Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat

Životopisy


Mons. Stanislav Vídenský

(1919 – 2002)


Mons. Stanislav Vídenský, kaplan Jeho Svatosti, se narodil 8. 11. 1919 v Předíně. Kněžské svěcení přijal 29. 7. 1945 v Brně. Jako kaplan působil nejprve v Blansku a poté v Brně – Králově Poli. V letech 1949–1976 byl administrátorem farnosti v Dyjákovicích a od roku 1976 do své smrti farářem ve Veverské Bítýšce. Byl děkanem hrušovanským a děkanem kuřimským. V roce 2000 ho Svatý Otec Jan Pavel II. jmenoval svým kaplanem. Zemřel na Květnou neděli 24. 3. 2002 ve Veverské Bítýšce.

   Více...

P. Arnošt KOREC

(1913 – 1995)


Narodil se 31. prosince roku 1913 v Boskovicích. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1937 v Brně. Zpočátku působil ve Vémyslicích, Hovoranech, Šardicích, Dubňanech a Mikulčicích. Až 1. 12. 1942 byl jmenován farářem v Hovoranech. Odtud byl v roce 1951 povolán k jednotkám PTP, u nichž sloužil do 6. května 1954. Od toho dne pak byl ustanoven administrátorem ve Starém Petříně, kde setrval další 4 roky.    Více...


P. Valentin Bernard Jestřábský

Od 18. března 1667 jmenován farářem V a l e n t i n Bernard J e s t ř a b s k ý, rodák z Mor. Ostravy, dosavadní farář ve Střelicích. Tento, po všech stránkách vzorný a horlivý, duchovní správce spravoval obě farnosti ve Vev. Bítýšce a Říčanech neúnavně, bez pomoc-ného kaplana, 52 let, až do své smrti 26. prosince 1719 ve věku 81 let. Zasloužil se nejen o obnovu pravého katolického náboženství ve svěřených farnostech, ale stačil při tom sepsat a vydat tiskem na svůj náklad 11 svazků svých kázání a teologických traktátů (m.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.