Pondělí 27.05.2024, sv. Augustin z Canterbury, Valdemar
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 447

vrátil se z Francie do své vlasti a byl ustanoven prvním převorem-komturem na hradě Veveří. kde žilo kolem 30 Templářů.

Hned poté, co Templáři roku 1253 zámek Veveří získali, začali jej podle svých zvyklostí a potřeb přestavovat. Přistavěli kamenné věže, kapitulní síň a především podzemní sklepení, aby měli kam uložit svoje neuvěřitelné poklady a kde provozovat svoje tajná shromáždění a rituály, jak o tom svědčí dosud dochované části staveb a písemné záznamy o značných penězích a pokladech, které byly na Veveří zasílány a od Templářů tady schraňovány.

Kapitulní shromáždění celé provincie se tu konala roku 1258, 1274, 1280, 1287, 1293 a. 1304 a přicházel na ně velký počet účastníků z Moravy, Čech, Slezska a Polska; na posledním byl i sám Jakub z Moly,


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.