Pondělí 27.05.2024, sv. Augustin z Canterbury, Valdemar
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 247

nemám."

Na základě tohoto vyjednávání schválil zemský výbor intimatem ze dne 20. dubna 1872 číslo 6206 porovnání uzavřené mezi obecním zastupitelstvem Vev. Bytyšky a tamějšími usedlými a domkaři v příčině vyloučení a rozdělení naznačených obecních pozemků při protokolárním vyjednávání dne 18.-22. ledna 1872 opětně odbývaném, jelikož opisy s vyjednáváním v tétež příčině již dříve, totiž v listopadu 1870 odbývaném u c.kr. místodržitelství se ztratily, a ustanovil jak následuje:

sub II a) "Má fára Vev. Bytýšská, jak to od pradávných již časů, a sice na základě právně platných listin až dotéto chvíle bývalo beze všeho zkrácení a zcela bezplatně každý rok 12 sáhů štípového dříví sobě bráti, a sice z toho místa v řečených právě lesích, které ji vždy v patřičný čas od výboru lesního bude naznačeno; musí však fára sama na vlastní útraty dříví v lese si dat naroubati a domů dovézti."

sub 5 a) Přitom zvláště ustanovuje se:
do užitku fáry pozemky, které ji byly dosud ponechány, a sice

pole prac. číslo 572 částkou 500 CK
" 660 pr214 "
" 3715 částkou1 j. 1066 "
pastvina " 659 pr293 "
pastvina " 659 pr______
dohromady2 jit. 276 CKVšechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.