Rubrika Soutěž

Soutěžní otázky pro 7. - 9. třídu

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:


1. Co je farnost?

2. Komu jsou zasvěceny kostely a kapličky ve farnosti Veverská Bítýška?

3. Které farnosti patří do našeho děkanství?

4. Kterými slovy začíná farní kronika?

5. Co všechno se zapisuje do farní kroniky?

6. Kdo vládl v Českých zemích, když byl dostavěn náš kostel?

7. Kdo byl majitelem hradu Veveří v době dostavby našeho kostela?

8. Kde vzala farnost Veverská Bítýška peníze na dostavbu kostela?

9. Jak dlouho trvala stavba kostela? Uveď letopočty.

10. P. Valentýn Bernard Jestřábský sloužil ve farnosti Veverská Bítýška:
a) 25 let
b) 34 let
c) 52 let
d) 29 let

11. Z kterého roku pochází první známá zmínka o farní budově?

12. P. Arnošt Korec:
a) elektrifikoval zvony, ozvučení, betlém
b) dokončil opravu fasády kostela
c) obnovil okna

13. Kdo byl ThDr. František Ehrmann?

14. V roce 1969 bylo biřmování po jak dlouhé době?

15. Který ze zdejších farářů byl na II. vatikánském koncilu?

16. Vyjmenuj rodáky z Veverské Bítýšky a okolí, kteří byli svěceni za kněze:

17. Vyjmenuj kaplany, kteří působili ve farnosti Veverská Bítýška:

18. Kolik má náš kostel zvonů a jak se jmenují?

19. Vyjmenuj alespoň čtyři laické pomocníky při liturgii a uveď, co dělají:

20. Co je to presbytář?

21. Jak se nazývají předměty, v kterých jsou ve svatostánku uchovávány velké hostie a malé hostie?

22. Cingulum je:
a) provaz, kterým se přepásávají kněží a řeholníci
b) obdélník z bílého plátna, na nějž se klade kalich
c) latinsky "zvoneček"

23. Kroporál je:
a) obdélník z bílého plátna, na nějž se klade kalich a miska s hostiemi
b) francouzský název pro hraběte
c) čtverec z bílého plátna, na nějž se klade kalich a miska s hostiemi

24. Ambon je:
a) pomůcka pro zpovědníka
b) stolek, na němž leží konvičky
c) místo, odkud čteme Písmo svaté

25. Kdo nechal postavit kapličku ve Slešťůvce, kdy a proč?

26. Vyjmenuj literární díla P. Karla Eichlera:

27. Kteří kněží zde působili během 1. a 2. světové války?

28. Kdo z kněží zde působil nejkraší dobu a kdy?Pozor, po stisku tohoto tlačítka nám budou zaslány Tvoje odpovědi. Nezapomeň nejdříve odpovědi zkontrolovat!Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.