Úterý 21.05.2024, sv. Ondřej Bobola, Monika
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 264

vycházka ta na příští neděli, kdy se i vykonala. Po sv. požehnání šli žáci pěkně sestaveným průvodem a s nimi četní občané na zmíněný doposud pustý pahrbek. Došedši zapěli vhodnou hymnu a po mé příhodné řeči zasadili po pořádku stromečky, každý dva, do jamek již připravených. Přitom oznámeno lidu, že pahrbek - vlastně stráň - nové jméno dostane v knihách obecních a že slouti bude Františkov. Zpráva tato přijata s hlučným "Sláva a na zdar!" Po vykonané práci byly dítky opět častovány. Po velmi živé a radostné zábavě vrátilo se žactvo a lid za zpěvu a hudby průvodem do městečka nazpět, kde před radnicí slavnost skončena rakouskou národní hymnou. K důstojné této slavnosti, o jejíž skvělé provedení se přičinili: p. nadučitel Jan Dvořák, p. učitel František Vlach a učitelka slečna Vincentia Vodičková, a zvláště p. Dominik Kovář. Co se vysazení pustého Mečkova dotýče, přispěla též značnou sumou zdejší honorace, a tím podán nezlomný důkaz věrné oddanosti, lásky a úcty k nejjasnějšímu domu Habsburskému, že za jejich vedení a přispění stříbrná svatba Jejich Veličenstev zde tak krásně, dojemně a velkolepě oslavena.

Tak budiž tento les věčnou památkou stříbrné svatby Jejich Veličenstev a okolojdoucí vzpomeň si vždy na manžele císařské a pomodli se za dlouhé jich panování, jakož také toho, kterýž se snažil o zasazení Františkova.

Na zdar!


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.