Pondělí 27.05.2024, sv. Augustin z Canterbury, Valdemar
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 456

neb jmenovati býti mohau, i Svobody a Frejunky aby při těchto svrchu psaných Jarmarcích a trzích zachovány a držány byly, tak jakž se v jiných Městečkách Markrabství Našeho Morav-ského zachovávají bez umenšení. – Tak jsme prošení od svrchu psaného Zigmunda z Luděnic, abychom svrchu psanému Městečku Veverské Bítýšce milosti milostivě nadati a je obdarovati ráčili, že by Berní našich Královských prázdni byli a nedávali ani Dávek zemských, až by který přišly; My naklonění Milosti naší Královské, kterauž k tomu Zigmundovi nésti ráčíme, ráčili jiné nadati a milostivě obdarovati, tímto Listem milostivě nadáme a darujeme, tak aby obyvaelé Městečka svrchu psaného s Mlynáři přislužebnicími tému Městečku Bítýšce, nynější a budaucí Berní našich ani Dávek zemských nyní a na budaucí časy nedávali, nám ani Potomkům našim Králům a Markrabím Moravským ani žádnému jinému tomu ráčíme a při tom všem, což se nahoře píše, často psanému Městečku Bítýška a lidé obývající v něm i s Mlynáři k tomu příslušejícími, nynější i potom budaucí ode všech a každého neporušitedlně a bez všelijaký


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.