Rubrika Ohlášky

Nadcházející svátky

10. červen Sobota sv. Maxim
11. červen Neděle 10. neděle mezidobí1. čtení Oz 6,3-6
2. čtení Řím 4,18-25
evangelium Mt 9,9-13
Homilie
12. červen Pondělísv. Jan z Fakunda
13. červen Úterý sv. Antonín z Padovy
14. červen Středa sv. Anastáz
15. červen Čtvrteksv. Vít
16. červen Pátek Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova1. čtení Dt 7,6-11
2. čtení 1 Jan 4,7-16
evangelium Mt 11,25-30
Homilie
17. červen Sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie1. čtení Iz 61,9-11
2. čtení 1 Sam 2,1.4-8
evangelium Lk 2,41-51
Homilie

Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.