Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Ohlášky

Roráty

Pozvánka na mši svatou se zpěvem rorátů

v kapli Matky Boží na Veveří

v sobotu 9. prosince., 16. prosince. a 23. prosince.

vždy v 7 hodin.

Přineste si lampičku a kancionál.


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.