 let. Této části se mohli zúčastnit i naši nejmenší farníci, protože jediným kritériem účasti byla troška fantazie a schopnost udržet pastelku.    Více...


PROGRAM SLAVNOSTI - Neděle 14.10. 2007

14.00 hod. – slavná mše svatá

- po skončení mše svaté setkání na faře

- představení divadla PRKNO pro děti na faře

- výstava fotografií z farnosti v kostele


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.