Středa 21.02.2024, sv. Petr Damiani, Lenka
Hledat: Vyhledat
Rubrika Časopis Farník

FARNÍK 2/20

Březen 2020

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 2 Ročník 28

28.3.2020

Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. V. Krátký, A. Zavřelová, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem redakční rady.


DRAZÍ FARNÍCI

DRAZÍ FARNÍCI,

dostáváte do svých poštovních nebo elektronických schránek další číslo farního zpravodaje jehož cílem je neztratit kontakt mezi sebou i v této těžké situaci. Začneme ohlédnutím za minulou nedělí (4. postní), následující článek je přepisem kázání. Na farních stránkách je k dispozici také ve formě videonahrávky.


Z NEBYTÍ K BYTÍ, OD CHAOSU K ŘÁDU

Milí bratři a sestry, drazí farníci, prožíváme čtvrtou neděli postní. Tato neděle je nazývána také nedělí radostnou. Je asi důležité připomenout si uprostřed času, který prožíváme, kdy slyšíme různé znepokojivé zprávy, že v našem životě jsou také radostné okamžiky, a při večerním zpytování svědomí bychom si měli dát tu práci, abychom si vzpomněli, co pěkného, radostného a krásného jsme ten který den prožili.

Církev nám pro dnešní liturgii předkládá velmi dlouhý text z Janova evangelia.    Více...


MODLITBA 25. BŘEZNA

Ve středu 25. 3. o slavnosti Zvěstování Páně jsme se poprvé přes kanál Youtube spojili ke společné modlitbě. Spojení provázely na začátku technické potíže se zvukem.

Neslyšeli jste, když jsem vysvětloval, co je zachyceno na fotografii. Ve spodním patře baziliky Zvěstování v Nazaretě je oltář a na něm je latinsky napsáno: „Zde se Slovo stalo tělem.    Více...


SCHVÁLENÍ MODLITBY

Právě ve středu 25. března schválil otec biskup Vojtěch Cikrle upravený text modlitby před Madonou z Veveří. Text modlitby je na poslední stránce tohoto zpravodaje. Kdy a jak se jej modlit? Jeden návrh najdete na straně 7 tohoto čísla.


PŘÍBĚHY

Na vývěsce, v předsíni kostela v Bítýšce jsou dva příběhy. Možná se tam nedostanete, tak nyní máte možnost si je přečíst, v klidu domova.


Dva vlci

Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.

Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost.

Ten druhý je dobrý.    Více...


K ČEMU JE HROMNIČKA?

Při četbě druhého příběhu jsem si uvědomil, že každý rok 2. února žehnáme svíce. Také si říkáme, že je máme zapalovat především v okamžicích nebezpečí a obav. To proto, aby nám živý plamínek připomněl Boha, dárce života, který je vždy na naší straně. Myslím, že nastal ten správný čas. Navrhuji, abychom každý večer ve 20 hodin zapálili Hromničku nebo jinou svíci a postavili ji do okna tak, aby ji bylo vidět. Spojme se také duchovně, třeba již slovy zmíněné modlitby. Svíci pak nechme hořet asi půl hodiny.    Více...


MIMOŘÁDNÉ POŽEHNÁNÍ PAPEŽE FRANTIŠKA URBI ET ORBI

V pátek 27. 3. v 18 hodin udělil papež František mimořádné požehnání Městu a Světu. Pokud se chcete podívat na celý záznam, najdete jej na adrese:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13363982507-mimoradne-pozehnani-urbi-et-orbi-papeze-frantiska/22056221456
   Více...

PŘENOSY MŠÍ

Pokud chcete sledovat mši svatou na internetu, zadejte adresu: www.mseonline.cz. Zde najdete seznam.

TV NOE každý den ráno živě v 7:00 vysílá mši svatou s papežem Františkem z domu svaté Marty ve Vatikánu.

Dále pak mše svatá z kaple Telepace ve 12:05. Opět každý den.


ANEKDOTA

Pod vlivem okolností bude třeba upravit název šestého zastavení křížové cesty, nový název bude: Největší zázrak – Veronika sehnala Ježíšovi roušku.


INFORMACE

Stále vylepšujeme databázi adres a snažíme se doručit zpravodaj co největšímu okruhu farníků. Při elektronické komunikaci se některé maily stále vracejí, většinou bývá chyba v adrese. Pokud víte o někom takovém, pomozte prosím problém odstranit. Je to totiž jako v tom vtipu, kdy průvodce zájezdu říká: „Kdo chybí, ať se přihlásí.“ Děkuji.

Sledujte webové stránky farnosti, www.nasefarnosti.cz, především aktuality.

Přestože se nekonají bohoslužby farnosti musí platit zálohy za energie, pojištění a podobně.    Více...


Modlitba před Madonou z Veveří

Maria, Matko Boží,

chceme se připojit k věřícím mnoha generací,

kteří se s vírou modlili před obrazem Madony z Veveří.

I my přicházíme v tomto čase tísně a zkoušky,

abychom prosili o tvou přímluvu u Ježíše.

Byli jsme nuceni zastavit se v běhu našeho života,

chceme se nyní spojit s tebou a dívat se na tebe,

která se s Ježíšem v náruči díváš na nás.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.