Odejít Tisk textů
Liturgické texty

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, každoročně

1. čtení 1 Jan 1,1-4 evangelium Jan 20,2-8