Rubrika Soutěž

Soutěžní otázky pro 2. - 3. třídu

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:


1. Které obce patří do farnosti Veverská Bítýška?

2. Které kostely a kapličky patří do farnosti Veverská Bítýška?

3. Seřaď podle velikosti od nejmenšího po největší: biskupství, farnost, děkanství?

4. Kolik má farnost Veverská Bítýška kronik?

5. Co se všechno zapisuje do farní kroniky?

6. Kdo vládl v Českých zemích v době, kdy byla započata stavba kostela?

7. Který farář začal se stavbou kostela?

8. Který rok byl kostel dostavěn?

9. Komu je kostel zasvěcený?

10. Který farář sloužil ve farnosti nejdéle?
a) Jestřábský
b) Vídenský
c) Eichler

11. Co se stalo se starým kostelem?

12. Jak dlouho je ve farnosti P. Marek Hlávka?

13. P. Arnošt Korec:
a) elektrifikoval zvony, ozvučení kostela, Betlém
b) postavil kapli v Chudčicích
c) napsal Paměti panství Veverského

14. V roce 1969 přijalo svátost biřmování za P. Arnošta Korce:
a) 30 osob
b) 183 osob
c) 351 osob

15. Mons. Stanislav Vídenský:
a) zasloužil se o postavení kaple v Chudčicích a započal záchranné práce na kapli Matky Boží na Veveří
b) po roce služby odešel do důchodu
c) měl na starosti Lažánky

16. Rodáci z Veverské Bítýšky a okolí, kteří byli vysvěceni na kněze, jsou:
a) Ehrmann, Dvořák, Orlita
b) Eichler, Holík, Opatřil
c) Rosendorf, Havlát, Kubečka

17. Co je to Slešťůvka?

18. Kolik má náš kostel zvonů a jak se jmenují?

19. Lektor:
a) rozdává sv. přijímání
b) předčítá čtení při mši svaté
c) má při mši svaté kázání

20. Popis oblečení ministranta:

21. K čemu slouží sakristie?

22. Kadidelnice je:
a) tropická rostlina, z níž se získává kadidlo
b) kovová nádobka se lžičkou, obsahující kadidlo
c) kovová nádobka na uhlí, do které se sype kadidlo

23. Kropenka je:
a) druh slepice
b) nádobka u vchodu do kostela, v níž je svěcená voda
c) nádobka se svěcenou vodou, ze které se kropí lid

24. Farář je:
a) každý kněz, který dosáhl 5 let od vysvěcení
b) kněz nebo jáhen, který spravuje farnost
c) kněz, který spravuje farnost

25. Oltář je:
a) jiný název pro svatostánek
b) stůl, na kterém bývají připraveny obětní dary
c) stůl, kolem něhož se shromažďujeme při mši svaté

26. Zpovědnice je:
a) název pro ženu, která "co neví, to nepoví"
b) místnost, kde přijímáme svátost smíření
c) v anglikánské církvi farářka, která může zpovídat

27. Paškál je:
a) na Chodsku název pro poškoláka
b) velká svíce, ozdobená křížem, letopočtem a řeckými písmeny alfa a ómega
c) jiný název pro hromničku

28. Křtitelnice je:
a) nádoba, do které se při křtu ponořuje malé dítě
b) nádoba, ve které se uchovává křestní voda
c) hovorový název pro křestní kmotruPozor, po stisku tohoto tlačítka nám budou zaslány Tvoje odpovědi. Nezapomeň nejdříve odpovědi zkontrolovat!Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.